A A A A A
Bible Book List

Sô-phô-ni 3 New Vietnamese Bible (NVB)

Đức Chúa Trời Sẽ Khôi Phục Dân Ngài

Khốn thay cho thành phản loạn, ô uế,
    Áp bức dân mình!
Nó không nghe lời,
    Không chịu sửa dạy,
Không tin cậy CHÚA,
    Không kêu cầu Đức Chúa Trời mình.
Các quan chức trong thành
    Là sư tử gầm rống,
Các thẩm phán là chó sói săn mồi ban đêm,
    Không để dành chi đến sáng mai.
Các tiên tri ba hoa khoác lác,
    Nói điều dối gạt.
Các thầy tế lễ làm ô uế đền thánh,
    Bóp méo Kinh Luật.
Nhưng CHÚA là Đấng công chính ngự giữa thành,
    Ngài không làm điều gì sai trái.
Mỗi buổi sáng, Ngài thi hành công lý,
    Không hề sai hẹn như[a] buổi rạng đông.
    Nhưng kẻ ác không biết xấu hổ.
CHÚA phán:
“Ta đã hủy diệt các dân tộc,
    Phá đổ các pháo đài kiên cố của chúng.
Ta làm cho đường sá chúng ra hoang vu,
    Không người qua lại.
Ta khiến cho thành phố chúng tiêu điều,
    Không một bóng người, không ai cư ngụ.
Ta nghĩ thầm: ‘Chắc chắn ngươi sẽ kính sợ Ta,
    Sẽ chịu sửa dạy.
Như vậy nơi ở của nó sẽ không bị hủy diệt
    Và Ta sẽ không phải giáng xuống nó mọi sự trừng phạt.’
Nhưng rồi chúng lại càng sốt sắng làm mọi việc gian ác.”
CHÚA phán: “Vì thế, các ngươi hãy chờ Ta,
    Chờ ngày Ta trỗi dậy làm nhân chứng[b] buộc tội.
Vì Ta đã quyết định án phạt: Ta sẽ quy tụ các dân,
    Tập họp các vương quốc lại,
Để trút xuống đầu chúng cơn phẫn nộ của Ta,
    Trút sạch cơn giận của Ta,
Vì lửa ghen của Ta sẽ thiêu nuốt cả đất.”

Đức Chúa Trời Sẽ Biến Đổi Muôn Dân

“Bấy giờ, Ta sẽ ban môi miệng tinh sạch,
    Cho các dân tộc,
Để tất cả chúng đều kêu cầu danh Ta, là CHÚA,
    Và cùng nhau chung vai thờ phượng Ta.
10 Những người cầu khẩn Ta,
    Tức con dân Ta đã bị tản mác tận bên kia sông Ê-thi-ô-bi,
    Sẽ dâng lễ vật cho Ta.
11 Ngày ấy, ngươi sẽ khỏi phải xấu hổ
    Về mọi điều ác ngươi đã phạm nghịch cùng Ta,
Vì bấy giờ, Ta sẽ loại bỏ khỏi ngươi
    Những kẻ dương dương tự đắc,
Và ngươi sẽ không còn ngạo mạn nữa
    Trên núi thánh của Ta.
12 Nhưng Ta sẽ chừa lại giữa vòng ngươi
    Một nhóm dân nghèo nàn khốn khổ,
Và chúng sẽ nương náu mình trong danh CHÚA.
13 Dân sót lại của Y-sơ-ra-ên
    Sẽ không làm điều ác,
    Không nói điều gian dối,
Không có miệng lưỡi phỉnh gạt.
Thật chúng sẽ như chiên được ăn cỏ thỏa thuê
    Và nằm ngủ bình an,
    Không ai làm cho chúng sợ hãi.”

Đức Chúa Trời Sẽ Khôi Phục Dân Ngài

14 Hỡi Si-ôn, con gái, hãy ca hát!
    Hỡi dân Y-sơ-ra-ên, hãy reo mừng!
Hỡi Giê-ru-sa-lem, con gái,
    Hãy hết lòng mừng vui hớn hở!
15 CHÚA sẽ cất án phạt khỏi ngươi,
    Ngài sẽ dẹp bỏ kẻ thù ngươi.
CHÚA là Vua của Y-sơ-ra-ên, ngự giữa ngươi,
    Ngươi không cần phải sợ tai ương nữa.
16 Ngày ấy, người ta sẽ nói với Giê-ru-sa-lem:
“Hỡi Si-ôn, đừng sợ!
    Đừng ngã lòng!
17 CHÚA là Đức Chúa Trời ngươi, ngự giữa ngươi,
    Ngài có quyền năng để giải cứu.
Ngài sẽ vui mừng khôn xiết vì ngươi,
    Ngài sẽ vỗ về ngươi bằng tình yêu thương của Ngài
    Ngài sẽ vui mừng ca hát vì ngươi,
18 Nỗi sầu khổ vì những ngày lễ định kỳ.”
CHÚA phán:
“Ta sẽ cất bỏ khỏi ngươi,
    Chúng là gánh nặng và sự sỉ nhục cho ngươi.
19 Này, lúc bấy giờ, Ta sẽ phạt mọi kẻ bức hiếp ngươi.
Ta sẽ cứu chữa những kẻ yếu đau què quặt,
    Ta sẽ tập họp những kẻ lưu đày tản mát,
Ta sẽ biến sự xấu hổ của ngươi thành tiếng tăm lừng lẫy,
    Và mọi người khắp đất sẽ ca ngợi ngươi.
20 Lúc ấy, khi Ta tập họp các ngươi lại,
    Ta sẽ đem các ngươi về.
Thật, Ta sẽ cho các ngươi tiếng tăm lừng lẫy,
    Và mọi dân khắp đất sẽ ca ngợi các ngươi.
Ta sẽ phục hồi vận mạng các ngươi,
    Và chính mắt các ngươi sẽ xem thấy.”
CHÚA phán vậy.

Footnotes:

  1. 3:5 Dịch theo Syr, Tg
  2. 3:8 Dịch theo LXX, Syr; nt: vồ lấy mồi
New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes