Add parallel Print Page Options

Tej tcyim Lázaro

11  E yebttzen junxin xjal Lázaro tbi tuj tnom te Betania, nka tiˈ Jerusalén. Jun tuya Jesús Lázaro, bix cyitzˈen Marta bix María jaxin. Ja tzunj xuj María, jaxj María otk cub tsuˈn cˈocˈsbil tibaj tken Cawel kxol, bix otk tzˈel tsuˈnxuj tiˈ tken Jesús tuya ttzmal twiˈxuj.

Tejtzen tyebt Lázaro, e xiˈ cysmaˈn ke ttzicyxin jun sanjel kbalte te Jesús:

―Taat, jxjal n‑oc takˈ tey nim ma yebt, bix ma tz̈ˈitz̈ˈexin―tz̈i sanjel.

Tej tbinte Jesús tyol sanjel, e xiˈ tkbaˈnxin:

―Jt‑xiˈlen ja yabel lu yaaˈn tuˈn t‑xiˈ tiiˈn Lázaro tuj cyamecy, sino tuˈn tchicˈajax tipemal Dios, tuˈntzen tjaw nimset nbiˈya, inayena Tcwal Dios―tz̈ixin.

Nim oc cyakˈ Marta bix María bix Lázaro te Jesús. Juˈ tzunj, tej tbintexin ka yaab Lázaro, e tcuyaxin tuˈn t‑xiˈxin cyeyˈlte. Pero nejl, e cyajxin caˈbatl kˈij tuj lugar jaaˈ e tenaxin. Bix tej tpon tumel tuˈn t‑xiˈxin, e xiˈ tkbaˈnxin cye t‑xnakˈatzxin:

―Koˈtzen juntl maj tuj Judea―tz̈ixin.

Bix aj cytzakˈbeˈn t‑xnakˈatzxin:

―Taat Xnakˈtzal, ma bint caˈba oxe kˈij oc cyipen judío jatzewe tiˈj tuˈn tcub cybyoˈn jay tuya xak. ¿Tikentzen taja t‑xiˈy juntl maj tuj ja tnoma?―tz̈ikexin.

Bix aj ttzakˈbeˈnxin cyexin:

―Il tiˈj tuˈn nxiˈya, cuma minaˈx tpon baj waakˈena. Cyxol xjal at jun yol tzin tkbaˈn: “Tuj jun kˈij at cablaaj hora te spiˈyen. Ka ma bet jun xjal te kˈij, mlay cub tzˈak, cuma at spiˈyen. 10 Pero ka ma bet jun xjal te koniyan, cjawel tzˈak tuj klolj,” tz̈i yol. Jax juˈx weya. Minaˈx tpon baj tyem tuˈn tbint waakˈena, bix miˈn ko akˈanan tuya ttz̈i kiˈj, tisen oj nchi bet xjal tuj klolj―tz̈i Jesús.

11 Bix e xiˈ tkbaˈntlxin:

―Jkuya Lázaro nwutan. Pero ma chixa tuˈn tjaw ncˈasena―tz̈ixin.

12 ―Taat, ka ma wutanxin, jatzen jun yecˈbil baˈn, cuma tzultzen tnaablxin―tz̈ikexin, 13 cuma min el cyniyˈ t‑xnakˈatzxin tiˈj ka otk yolenxin tiˈj tcyamecy Lázaro. Tuj cywitzxin, nyolenxin tiˈj najlan Lázaro.

14 Cuma min el cyniyˈxin tiˈj, juˈ tzunj e xiˈ tkbaˈnxin cyexin tuj tzinen:

―Ma cyim Lázaro. 15 Bix baˈn tuj nwitza min in pona nejl tuˈn ncoˈpana jaxin tuj yabel, cuma mas baˈn te cyey tuˈn tcywix cyocslabla wiˈja oj toc cycyeˈyena jun mas jawnex twitzj tuˈn ncoˈpana jun yaab tuj yabel. Koˈtzen jaaˈ taˈxin―tz̈i Jesús.

16 Pero tuˈn ttz̈i cyiˈj, cycyˈi t‑xnakˈatzxin tuˈn cyxiˈ. Pero bix e xiˈ tkbaˈn Tomás cye niyˈtl t‑xnakˈatz Jesús:

―Ka taj Jesús tuˈn tcub byet, jax juˈx ke. Koˈtzen, tuˈntzen kcyim tuyaxin―tz̈i Tomás, jxjal Yoẍ tbi cyuˈn xjal. Bix e xiˈkexin cykilcakexin.

Cjawel itzˈj cykil xjal tuˈn Jesús tuj mancˈbil kˈij

17 Tejtzen cyponxin tuj Betania, e tbitzen Jesús cyaja kˈij tcyajlen Lázaro tuj tjayel anem twitz xak. 18 Cuma taˈ Betania nuk jun ajlabl tiˈ Jerusalén, 19 juˈ tzunj e xiˈ nim xjal judío cyuya Marta bix María, te yecˈbil tkˈakˈbil cycˈuˈjxin cyiˈjxuj, cuma otk cyim cyitzˈenxuj.

20 Tejtzen tbinte Marta otk tzul Jesús tuj ttanemxuj, etzxuj tuj tjaxuj te clulte Jesús tuj be. Yal te María, e cyaj tuj cyjaxuj. 21 Tej tpon Marta tuya Jesús, e xiˈ tkbaˈnxuj texin:

―Taat, nuket e tena tzalu, minttzele e cyim nxibena. 22 Pero amale mint ula, pero baˈnx wuˈna alcyej cxeˈl tkanena te Dios, ctzaal tkˈoˈn Dios tey―tz̈i Marta.

23 E xiˈ tkbaˈn Jesús texuj:

―Cjawel itzˈj t‑xibena juntl maj tuj cyamecy―tz̈ixin.

24 Bix e xiˈ tkbaˈn Marta texin:

―Ntzkiˈna oj tpon tumel tuˈn tjaw itzˈj cykil xjal tuj mancˈbil kˈij, jax cjawel itzˈj nxibena tuj cyamecy―tz̈ixuj.

25 Bix e xiˈ tkbaˈnxin texuj:

―Inayena kˈolte cye xjal tuˈn cyjaw itzˈj tuj cyamecy, bix inayena kˈolte cychunkˈlal xjal te junx maj. Ka cˈocslal jun xjal wiˈja, amale ncyimet, pero wuˈna cjawel itzˈj tuj cyamecy juntl maj. 26 Cykilca kej xjal iˈtz, ka ma chi ocslan wiˈja, mlay chi cyaj tuj jcyamecy te junx maj. ¿Tocslaˈpa te ja lu?―tz̈ixin.

27 Aj ttzakˈbeˈn Marta texin:

―Tzin, taat. Ya ma txiˈ wocslaˈna jay jxjal Scyˈoˈn tuˈn Dios te Cawel. Jay Tcwal Dios at tulel twitz txˈotxˈ, bix tuˈna chi jawel itzˈj xjal tuj cyamecy juntl maj―tz̈ixuj.

Tej tjatz itzˈj Lázaro

28 Tej tbaj tkbaˈn Marta ja yol lu, e xiˈxuj tjaxuj te txcolte titzˈenxuj. E xiˈ tkbaˈnxuj te María, pero yaaˈn cywitz judío:

―Ma tzul jjawnex Xnakˈtzal tuj tnom, bix taj yolen tuyey―tz̈ixuj.

29 Tej tbinte María ka otk txcon Jesús tiˈjxuj, tujxse naj e jaw weˈxuj, bix e tzyet tbexuj tuˈn tponxuj tuyaxin. 30 Mitknaˈx tul Jesús tuj tmij tnom, sino at‑xxin ttxaˈn tnom jaaˈ otk pona Marta tuyaxin. 31 Pero mitkx n‑exa María tjunal, cuma kej nejenel cye judío eteˈ tuj tjaxuj tuˈn tcywix tcˈuˈjxuj, tej t‑xiˈ cycyeˈyenxin otk jaw weˈ María bix e xiˈxuj tuj ajkelbil, bix oc lpekexin tiˈjxuj, cuma tuj cywitzxin xiˈninxuj tuj camposant te ookˈel. 32 Pero e xiˈxuj tuya Jesús. Tej tpon María tuya Jesús, bix e tilxuj jaxin, bix e cub mutzkˈajxuj t‑xeeˈ tkenxin, bix e xiˈ tkbaˈnxuj texin:

―Taat, nuket e tena tzalu, minttzele e cyim nxibena―tz̈ixuj.

33 Tej tlonte Jesús nchi s̈‑in María cyuya nejenel cye judío, e tzajtzen tbisxin, bix e tzaj tkˈojxin tiˈj nchi cyim xjal tuˈn tlaj il. 34 Bix e xiˈ tkanenxin cye xjal:

―¿Jaaˈ tumel e cuˈxa cymakuˈna jaxin?―tz̈i Jesús.

―Taat, koˈtzen, tuˈn t‑xiˈ kyeecˈana tey―tz̈ikexin.

35 Bix e jaw okˈ Jesús. 36 Juˈ tzunj, e xiˈ cykbaˈn judío cyxolx:

―Nimxsen oc takˈ Lázaro texin―tz̈ikexin.

37 Pero at juun cyxol e xiˈ cykbaˈn:

―Jxin lu e xiˈ tkˈanen jun xjal mos̈. ¿Titzen tten min oc tipenxin tiˈj tuˈn mint e cyim ja tuyaxin lu?―tz̈ikexin.

38 Juˈ tzunj, juntl maj e tzaj tkˈoj Jesús, cuma min oc ke cycˈuˈjxin tiˈjxin.

Tejtzen cyponxin tuj camposant, tocx anem tuj jun jul twitz xak, bix tocx jun xak paatzˈ ttziiˈ tjayel anem. 39 Juˈ tzunj, e xiˈ tkbaˈn Jesús cye xjal:

―Cyimel xak―tz̈ixin.

Bix e xiˈ tkbaˈn Marta, taneb jxjal otk cyim:

―Taat, yaaˈn tumel, cuma qˈueletz nim t‑xewel anem. Ma bint cyaja kˈij tcyimlenxin―tz̈i Marta.

40 Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús texuj:

―¿Tikentzen mintiiˈ n‑oc ke tcˈuˈja wiˈja? ¿Mimpa txiˈ nkbaˈna tey, ka ma tzˈocslana wiˈja, tlaˈy tipemal Dios?―tz̈ixin.

41 Tejtzen tel cyiiˈn xjal xak twitz tjayel anem, e jaw tcyeˈyen Jesús twitz cyaˈj, bix e xiˈ tkbaˈnxin te Dios:

―Taat Nmana, nxiˈ nkˈoˈna chjonte tey, cuma e tzaj tbiˈna nkanbila tej t‑xiˈ nkanena tey wipemala tuˈn tjaw witzˈjsaˈna ja xjal lu. 42 Weya, ntzkiˈna ntzaj tbiˈna nyola jaca maj oj nxiˈ nnaˈna tey. Pero tzin nkˈoˈna chjonte tey jaˈlewe, tuˈntzen tel cyniyˈ kej xjal lu tiˈj ka jay e tzaj tsmaˈna inayena twitz txˈotxˈ―tz̈i Jesús te Tmanxin cywitz xjal.

43 Tej tbaj nnaˈn Jesús Dios, cyiwxix e jaw ts̈iˈnxin:

―¡Lázaro, ctetza!―tz̈ixin.

44 Bix n‑etztl jcyimne. Balkˈiˈn tkˈabxin bix tkenxin tuya jun tz̈omj, bix potzen twitzxin. Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús cye xjal:

―Cycoˈpamel t‑xbalenxin, tuˈntzen tbet‑xin―tz̈ixin.

Tej tjaw cychmon cyiib xjal tuˈn ttzyet Jesús

45 Kej xjal judío otk chi ul tuj camposant tuya María, tej cylontexin ti otk bint tuˈn Jesús, e cyocslaxin ka tuˈn Dios jaxin. 46 Pero at juuntl e xiˈ cyuya fariseo tuˈn t‑xiˈ cykbaˈn cyexin ti otk tbincha Jesús.

47 Tejtzen cybinte fariseo tpocbal e jaw titzˈjsaˈn Jesús jun xjal tuj cyamecy, oc cychmon cyiibxin cyuyaj nejenel cye pala, bix e xiˈ cykbaˈnxin:

―¿Ti pjel ke? Nimxsen nbint tuˈn ja xjal lu tuya nim tipemal. 48 Ka ma txiˈ tzakpet‑xin tuˈn tcub cyiˈj xjal tuˈnxin, cykilcatzen xjal chi ocslal tiˈjxin, bix cˈoquelxin te cawel. Bix ctzaal tkˈoj gobierno te Roma kiˈj, bix qˈuelel tiiˈn kcawbil tuj tja Dios bix kxol ejooˈ judío―tz̈ikexin.

49 Attzen junxin pala cyxol, Caifás tbi, jxjal mas nintzaj cyxol pala tej tcub byet Jesús, bix e xiˈ tkbaˈnxin:

―¿Tikentzen min tzˈel cyniˈya tiˈj alcye tuˈn tbint kuˈn tiˈj ja xjal lu? 50 ¿Mimpa tzˈel cyniˈya tiˈj ka mas baˈn te cyey tuˈn tcyim jun xjal te cyxel cykilca xjal, twitzj tuˈn cyxiˈ xjal tuj il?―tz̈i Caifás.

51 Min el tniyˈ tneel pala tiˈj ka kˈiˈn tyol Dios tuˈnxin, pero cuma tneel oylxte chojbil ilxin, ajbenxin te Dios tuˈn tkbantexin alcyej wik chojbil cyil xjal at tuˈn toyet tujx jnabkˈi, jaj tuˈn tcyim Jesús te cyxel judío, 52 bix yaaˈn nuk te cyxel judío, sino te cyxel cykilca xjal te twitz txˈotxˈ, tuˈntzen cyoc te junx tnom cykilca kej xjal cyuj juntl tnom cyaj tuˈn cyoc te tcwal Dios.

53 Tej t‑xiˈ tkbaˈn Caifás juˈwa, tex kˈij oc cykˈon cyiib nejenel cye judío tuˈn tcub cybyoˈn ja Jesús. 54 Juˈ tzunj, mintl e bet Jesús cyxol nejenel cye judío, sino el lkˈexin cyiˈj. E ponxin tuj jun tnom Efraín tbi, nka tiˈj txˈotxˈ mintiiˈ cynajbil xjal tuj. Tuj Efraín e tenxin cyuya t‑xnakˈatzxin.

55 Tejtzen chˈitk tul ninkˈij te Pascua, kej kˈij xjan cye judío, etz nim xjal cyuj tnom tuˈn cyponxin tuj Jerusalén, te kˈolte chojbil cyilxin, tuˈn cycyajxin sak nejl twitz ninkˈij, tisenx cye judío cycostumbre. 56 Bix tuj Jerusalén e jyonkexin tiˈ Jesús. Bix tej cychmonte cyiibxin tuj nintzaj tja Dios, e xiˈ cykanenxin cyxolxxin:

―¿Titzen toc cyuˈna? ¿Tzulpale Jesús tuj ninkˈij tuj ja jnabkˈi lu?―tz̈ikexin. 57 E yolenkexin juˈwa cuma otk tzˈetz jun yol cyuˈn fariseo bix kej nejenel cye pala, ka ma tbi jun xjal jaaˈ taˈ Jesús, ya tuˈn tpon naj cywitzxin te kbalte jaaˈ tumel, tuˈntzen tcub cytzyuˈnxin jaxin.

Bible Gateway Sponsors