A A A A A
Bible Book List

SAN JUAN 1 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Ri Cristo, ri Lokˈalaj u Tzij ri Dios, cˈo wi ri Areˈ petinak lok

Aretak mäjok cäban ri cajulew, ri Cristo, ri cäbix “u Tzij ri Dios” che, ya cˈo chic ri Areˈ. Ri Areˈ ri cäbix “u Tzij ri Dios” che cˈo chic rucˈ ri Dios, are cˈu kas Dios waˈ. Ri Areˈ cˈut cˈo rucˈ ri Dios ojer tzaretak xchaptaj lok u banic ronojel. Rumal ri Areˈ ri Dios xuban ronojel ri cˈolic. Man cˈo tä cˈu jas ri cˈolic ri mat xban rumal ri Areˈ. Rucˈ ri Areˈ cˈo wi ri kas cˈaslemal ri man cˈo tä u qˈuisic. We cˈaslemal riˈ are waˈ ri kas sakil chque conojel ri winak cho ruwächulew. Ri sakil riˈ cäjuluw pa ri kˈekum, man cäcowin tä cˈu ri kˈekum chusachic u wäch.

Cˈo jun tataˈ ri xtak lok rumal ri Dios. Ri tataˈ riˈ are Juan u biˈ. Xpe cˈu ri areˈ chukˈalajisaxic ri sakil chquiwäch ri winak rech conojel quecojon ta che ri sakil rumal ri u tzij ri areˈ. Ri tat Juan man are tä ri sakil, xane xa takom lok rech cukˈalajisaj ri kas tzij chrij ri sakil. Ri kas sakil cˈut, ri cäjuluw pa qui wiˈ conojel ri winak, tajin cäpe cho ruwächulew.

10 Ri Jun ri cäbix “u Tzij ri Dios” che cˈo chic cho ruwächulew. Pune cˈu rumal ri Areˈ ri Dios xuban ruwächulew, ri winak cˈut ri e cˈo cho ruwächulew man kas xquichˈob tä u wäch. 11 Xopan pa ru tinimit, ru winakil cˈut man xquicˈulaj taj. 12 Pune je riˈ e cˈo cˈu jujun ri utz u cˈulaxic xcaˈno, xecojon che ri Areˈ. E are cˈu tak waˈ ri xyiˈ chque chi queboc che ralcˈual ri Dios. 13 Ri xecojonic, ri xeboc che ralcˈual ri Dios, man jeˈ tä xban che calcˈualaxic jas ri calcˈual ri winak ri xak quil qui wäch rumal chi je waˈ xquichomaj ri qui nan qui tat, o rumal ru rayibal jun winak. Xane ri Dios are ri kas qui Tat ri e areˈ.

14 Ri Jun ri cäbix “u Tzij ri Dios” che xuban winak, xcˈoji cˈu chkaxol waral cho ruwächulew. Lokˈ xeril wi conojel winak, xubij cˈu ri kas tzij chque. Xkil ri quelic, kˈalaj chi kas are ru Cˈojol ri ka Tat ri sibalaj nim u kˈij, ri xuwi waˈ u Cˈojol cˈolic. 15 Ri tat Juan xukˈalajisaj ri kas tzij chrij ri Areˈ, xubij: Are waˈ ri xinbij, chi ri Jun chic ri cäpe na, are nim na u kˈij chnuwäch in rumal chi ri Areˈ cˈo chic aretak ri in mäjaˈ quil nu wäch, ―xchaˈ.

16 Konojel ka cˈamom ke ri nimalaj u kˈinomal, ka rikom cˈu tewchibal kˈij chi kˈij. 17 Ri ka mam Moisés xutzˈibaj can ri Pixab ri xuya ri Dios che. Are cˈu ri Jesucristo xucˈut can chkawäch chi kas cujraj ri Dios, xukˈalajisaj ri kas tzij chkawäch. 18 Man cˈo tä wi jun winak ilowinak u wäch ri Dios. Xane xak xuwi ru Cˈojol ri Dios ri cˈo rucˈ ri ka Tat, ri xak xuwi waˈ u Cˈojol cˈolic, are ri Areˈ xulkˈalajisan chkawäch ru banic ri Dios.

Ri Juan Kasal Jaˈ cukˈalajisaj ri kas tzij chrij ri Jesucristo

19 Ri winak aj Israel pa Jerusalén xequitak bi sacerdotes xukujeˈ levitas rucˈ ri tat Juan chutaˈic che jachin ri areˈ. 20 Ri areˈ kas xukˈalajisaj chquiwäch chi sakil, xubij: Ri in, man in tä ri Cristo, ―xcha chque.

21 Xquitaˈ chi cˈu jumul che, xquibij: ¿Jachin cˈu ri lal? ¿A lal riˈ ri ka mam Elías ri kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios? ―xecha che.

Ri tat Juan xubij: Man in tä riˈ, ―xcha chque.

Jumul chic xquitaˈ che, xquibij: ¿A man lal cˈu riˈ ri kˈalajisal u Tzij ri Dios ri cäbixic chi cäpe na? ―xecha che.

Ri areˈ xchˈawic, xubij: Man in tä riˈ, ―xcha chque.

22 Xquibij cˈu che: ¿Jachin cˈu ri lal? Rajwaxic chi cujeˈc, cˈo jas ri queˈkabij chque ri xujtakow lok. ¿Jas ri cäbij la chke chij ib la? ―xecha che.

23 Ri tat Juan xchˈawic, xubij: In riˈ ri jun ri co cächˈaw pa tak ri juyub ri cätzˈinowic, cubij: “Chibana u banic ri nim be ri cäbin wi ri Kajaw, chibana jicom che,” ―cächaˈ. Jeˈ jas ri xubij lok ri ka mam Isaías ri kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios, ―xcha chque.

24 Ri achijab riˈ ri xeopan rucˈ ri tat Juan chuchˈabexic, e areˈ qui takoˈn ri tataˈib fariseos waˈ. 25 Xquitaˈ cˈu che ri tat Juan: We ri lal, man lal tä riˈ ri Cristo, man lal tä riˈ ri ka mam Elías, man lal tä cˈu riˈ ri kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios, ¿jas che cäban la kasnaˈ? ―xecha che.

26 Ri tat Juan xubij chque: Ri in quinban kasnaˈ rucˈ joron. Cˈo cˈu Jun chxol alak ri man etam tä alak u wäch ri Areˈ. 27 Are cˈu waˈ ri Jun ri teren lok chwij, pune nim cˈu na u banic chnuwäch in. Man takal tä cˈu chwe in quinquir ru cˈamal u xajäb, ―xcha chque.

28 Ronojel waˈ we riˈ xcˈulmataj pa Betábara ri cˈo chrelbal kˈij che ri nimaˈ Jordán jawijeˈ ri tajin cuban wi kasnaˈ ri tat Juan.

Ri Jesús are ri Jun ri cäcämisax na cho ri Dios jeˈ ta ne jun alaj chij

29 Chucab kˈij ri tat Juan xril ri Jesús tajin cänakajin lok rucˈ, xubij: ¡Chilampe alak! ―cächaˈ. Are waˈ ri Jun ri cäcämisax na cho ri Dios jeˈ ta ne jun alaj chij che resaxic bi ri qui mac ri winak ri e cˈo cho ruwächulew, ―cächaˈ. 30 Chrij cˈu ri Areˈ xintzijon wi aretak xinbij: Cäpe chi na Jun ri nim na u banic chnuwäch in. Je riˈ, rumal chi ri Areˈ ya cˈo chic mäjok quil nu wäch in. 31 Ri in xukujeˈ man wetam tä u wäch nabe, tajin cˈu quinban qui kasnaˈ ri winak rech conojel ri winak aj Israel cäquetamaj u wäch, ―xcha ri tat Juan.

32 Xukujeˈ xubij ri tat Juan: Xinwil ri Lokˈalaj Espíritu xkaj lok chicaj jeˈ u banic jun palomäx, xcanaj cˈu can puwiˈ ri Jesús. 33 Ri in nabe man wetam taj jachin ri Areˈ, ri Dios cˈut ri xintakowic chi quinban kasnaˈ rucˈ joron, are xubij chwe: “Jachin ri cawilo chi cäkaj ri Lokˈalaj Espíritu puwiˈ, cäcanajic, are riˈ ri Jun ri cuban na kasnaˈ rucˈ ri Lokˈalaj Espíritu,” ―xcha chwe. 34 Ri in wilom ri xucˈulmaj, quinkˈalajisaj cˈut jas ri xinwilo chi are waˈ ru Cˈojol ri Dios, ―xcha ri tat Juan chque ri winak.

Waral quekil wi ri nabe tak u tijoxelab ri Jesús

35 Chucab kˈij ri tat Juan cˈo chilaˈ jumul chic e rachiˈl quieb chque ru tijoxelab. 36 Aretak ri tat Juan xrilo chi tajin cocˈow ri Jesús, xubij: ¡Chiwilampeˈ! ―cächaˈ. Are waˈ ri Jun ri cäcämisax na cho ri Dios jeˈ ta ne jun alaj chij, ―xcha chque.

37 Ri quieb u tijoxelab ri tat Juan, aretak xquita ri xubij, xebeˈ rucˈ ri Jesús. 38 Ri Jesús xcaˈy can chrij, xrilo chi terenem ri Areˈ cumal ri quieb tijoxelab, xubij chque: ¿Jas tajin quitzucuj? ―xchaˈ.

Ri e areˈ xquibij che: Ajtij, ¿jawijeˈ jekel wi la? ―xecha che.

39 Ri Jesús xchˈawic, xubij chque: ¡Chixsajmpeˈ! Joˈ baˈ, quiwila cˈu na, ―xcha riˈ chque.

Xebeˈ cˈu rucˈ ri Areˈ, xquil na jawijeˈ ri jekel wi. Chilaˈ cˈut xecanaj wi can pa ri kˈij riˈ, rumal chi craj are ucaj hora riˈ re ri benak kˈij.

40 Jun cˈu chque ri quieb achijab ri xquita ri xubij ri tat Juan, ri xebeˈ rucˈ ri Jesús, are ri tat Andrés ri ratz ri tat Simón Pedro. 41 Xeˈ ri tat Andrés chanim chutzucuxic ri tat Simón ru chakˈ, xubij cˈu che: Xkarik ri Mesías, ―xcha che. (Ri tzij riˈ quel cubij “Cristo”.)

42 Te cˈu riˈ ri tat Andrés xucˈam bi ri tat Simón rucˈ ri Jesús. Ri Jesús cˈut, aretak xrilo, xubij che: At riˈ ri tat Simón ru cˈojol ri Jonás. Cefas chic cäbix na chawe (ri quel cubij Pedro), ―xcha che.

Ri Jesús queusiqˈuij ri tat Felipe rachiˈl ri tat Natanael rech quebeˈ rucˈ

43 Chucab kˈij chic ri Jesús xuchomaj chi queˈ pa Galilea. Xurik cˈu ri tat Felipe, xubij che: Tasaˈj wucˈ, ―xcha che.

44 Ri tat Felipe jelaˈ cäpe wi pa ri tinimit Betsaida ri qui tinimit ri tat Andrés, ri tat Pedro. 45 Ri tat Felipe xeˈ chutzucuxic ri tat Natanael, xubij che: Xkil u wäch ri achi ri cˈo xutzˈibaj ri ka mam Moisés chrij pa tak ri wuj re ri Pixab, xukujeˈ ri cˈo xquitzˈibaj ri kˈalajisal tak re ru Lokˈ Pixab ri Dios chrij pa ri qui wuj. Are waˈ ri Jesús ru cˈojol ri tat José aj Nazaret, ―xcha che.

46 Ri tat Natanael xubij che: ¿A cˈo pu lo jun winak nim u banic ri cäpe pa Nazaret? ―xcha che.

Ri tat Felipe xubij che: Tasaˈj baˈ, cawil cˈu na at, ―xcha che.

47 Ri Jesús, aretak xrilo chi petinak ri tat Natanael, xubij: Xpe jun achi ri kas aj Israel, ri man cˈo tä subunic pa ranimaˈ, ―xchaˈ.

48 Te riˈ ri tat Natanael xutaˈ che ri Jesús: ¿Jas xban la che retamaxic nu wäch? ―xcha che.

Ri Jesús xubij che: Xatinwilo aretak mäjaˈ catsiqˈuix rumal ri tat Felipe, aretak at cˈo chuxeˈ ri jun u cheˈal higos, ―xcha che.

49 Ri tat Natanael xubij che: Ajtij, lal riˈ ri u Cˈojol ri Dios, ri Nim Takanel pa qui wiˈ ri winak aj Israel, ―xcha che.

50 Ri Jesús xchˈawic, xubij che: E ri at, ¿a cacoj waˈ xa rumal chi xinbij chawe chi xatinwilo aretak ri at cˈo chuxeˈ ru cheˈal higos? Cawil cˈu na nimak tak cajmabal chuwäch waˈ we riˈ, ―xcha che.

51 Xukujeˈ xubij ri Jesús: Kas tzij ri quinbij chiwe chi quiwil na ri caj jaktalic. Quiwil cˈu na ri ángeles rech ri Dios quepakiˈc, quexuli pa nu wiˈ in, in riˈ ri Ralcˈual ri Dios ri Kas Winak, ―xcha ri Jesús chque.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes