A A A A A
Bible Book List

Sòm 40 Haitian Creole Version (HCV)

40 ¶ (40:1) Pou chèf sanba yo. Se yon sòm David. (40:2) Mwen te mete tout espwa m' nan Seyè a. Li te panche zòrèy li bò kote m', li te tande m' lè m' t'ap rele.

(40:3) Li rale m' soti nan twou kote m' t'ap peri a, nan gwo ma labou a. Li mete m' sou gwo wòch la, li fè m' kanpe dwat ankò.

(40:4) Li mete yon chante tou nèf nan bouch mwen, yon chante pou m' fè lwanj Bondye nou an. Anpil moun, lè yo wè sa, yo pral pè, y'a mete konfyans yo nan Seyè a.

(40:5) Ala bon sa bon pou moun ki mete konfyans yo nan Seyè a, pou moun ki p'ap swiv ni moun k'ap fè awogans yo ni moun k'ap bay manti yo!

(40:6) Seyè, Bondye mwen, ou te fè anpil bèl mèvèy pou nou, ou te fè anpil lide pou nou. Pa gen tankou ou, Seyè! Mwen ta renmen fè moun konnen yo, mwen ta renmen pale sou yo. Men, yo sitèlman anpil, mwen pa ka rakonte yo.

¶ (40:7) Ou pa bezwen yo fè okenn ofrann bèt pou boule pou ou, ni pou yo fè ou kado anyen. Men, ou louvri zòrèy mwen yo. Ou pa mande pou yo boule okenn vyann bèt pou ou, ni pou yo touye bèt pou wete peche.

(40:8) Lè sa a mwen di: -Men mwen, mwen vini, jan sa ekri sou mwen nan liv la.

(40:9) Bondye mwen, mwen pran plezi m' nan fè sa ou vle m' fè. Wi, mwen kenbe lalwa ou nan fon kè m'

(40:10) Seyè, lè tout pèp Bondye a te reyini, mwen te fè yo konnen jan ou fè nou gras. Wi, ou konn sa, mwen p'ap rete ak bouch mwen fèmen.

10 (40:11) Mwen pa t' manke pa di jan ou fè nou gras, jan ou bay moun sekou. Nan mitan tout pèp Bondye a, lè yo reyini, mwen pa t' manke pa di jan ou renmen nou, jan ou toujou kenbe pawòl ou.

11 ¶ (40:12) Seyè, ou pa janm sispann gen pitye pou mwen. W'ap toujou pwoteje m', paske ou renmen m'. Ou p'ap janm lage m'.

12 (40:13) Kote m' vire, malè tonbe sou mwen. Mwen pa ka konte yo. Peche m' yo twòp pou mwen. Mwen pa k'ap sipòte yo. Yo pi plis pase cheve nan tèt mwen. Mwen pèdi tout kouraj mwen.

13 (40:14) Seyè, tanpri, delivre m' non! Prese vin pote m' sekou, Seyè.

14 (40:15) Moun k'ap chache touye m' yo, se pou yo tout wont, se pou yo pa ka leve tèt yo. Moun ki anvi wè malè rive mwen, se pou yo renka kò yo, se pou yo wont.

15 (40:16) Moun k'ap lonje dwèt sou mwen yo, se pou sezisman pran yo tèlman yo wont.

16 (40:17) Men, tout moun ki vin jwenn ou, se pou yo kontan, se pou yo fè fèt. Tout moun ki renmen jan ou delivre yo a, se tout tan pou yo di: -Seyè a gen gwo pouvwa!

17 (40:18) Pou mwen menm, se yon pòv malere san sekou mwen ye. Men ou menm ki mèt mwen, pa bliye m'. Se ou ki tout sekou mwen, se ou ki tout delivrans mwen. Bondye mwen, pa mize!

Psalm 40 New International Version (NIV)

Psalm 40[a]

For the director of music. Of David. A psalm.

I waited patiently for the Lord;
    he turned to me and heard my cry.
He lifted me out of the slimy pit,
    out of the mud and mire;
he set my feet on a rock
    and gave me a firm place to stand.
He put a new song in my mouth,
    a hymn of praise to our God.
Many will see and fear the Lord
    and put their trust in him.

Blessed is the one
    who trusts in the Lord,
who does not look to the proud,
    to those who turn aside to false gods.[b]
Many, Lord my God,
    are the wonders you have done,
    the things you planned for us.
None can compare with you;
    were I to speak and tell of your deeds,
    they would be too many to declare.

Sacrifice and offering you did not desire—
    but my ears you have opened[c]
    burnt offerings and sin offerings[d] you did not require.
Then I said, “Here I am, I have come—
    it is written about me in the scroll.[e]
I desire to do your will, my God;
    your law is within my heart.”

I proclaim your saving acts in the great assembly;
    I do not seal my lips, Lord,
    as you know.
10 I do not hide your righteousness in my heart;
    I speak of your faithfulness and your saving help.
I do not conceal your love and your faithfulness
    from the great assembly.

11 Do not withhold your mercy from me, Lord;
    may your love and faithfulness always protect me.
12 For troubles without number surround me;
    my sins have overtaken me, and I cannot see.
They are more than the hairs of my head,
    and my heart fails within me.
13 Be pleased to save me, Lord;
    come quickly, Lord, to help me.

14 May all who want to take my life
    be put to shame and confusion;
may all who desire my ruin
    be turned back in disgrace.
15 May those who say to me, “Aha! Aha!”
    be appalled at their own shame.
16 But may all who seek you
    rejoice and be glad in you;
may those who long for your saving help always say,
    “The Lord is great!”

17 But as for me, I am poor and needy;
    may the Lord think of me.
You are my help and my deliverer;
    you are my God, do not delay.

Footnotes:

  1. Psalm 40:1 In Hebrew texts 40:1-17 is numbered 40:2-18.
  2. Psalm 40:4 Or to lies
  3. Psalm 40:6 Hebrew; some Septuagint manuscripts but a body you have prepared for me
  4. Psalm 40:6 Or purification offerings
  5. Psalm 40:7 Or come / with the scroll written for me
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes