A A A A A
Bible Book List

SAN JUAN 13 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Ri Jesús cuchˈaj ri cakan ru tijoxelab

13  Xa cˈu jun kˈij chic craj che ri nimakˈij, Pascua u biˈ. Retam chi cˈu ri Jesús chi xurik ri kˈij ri cuya na can ruwächulew, cätzelej cˈu rucˈ ru Tat. Ri Areˈ amakˈel ronojel kˈij sibalaj lokˈ xeril wi ru tijoxelab cho ruwächulew. Pa ri kˈij riˈ tajin cucˈut chquiwäch chi sibalaj lokˈ querilo, chi man cˈo tä u qˈuisic ri qui lokˈal chuwäch.

Tajin cäcaˈn ri wiˈm re benak kˈij. Ri Itzel cˈut u yoˈm chi pa ranimaˈ ri tat Judas Iscariote ru cˈojol ri tat Simón chi pa ri akˈab riˈ cujach na ri Jesús. Retam cˈu ri Jesús chi ronojel takanic yoˈm pu kˈab rumal ru Tat. Retam chi rucˈ ri Dios petinak wi ri Areˈ, xukujeˈ chi rucˈ ri Dios cätzelej wi. Xwalij cˈu ri Jesús chiˈ ri mesa, xresaj ru kˈuˈ, xucˈam jun toalla, xuxim cˈu waˈ xeˈ ru pam. Te riˈ xuya joron pa jun palangana, xuchap u chˈajic cakan ru tijoxelab, xusuˈ cˈu rucˈ ri toalla ri ximital xeˈ ru pam.

Aretak craj cuchˈaj rakan ri tat Pedro, ri areˈ xubij che ri Jesús: Wajaw, ¿a cächˈaj cˈu la ri wakan in? ―xcha che.

Ri Jesús xchˈawic, xubij che: Cämic riˈ man cachˈob taj jas ri tajin quinbano, cˈä teˈ baˈ pa jun kˈij chic cachˈob na, ―xcha che.

Are cˈu ri tat Pedro xubij che: Ri in, man cˈo tä jumul quinya che la chi cächˈaj la ri wakan in, ―xcha che.

Ri Jesús xubij che: We man quinchˈaj tä ri awakan, man cuyaˈ taj catcˈoji wucˈ, ―xcha che.

Ri tat Simón Pedro xubij che: Wajaw, man xuwi tä baˈ ri wakan, xane chˈaja la ri nu kˈab xukujeˈ ri nu jolom, ―xcha che.

10 Are cˈu ri Jesús xubij che: Jachin ri teˈ xtoˈtaj che ri atinem man rajwaxic tä chic cuchˈaj rib, xane xak xuwi chi ri rakan, rumal chi ronojel ru cuerpo chˈajchˈoj chic. Ri ix, ix chˈajchˈoj chic, pune man iwonojel taj, ―xcha che.

11 Ri Jesús ya retam chic jachin ri cäjachow na. Rumal riˈ xubij: “Man iwonojel tä ri ix, ix chˈajchˈoj,” ―xcha chque.

12 Aretak ri Jesús xtoˈtaj chuchˈajic ri cakan ru tijoxelab, xucˈam ru kˈuˈ, xucoj chrij, xtˈuyi chi cˈu jumul chiˈ ri mesa. Xubij cˈu chque: ¿A quichˈobo jas quel cubij waˈ ri xinban chiwe? ―xcha chque. 13 Ri ix quibij Kajtij, xukujeˈ Kajaw, ―quixcha chwe. Kas tzij ri quibij, rumal chi in cˈu riˈ. 14 We in, ri in Iwajtij, ri in Iwajaw nu chˈajom ri iwakan, ri ix xukujeˈ rajwaxic baˈ quichˈaj ri iwakan chbil tak iwib. 15 Ri in nu yoˈm jun cˈutbal chiwäch rech ri ix xukujeˈ jeˈ quibano jas ri nu banom in chiwe. 16 Kas tzij quinbij chiwe chi man cˈo tä jun patäninel ri nim na u banic chuwäch ru patrón, xukujeˈ man cˈo tä jun takoˈn ri nim na u banic chuwäch ri takowinak bic. 17 We quichˈob waˈ we riˈ, quitakej cˈu u banic, utz cˈu iwe riˈ, ―xcha chque.

18 Ri tajin quinbij chanim, man quinbij tä waˈ chiwij iwonojel ri ix. Ri in wetam jachin tak ri e chaˈtal wumal. Rajwaxic cˈut jeˈ cäbantaj na jas ri cubij ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic: “Ri jun ri cäwiˈ junam wucˈ u banom u cˈulel chwe,” ―cächa riˈ. 19 Quinbij waˈ chiwe chanim cˈä mäjaˈ cäbantajic, rech aretak cäbantaj waˈ, ri ix quicojo chi In Riˈ. 20 Kas tzij quinbij chiwe, chi jachin ri cucˈulaj ri quintak bic, in riˈ quinucˈulaj. Jachin cˈu ri quinucˈulaj in, cucˈulaj riˈ ri xintakow lok, ―xcha ri Jesús chque ru tijoxelab.

Ri Jesús cubij chi cäjach na rumal ri tat Judas

21 Aretak xbitaj waˈ we tzij riˈ rumal ri Jesús, sibalaj xunaˈ cˈäx pa ranimaˈ. Kas chi sakil xubij chquiwäch ru tijoxelab: Kas tzij quinbij chiwe chi jun chiwe are quinjachow na, ―xcha chque.

22 Te riˈ ri tijoxelab xquichap u caˈyexic quib ri jun rucˈ ri jun chic, man xquichˈob tä cˈu jachin ri tajin cubij ri Jesús. 23 Jun chque ru tijoxelab ri Jesús, ri jun ri sibalaj lokˈ chuwäch tajin cäwiˈ chuxcut chiˈ ri mesa. 24 Ri tat Simón Pedro xubij che rareˈ pa memal chi cutaˈ che ri Jesús jachin ri tajin cubij. 25 Te riˈ ri areˈ xkeb rucˈ ri Jesús, xutaˈ che: Wajaw, ¿jachin riˈ ri cäbij la? ―xcha che.

26 Xchˈaw cˈu ri Jesús, xubij che: Quinrub na jun chˈäkap caxlan wa. Jachin cˈu che ri quinya wi waˈ, are ri areˈ, ―xcha che.

Xurub cˈu ri chˈäkap caxlan wa, xuya che ri tat Judas Iscariote, u cˈojol ri tat Simón. 27 Xuwi xcˈamtaj ri chˈäkap caxlan wa rumal ri tat Judas, xoc ri Satanás pa ranimaˈ. Xubij cˈu ri Jesús che: Ri cachomaj cabano, chabana waˈ chanim, ―xcha che.

28 Man cˈo tä cˈu jun chque ri tajin quewiˈ chiˈ ri mesa ri xuchˈobo jas che ri Jesús xubij waˈ we tzij riˈ che. 29 Quetam cˈut chi ri tat Judas pu kˈab cˈo wi ri cˈolibal puak, rumal riˈ jujun xquichomaj chi ri Jesús are tajin cubij che chi culokˈ ri rajwaxic chque che ri nimakˈij o cuya jubikˈ puak che qui toˈic ri mebaˈib. 30 Xuwi cˈu xcˈamtaj ri chˈäkap caxlan wa rumal ri tat Judas, xel bi ri areˈ. Chakˈab chi cˈu riˈ.

Ri cˈacˈ takanic ri xuya ri Jesús

31 Aretak elinak chi bi ri tat Judas, xubij ri Jesús: Cämic cäkˈalajin na chi kas nim nu kˈij in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak. Rumal cˈu wech in cänimarisax na u kˈij ri Dios. 32 We rumal wech in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, cänimarisax na u kˈij ri Dios, xukujeˈ ri Dios cunimarisaj na nu kˈij in. Chanim cˈut cuban na waˈ. 33 Ix riˈ, ix jeˈ ta ne alaj tak walcˈual, man naj tä chic in cˈo iwucˈ. Ri ix quinitzucuj na. Jas cˈu ri xinbij chque ri winak aj Israel, jeˈ xukujeˈ quinbij chiwe ix: Man quixcowin taj quixeˈ chilaˈ jawijeˈ ri quineˈ wi in. 34 Quinya cˈu can we cˈacˈ takanic riˈ chiwe: Chiwaj iwib chbil tak iwib. Jeˈ jas ri in quixwaj, jeˈ baˈ chibana ix, chiwaj iwib chbil tak iwib. 35 We quiwaj iwib chbil tak iwib, conojel ri winak cäquetamaj na chi ri ix, ix nu tijoxelab, ―xcha ri Jesús chque.

Ri Jesús cutzijoj apanok chi ri tat Pedro cubij na chi man retam tä u wäch

36 Ri tat Simón Pedro xutaˈ che ri Jesús: Kajaw, ¿jawijeˈ queˈ wi la? ―xcha che.

Ri Jesús xchˈawic, xubij che: Jawijeˈ ri quineˈ wi, ri at man catcowin taj cateˈ wucˈ cämic. Cˈä te cˈu riˈ cateˈ na wucˈ, ―xcha che.

37 Xubij cˈu ri tat Pedro che: Wajaw, ¿jas che man quincowin taj quineˈ ucˈ la cämic? Ri in quinya nu tzij chi quincäm rumal ech la, ―xcha che.

38 Ri Jesús xchˈawic, xubij che: ¿A kas tzij caya a tzij chi catcäm rumal wech in? ―xcha che. Kas tzij quinbij chawe chi cabij na oxmul chi man awetam tä nu wäch mäjok cokˈ ri amaˈ äcˈ, ―xcha che.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes