A A A A A
Bible Book List

Sáng Thế 36 New Vietnamese Bible (NVB)

Dòng Dõi Ê-sau

36 Đây là dòng dõi của Ê-sau, tức Ê-đôm.

Ê-sau cưới vợ người Ca-na-an, A-đa, con gái của Ê-luân, người Hê-tít; Ô-hô-li-ba-ma, con gái của A-na, cháu của Xi-bê-ôn, người Hê-tít và Bách-mát, con gái của Ích-ma-ên, con của Nê-ba-út.

A-đa sinh Ê-li-pha, Bách-mát sinh Ru-ên. Ô-hô-li-ba-ma sinh Giê-úc, Gia-lam và Cô-ra. Tất cả các con trai ấy đều sinh tại xứ Ca-na-an.

Ê-sau đưa vợ con, gia nhân và đem các bầy súc vật cùng tất cả tài sản gây dựng được tại xứ Ca-na-an qua vùng cách xa gia đình Gia-cốp vì cả hai anh em đều có quá nhiều tài sản không thể sống chung được nữa và xứ họ đang cư ngụ cũng không cung ứng nổi nhu cầu của hai gia đình đông đúc ấy. Vậy, Ê-sau, tức là Ê-đôm, ở trên núi Sê-i-rơ.

Dòng Dõi Của Các Con Ê-sau

Hậu tự của Ê-sau, tức là người Ê-đôm, sinh tại núi Sê-i-rơ gồm có:

10 Các con trai Ê-sau:

A-đa vợ người, sanh Ê-li-pha; Bách-mát, cũng vợ người, sanh Ru-ên.

11 Con trai của Ê-li-pha là

Thê-man, Ô-ma, Xê-phô, Ga-tham, Kê-nát;

12 Thim-na, người vợ lẽ của Ê-li-pha sinh A-ma-léc. Đó là cháu của A-đa, vợ Ê-sau.

13 Còn đây là gia tộc Ru-ên, con trai của Bách-mát:

Na-hát, Xê-ra, Sam-ma và Mích-xa. Ấy là các cháu của Bách-mát, cũng là vợ của Ê-sau.

14 Và mấy người này là con trai của Ô-hô-li-ba-ma, vợ của Ê-sau, con gái A-na, cháu ngoại Xi-bê-ôn. Nàng sanh cho Ê-sau

Giê-úc, Gia-lam, và Cô-ra.

15 Các cháu nội của Ê-sau trở thành các tộc trưởng:

bộ tộc Thê-man, bộ tộc Ô-ma, bộ tộc Xê-phô, 16 bộ tộc Kê-na, bộ tộc Cô-ra, bộ tộc Ga-tham, bộ tộc A-ma-léc. Các bộ tộc ấy là hậu tự của Ê-li-pha, con trưởng nam của Ê-sau và A-đa.

17 Các bộ tộc do Ru-ên, thứ nam của Ê-sau và Bách-mát; sinh ra trong xứ Ca-na-an:

bộ tộc Na-hát, bộ tộc Xê-ra, bộ tộc Sam-ma, bộ tộc Mích-xa.

18 Các bộ tộc dòng thứ ba, do các con của Ê-sau và Ô-hô-li-ba-ma, con gái A-na:

bộ tộc Giê-úc, bộ tộc Gia-lam, bộ tộc Cô-ra.

19 Ấy là các con trai của Ê-sau, tức là Ê-đôm, và đó là các bộ tộc của họ.

20 Các sắc tộc bản xứ, là hậu tự của Sê-i-rơ, người Hô-rít:

sắc tộc Lô-than, sắc tộc Sô-banh, sắc tộc Xi-bê-ôn, sắc tộc A-na, 21 sắc tộc Đi-sôn, sắc tộc Ê-xe, sắc tộc Đi-san.

22 Con của Lô-than là

Hô-ri và Hê-man; em gái của Lô-than là Thim-na.

23 Con của Sô-banh là

Anh-nan, Ma-na-hát, Ê-ban, Sê-phô và Ô-nam.

24 Con của Xi-bê-ôn là

Ai-gia và An-na; An-na, cậu này đã tìm thấy các suối nước nóng trong sa mạc đang lúc chăn lừa cho cha mình.

25 Con của A-na là

Đi-sôn và Ô-bê-li-ba-ma.

26 Con của Đi-sôn là

Hem-đan, Ếch-ban, Ích-ran và Chê-ran.

27 Con của Ê-xe là

Binh-ban, Xa-van và A-can.

28 Con của Đi-san là

U-xơ và A-ran.

29 Còn đây là các sắc tộc dân Hô-rít:

sắc tộc Lô-than, sắc tộc Sô-banh, sắc tộc Xi-bê-ôn, sắc tộc A-na, 30 sắc tộc Đi-sôn, sắc tộc Ê-xe, sắc tộc Đi-san. Đó là các sắc tộc của dân Hô-rít, ở tại xứ Sê-i-rơ.

Các Vua Xứ Ê-đôm

31 Đây là tên các vua đã cai trị xứ Ê-đôm trước thời Y-sơ-ra-ên có vua cai trị.

32 Bê-la, con trai Bê-ô, trị vì xứ Ê-đôm; tên thành người là Đin-ha-ba.

33 Bê-la chết, Giô-báp, con trai Xê-rách, người Bốt-ra, lên kế vị.

34 Giô-báp chết, Hu-ram người Thê-man lên kế vị.

35 Hu-ram chết, Ha-đát, con trai Bê-đát, lên kế vị. Ấy là Vua này đánh thắng dân Ma-đi-an tại đồng Mô-áp; và tên thành người là A-vít.

36 Ha-đát chết, Sam-la, người Ma-rê-ca lên kế vị.

37 Sam-la chết, Sau-lơ, người Rê-hô-bốt ở trên mé sông lên kế vị.

38 Sau-lơ chết, Ba-anh-Ha-nan, con trai Ạc-bồ, lên kế vị.

39 Ba-anh-Ha-nan chết, Ha-đa lên kế vị. Tên thành người là Ba-u; vợ người là Mê-hê-ta-bên, con gái của Mát-rết, cháu ngoại Mê-sa-hạp.

40 Đây là tên các bộ tộc của Ê-sau, xứ họ ở được gọi theo tên bộ tộc:

bộ tộc Thim-na, bộ tộc Anh-va, bộ tộc Giê-thi, 41 bộ tộc Ô-hô-li-ba-ma, bộ tộc Ê-la, bộ tộc Phi-nôn, 42 bộ tộc Kê-na, bộ tộc Thê-man, bộ tộc Míp-xa, 43 bộ tộc Mạc-đi, bộ tộc I-ram.

Tất cả các bộ tộc ấy đều là dòng dõi của Ê-sau.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes