A A A A A
Bible Book List

Sòm 36 Haitian Creole Version (HCV)

36 ¶ (36:1) Pou chèf sanba yo. Se yon sòm David, sèvitè Seyè a. (36:2) Peche a pale nan fon kè mechan an: li mete nan tèt li pa gen rezon pou gen krentif Bondye.

(36:3) Li kwè li pi bon pase sa l' ye a: konsa, li pa vle rekonèt peche l' yo.

(36:4) Tout pawòl nan bouch li se move pawòl, se manti ase l'ap bay. Li fin pèdi tèt li, li pa ka fè anyen ki byen anko.

(36:5) Li kouche sou kabann li, l'ap fè move plan. Li sou yon move pant, li dakò ak tou sa ki mal.

¶ (36:6) Seyè, ou renmen nou anpil anpil. Ou toujou kenbe pawòl ou.

(36:7) Jistis ou kanpe fèm tankou gwo mòn ou yo. Jijman ou yo se bagay moun pa ka fin konprann. Seyè, se ou menm ki pran swen moun ansanm ak tout bèt yo.

(36:8) Bondye, ala bon sa bon, renmen ou gen pou nou an! Se anba zèl ou lèzòm jwenn pwoteksyon.

(36:9) Yo manje vant plen ak manje yo jwenn an kantite lakay ou. Bon bagay ou yo tankou yon rivyè dlo k'ap koule kote yo bwè kont kò yo.

(36:10) Paske, se ou menm ki sous lavi a. Se limyè ou ki fè nou wè klè!

10 (36:11) Toujou renmen moun ki konnen ou! Toujou fè byen pou moun ki san repwòch devan ou!

11 (36:12) Pa kite awogan yo mete pye sou kou m'. Pa kite mechan yo fè m' kouri.

12 (36:13) Gade jan moun k'ap fè mal yo tonbe non! Yo rete atè a, yo pa ka kanpe sou pye yo ankò!

Psalm 36 New International Version (NIV)

Psalm 36[a]

For the director of music. Of David the servant of the Lord.

I have a message from God in my heart
    concerning the sinfulness of the wicked:[b]
There is no fear of God
    before their eyes.

In their own eyes they flatter themselves
    too much to detect or hate their sin.
The words of their mouths are wicked and deceitful;
    they fail to act wisely or do good.
Even on their beds they plot evil;
    they commit themselves to a sinful course
    and do not reject what is wrong.

Your love, Lord, reaches to the heavens,
    your faithfulness to the skies.
Your righteousness is like the highest mountains,
    your justice like the great deep.
    You, Lord, preserve both people and animals.
How priceless is your unfailing love, O God!
    People take refuge in the shadow of your wings.
They feast on the abundance of your house;
    you give them drink from your river of delights.
For with you is the fountain of life;
    in your light we see light.

10 Continue your love to those who know you,
    your righteousness to the upright in heart.
11 May the foot of the proud not come against me,
    nor the hand of the wicked drive me away.
12 See how the evildoers lie fallen—
    thrown down, not able to rise!

Footnotes:

  1. Psalm 36:1 In Hebrew texts 36:1-12 is numbered 36:2-13.
  2. Psalm 36:1 Or A message from God: The transgression of the wicked / resides in their hearts.
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes