Add parallel Print Page Options

Tej tnaˈn Jesús Dios cyiˈj t‑xnakˈatzxin

17  Tejtzen tbaj tkbaˈn Jesús cye t‑xnakˈatzxin, e jaw tcyeˈyen twitz cyaˈj, bix e xiˈ tkbaˈnxin te Tmanxin:

―Taat, ma pon hora tuˈn ncyima, inayena, Tcwala. Kˈontz weya tuˈn tbint ncyamecya wuˈna, tuˈntzen tjaw nimset tbiy tuˈnj ncyamecya. Chin tonentza tuˈn ncyima, cuma tuj ncwenta ma tzaj tkˈoˈna cykil xjal. Te weya ma tzaj tkˈoˈna j‑akˈuntl tuˈn t‑xiˈ nkˈoˈna cye xjal cychunkˈlal te junx maj, bix nuk wuˈna chi cletel kej xjal ma tzaj tkˈoˈna weya tuˈn t‑xiˈ nkˈoˈna cychunkˈlal. At cychunkˈlal xjal te junx maj nuk tuˈnj cyocslabl tiˈj oˈcx jay jaxxix Dios bix wiˈja, inayena Jesucristo, jxjal ma tzaj tsmaˈna cyxol xjal. Ma bint wuˈna j‑akˈuntl e tzaj tkˈoˈna weya tuˈn tbint twitz txˈotxˈ, bix tuˈnj jlu, ma jaw nnimsaˈna tbiy. Bix cuma ma bint waakˈena twitz txˈotxˈ, juˈ tzunj kˈontz weya tuˈn woca te jawnex juntl maj, tisenx tej ntena tuj tneel tuyey tej mitknaˈx tbint twitz txˈotxˈ.

Yal kej xin nxnakˈatza etz tscyˈoˈna cyxol xjal tuj twitz txˈotxˈ, ma txiˈ nyeecˈana cyexin ti tten tnaabla. T‑xjalke xina, bix e tzaj tkˈoˈna ejeeˈ weya, bix ma chi ocslan tiˈ tyola. Ma tzˈel cyniyˈxin tiˈj kej yol ma txiˈ nkbaˈna bix jwipemala ma txiˈ nyeecˈana tuyey e tzaaˈ. Ma txiˈ nkbaˈna cyexin nuk jyol e tzaj tkˈoˈna weya, bix ma txiˈ cyocslaˈnxin, bix ma tzˈel cyniyˈxin tiˈj tuyey in tzaaˈya, bix jax tey e tzaj tsmaˈna inayena.

Chin cubsal nwitza tey nuk cyiˈj nxnakˈatza ma chi jaw tscyˈoˈna, cuma tey t‑xjalke xina. Yaaˈn cyiˈj xjal te twitz txˈotxˈ chin cubsal nwitza tey jaˈlewe. 10 Tey t‑xjalke xina, cuma cykilcaj xjal at te weya, jax at te tey. Jax cykilcaj xjal at te tey, attzen te weya. Bix cyuˈnj nchi ocslan wiˈja, ma jaw nimset nbiˈya.

11 Taat, ma pon tumel tuˈn tcyaj nkˈoˈna twitz txˈotxˈ, tuˈn npona tuyey. Pero kej nxnakˈatza, chi cyjel tzalu twitz txˈotxˈ. O chi tzaj tkˈoˈn xina weya. Kˈontz tcˈojlabla cyexin, tuˈntzen junx ctemel cynaablxin, tisenx junx koˈ. 12 Tej nbeta tzalu twitz txˈotxˈ cyuyaj nxnakˈatza e tzaj tkˈoˈna weya, e xiˈ nxnakˈtzaˈna cyexin tuˈn cyoc lpexin tiˈ tyola. Min‑al cyexin ma txiˈ tuj il. Nuk jaj xjal at tuˈn t‑xiˈ tuj castiwa ma tzˈoc tuj tkˈab il, tuˈntzen tel jax tyol Dios te ootxa.

13 Pero ya ma pon tumel tuˈn npona tuyey. Pero joocˈtzen nchin tena twitz txˈotxˈ, nchin cubsana nwitza tey cyiˈjxin. Kˈontz cyexin tuˈn tnoj cyanemxin tuya jun jawnex cytzalajeblxin, tisen at ntzalajebla. 14 Ma txiˈ nkˈoˈna tyola cyexin. Juˈ tzunj qˈuelel cyiiqˈuen kej xjal te twitz txˈotxˈ ejeeˈxin, cuma yaaˈn junx cynaablxin tuyaj cynaabl xjal te twitz txˈotxˈ, tisen weya yaaˈn junx nnaabla tuyaj cynaabl xjal te twitz txˈotxˈ. 15 Min chin cubsana nwitza tey tuˈn tetz tiiˈna ejeeˈxin cyxol kej xjal qˈuelel cyiiqˈuen ejeeˈxin, sino tuˈn tcˈojlana ejeeˈxin tuˈn miˈn chi cub tzˈakxin tuj tkˈab taaw il. 16 Yaaˈn junx cynaablxin tuyaj cynaabl xjal te twitz txˈotxˈ, tisenx weya yaaˈn junx nnaabla tuyaj cynaabl xjal te twitz txˈotxˈ. 17 Paˈmelkexin te tey, tuˈn cyajbenxin tuˈn cykˈumenxin jaxxix tyola, cuma nuk tey tyola jaxxix. 18 Tisenj tej ttzaj tsmaˈna inayena twitz txˈotxˈ tuˈn nkˈumena tyola, juˈx xsunj cxeˈl nsmaˈna ejeeˈxin cyxol cykilca xjal tuˈn cykˈumen jyol jaxxix. 19 Ma txiˈ nkˈon wiiba tuˈn tbint tajbila wuˈna, te jun techel cyexin ti tten tuˈn cyajbenxin tuya cykil cycˈuˈjxin tuj taakˈena.

20 Taat, yaaˈn nuk cyiˈj nxnakˈatza cxeˈl ncubsaˈna nwitza tey, sino cyuyaj cykilca kej xjal chi ocslal wiˈja oj t‑xiˈ cykˈumenxin npocbala. 21 Nxiˈ ncubsaˈna nwitza tey tuˈn cyoc te junx cykilca kej xjal chi ocslal wiˈja. Taat Nmana, tisenx junx taˈy wuyena bix junx kena tuyey, chi ocxit junx cykilca ocslal tuˈnj chi oc junx kuya, cuma oj toc cycyeˈyen kej xjal yaaˈn ocslal ka junxke, qˈueleltzen jax tuj cywitz ma tzaj tsmaˈna inayena. 22 Tisenx ma tzaj tkˈoˈna tnaabla weya, jax ma txiˈ nkˈoˈna tnaabla cye, tuˈntzen junx ten cynaabl, tisenx junx koˈ. 23 Ma txiˈ nkˈoˈna cye tuˈn junx ctemel nnaabla cyuya, tisenx junx koˈ, tuˈntzen junx ten cynaabl tuya jun cymojbabl cyiib tzˈaklxix, tuˈntzen tel cyniyˈ xjal yaaˈn ocslal tiˈj e tzaj tsmaˈna inayena, bix tiˈj ma tzˈoc cyakˈ tey tisenx n‑oc wakˈa tey.

24 Taat, kej ocslal wiˈja ctzaal tkˈoˈna weya, waja tuˈn cyten wuyena jaaˈ chin pomela, tuˈntzen t‑xiˈ cycyeˈyen jjawnex wipemala ma tzaj tkˈoˈna. Cxeˈl ncubsaˈna nwitza tey juˈwa, cuma ma tzˈoc wakˈa tey jatxe tej mitknaˈx tbint twitz txˈotxˈ.

25 Taat, jiquentey te junx maj. Min cytzkiˈn kej xjal te twitz txˈotxˈ ti tten tnaabla. Pero weya, n‑el nniˈya tiˈja. Bix kej xjal lepchecke wiˈja ma tzˈel cyniyˈ tiˈj e tzaj tsmaˈna inayena. 26 Ma txiˈ nyeecˈana cyexin ti tten tnaabla, bix cxeˈl nyeecˈantla, cuma waja tuˈn toc cyakˈ cyuya cye tisenj n‑oc wakˈa tey. Bix waja tuˈn woca junx cyuya―tz̈i Jesús te Tmanxin.