A A A A A
Bible Book List

SAN JUAN 12 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Jun ixok cukˈij cˈocˈalaj cunabal chrij ri rakan ri Jesús

12  Wakib kˈij craj na che ri nimakˈij Pascua aretak ri Jesús xeˈ pa Betania, ri tinimit ri jekel wi ri tat Lázaro ri xcˈastajisax rumal ri Jesús chquixol ri cäminakib. Chilaˈ cˈut xcaˈn u banic jun wiˈm re benak kˈij chuyaˈic u kˈij ri Jesús. Ri nan Marta tajin cucoj ri wa puwiˈ ri mesa, are cˈu ri tat Lázaro jun ri areˈ tˈuyul chiˈ ri mesa rucˈ ri Jesús. Te riˈ xpe ri nan María rucˈam niqˈuiaj litro cˈocˈalaj cunabal re kas nardo. Sibalaj cˈu pakal rajil waˈ we cunabal riˈ. Xukˈij chrij ri rakan ri Jesús, te cˈu riˈ xusuˈ rucˈ ru wiˈ. Ronojel cˈu ru pam ri ja xnoj che ru cˈocˈal ri cunabal. Te riˈ jun chque ru tijoxelab ri Jesús, ri jun ri cäjachow na, ri Judas Iscariote ru cˈojol ri tat Simón, xubij: ¿Jas che man xqˈuiyix ta waˈ we cˈocˈalaj cunabal riˈ che oxib cientos quetzales, xyiˈ ta cˈu ri puak chque ri mebaˈib? ―xchaˈ.

Man kas tzij tä cˈut chi ri tat Judas xa cutokˈobisaj qui wäch ri mebaˈib chi jeˈ xubij waˈ, xane rumal chi are jun elakˈom. Pu kˈab cˈu ri areˈ cˈo wi ri cˈolibal puak. Xa je riˈ xcowinic xrelakˈaj ri puak ri cˈo rucˈ. Te riˈ xubij ri Jesús che: ¡Maban waˈ che ri ixok! U cˈolom cˈu bi ri cˈocˈalaj cunabal riˈ cˈä mäjok quinmukic. Amakˈel cˈut e cˈo ri mebaˈib iwucˈ, are cˈu ri in man in cˈo tä iwucˈ amakˈel ronojel kˈij, ―xcha chque.

Cäquitzijobela quib ri qui nimakil ri winak aj Israel jas cäcaˈn chucämisaxic ri tat Lázaro

E qˈuia cˈu chque ri winak aj Israel xquito chi ri Jesús cˈo pa ri alaj tinimit Betania, xebeˈ cˈu jelaˈ man xuwi tä che rilic ri Jesús, xane xukujeˈ che rilic ri tat Lázaro ri xcˈastajisax rumal ri Jesús chquixol ri cäminakib. 10 Are cˈu ri qui nimakil sacerdotes xjunamataj ri qui chomanic chucämisaxic ri tat Lázaro xukujeˈ. 11 Rumal cˈu rech ri areˈ e qˈuia chque ri winak aj Israel tajin cäquitas quib chquij ri qui nimakil sacerdotes rech quecojon che ri Jesús.

Coc ri Jesús pa ri tinimit Jerusalén

12 E qˈuia winak e benak pa ri tinimit Jerusalén che ri nimakˈij Pascua. Chucab kˈij xquito chi ri Jesús copan na pa ri tinimit. 13 Te riˈ xquijol u xak tak palmas, xquicˈam bic, xebeˈ cˈu chucˈulaxic ri Jesús. Co xechˈawic, xquibij: ¡Chnimarisax u kˈij ri Dios! ¡Utz re ri petinak pa ru biˈ ri Kajaw Dios! ¡Tewchital baˈ ri nim takanel pa qui wiˈ ri winak aj Israel! ―xechaˈ.

14 Ri Jesús xurik jun burro, xquiejen cˈu chrij, jas ri cubij ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic:
15     Mixej iwib, winak aj Sión.
    ¡Chiwilampeˈ! Petinak ri Jun
ri cätakan na pi wiˈ,
    quiejeninak chrij jun burro, ―cächaˈ.

16 Pa tak ri kˈij riˈ ru tijoxelab ri Jesús man xquichˈob tä ri tajin cäbantajic. Te cˈu riˈ aretak xnimarisax u kˈij ri Jesús, xnaˈtaj chque chi ronojel waˈ ri quilom are tzˈibtal lok chrij ri Areˈ, ronojel cˈut bantajinak.

17 Ri winak ri e cˈo rucˈ ri Jesús aretak xusiqˈuij lok ri tat Lázaro pa ri mukubal, xucˈastajisaj cˈu chquixol ri cäminakib, xquitzijoj waˈ ri xquilo. 18 Rumal riˈ ri winak xebel lok chucˈulaxic ri Jesús, rumal chi xquetamaj we cajmabal etal riˈ ri xubano. 19 Are cˈu ri tataˈib fariseos xquibij chbil tak quib: Quil baˈ alak chi man cˈo tä jas cujcowin chubanic. ¡Chilampe alak! Conojel ri winak quebeˈ rucˈ, ―xechaˈ.

Jujun winak aj Grecia quetzucun che ri Jesús

20 Chquixol ri winak ri e benak pa ri tinimit Jerusalén che kˈijilanic pa ri nimakˈij, e cˈo jujun winak aj Grecia. 21 We winak riˈ xeopan rucˈ ri tat Felipe ri aj Betsaida re Galilea, xquibochiˈj, xquibij che: Tat, cäkaj cäkil u wäch ri Jesús, ―xecha che.

22 Ri tat Felipe xeˈc, xubij che ri tat Andrés. Te cˈu riˈ ri quieb chic xebeˈc, xeˈquibij che ri Jesús. 23 Te riˈ ri Jesús xubij chque: Xurik ri kˈij ri cänimarisax nu kˈij in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak. 24 Kas tzij quinbij chiwe, chi we man cäkaj ri jun u wakˈäch trico pa ri ulew rech cäkˈayic, tajin wi riˈ xak jun u wakˈäch trico. We cˈu cäkˈayic, cätux na riˈ, cuya cˈu na qˈuia u wäch. 25 Apachin ta ne ri lokˈ cäril wi ru cˈaslemal, cäcäm na waˈ ri winak riˈ, cutzak na ronojel. Apachin cˈu ri man lokˈ taj cäril wi ru cˈaslemal cho we uwächulew, cutoˈ na u wiˈ riˈ, curik cˈu na ri cˈaslemal ri man cˈo tä u qˈuisic. 26 We cˈo jun ri craj cäpatänin chwe, chpet wucˈ. Jawijeˈ cˈu ri quincˈoji wi, chilaˈ xukujeˈ cäcˈoji wi na ri patänil we. We cˈo jun ri cäpatänin chwe, cäyiˈ na u kˈij rumal ri nu Tat, ―xcha chque.

Ri Jesús cutzijoj chi cäcäm na

27 Sibalaj cˈäx quinnaˈ pa wanimaˈ cämic. ¿Jas ta cˈu lo ri quinbij na? ¿A quinbij ta cˈut: “Tat, chintoˈ la chuwäch ri cäpe na pa nu wiˈ cämic”? Are cˈu waˈ nu patän in petinak, ―xcha ri Jesús. 28 Tat, nimarisaj baˈ la u kˈij ri biˈ la, ―xchaˈ.

Te cˈu riˈ cˈo Jun ri xchˈaw lok chicaj ri xubij: Nu nimarisam u kˈij, quinnimarisaj cˈu na u kˈij jumul chic, ―xchaˈ.

29 Are cˈu ri winak ri e cˈo chilaˈ ri tajin quetatabenic xquibij chi are jun quiäkulja ri xtatajic. Niqˈuiaj chic xquibij: Are jun ángel ri xchˈaw rucˈ, ―xechaˈ.

30 Te riˈ ri Jesús xubij chque: Man rumal tä wech in xtatajic chi cˈo Jun ri xchˈaw lok chicaj, xane rumal iwech ix. 31 Cämic waˈ ri kˈij ri cäkˈat tzij puwiˈ we uwächulew riˈ. Cämic ri kˈij ri cäpakchix apan ri jun ri cätakan puwiˈ we uwächulew. 32 Aretak cˈut ri in quinwalijisax chicaj, conojel quecaˈy na chwe, sibalaj cäquicajmaj cˈu na nu wäch, ―xcha ri Jesús chque.

33 Xubij waˈ we tzij riˈ chukˈalajisaxic jas u wäch cämical curik na. 34 Xechˈaw cˈu ri winak, xquibij che: Ri uj ka tom u siqˈuixic pa tak ri ka wuj re ri Pixab chi ri Cristo cäcˈasi na pa tak ri kˈij ri junab ri quepetic. ¿Jas cˈu che cäbij la chi ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak cäwalijisax na chicaj? ¿Jachin chi cˈu riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak? ―xecha che.

35 Te riˈ ri Jesús xubij chque: Cämic riˈ cˈä cˈo na ri sakil iwucˈ, xa cˈu quieb oxib kˈij chic cˈolic. Chixbin baˈ chanim ri cˈä cˈo ri sakil iwucˈ, rech man quixcanaj tä can pa kˈekum. Jachin cˈu ri cäbin pa kˈekum, man cuchˈob tä riˈ jawijeˈ ri queˈ wi. 36 Chixcojon che ri sakil cämic, ri cˈä cˈo na ri sakil iwucˈ. Je riˈ rech ri ix, ix winak chic rech ri sakil, ―xcha ri Jesús chque.

Xuwi xbitaj waˈ we tzij riˈ rumal ri Jesús, xeˈ ri Areˈ, xucˈuˈ rib chquiwäch.

Ri winak aj Israel man quecojon tä che ri Jesús

37 Ri Jesús, pune xuban qˈuia cajmabal tak etal chquiwäch ri winak aj Israel, ri e areˈ man xecojon tä che. 38 Rajwaxic cˈut chi cäbantaj na waˈ jas ri u tzˈibam can ri ka mam Isaías ri kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios ri cubij:

Kajaw Dios, ¿jachin ta lo ri cojoninak
che ru Lokˈ Pixab ri Dios ri ka bim?
¿Jachin ta lo chuwäch u cˈutum wi
ri Kajaw Dios ru chukˈab? ―cächa riˈ. 39 Rumal riˈ man xecowin taj xecojonic, rumal chi xukujeˈ xutzˈibaj can ri ka mam Isaías:
40 Ri Dios xuban moy chque, xukujeˈ
xubano chi xeabajir ri canimaˈ,
rech man cäquil tä rucˈ ri qui wakˈäch,
man cäquichˈob tä rucˈ ri qui chomabal,
man quetzelej tä cˈu wucˈ in
rech quecunatajic, ―cächa ri Dios, ―cächaˈ. 41 Ri ka mam Isaías xubij waˈ we tzij riˈ rumal chi ri areˈ xrilo xnimarisax u kˈij ri Jesús, xchˈaw cˈu chrij.

42 Pune je riˈ, e qˈuia chque ri winak aj Israel xecojon na che ri Jesús, xukujeˈ ne jujun chque ri nimak qui banic. Man xquikˈalajisaj tä cˈu quib chquiwäch ri winak rumal chi xquixej quib chquiwäch ri tataˈib fariseos, rech man queesax tä bi pa ri rachoch Dios. 43 Ri e areˈ cˈut are utz xquil na chi cäyiˈ qui kˈij cumal ri winak chuwäch ri cäyiˈ qui kˈij rumal ri Dios.

Ru tzij ri Jesús are cäkˈatow na tzij pa qui wiˈ ri winak

44 Ri Jesús sibalaj co xchˈawic, xubij: Jachin ri cäcojon chwe in, man xuwi tä chwe in cäcojon wi, xane xukujeˈ cäcojon riˈ che ri ka Tat ri xintakow lok. 45 Jachin cˈu ri quinril in, cäril riˈ xukujeˈ ri xintakow lok. 46 In riˈ ri quinya sakil, in petinak cho ruwächulew rech jachin tak ri quecojon chwe, man quecanaj tä can pa ri kˈekum. 47 Jachin cˈu ri cuta ri nu tzij, te cˈu riˈ man cunimaj taj, man in tä riˈ ri quinkˈatow tzij puwiˈ chi cäcˈäjisax u wäch. Je riˈ, rumal chi ri in man in petinak tä chukˈatic tzij pa qui wiˈ ri winak ajuwächulew, xane in petinak che qui toˈic. 48 Jachin ri xa cäretzelaj nu wäch, man cunimaj tä cˈu ri nu tzij, cˈo ri cäkˈatow na tzij puwiˈ chi cäcˈäjisax u wäch. Ri tzij ri nu bim e are riˈ ri quekˈatow na tzij puwiˈ pa ri qˈuisbal kˈij. 49 Man xak tä cˈu pa we wi in quinchˈawic. Ri ka Tat ri xintakow lok, are ri Areˈ u bim chwe jachique ri quinbij xukujeˈ jachique ri quincˈutu. 50 Wetam cˈut chi ru takanic ri nu Tat are re cˈaslemal ri man cˈo tä u qˈuisic. Xa je riˈ, ri quinbij, are quinbij jas ri in takom wi rumal ri ka Tat.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes