Add parallel Print Page Options

Gia-cốp Chúc Phước Các Con Ông

49 Bấy giờ Gia-cốp gọi các con cụ đến và nói, “Các con hãy tụ họp lại đây, để cha nói cho các con biết những gì sẽ xảy đến cho các con sau nầy.

Hỡi các con của Gia-cốp, hãy tụ họp nhau lại nghe,
Hãy lắng nghe lời của I-sơ-ra-ên cha các con nói:
Ru-bên, con là con đầu lòng của cha,
Là sức mạnh và tinh hoa đầu tiên của sức lực cha,
Ðịa vị con cao trọng hơn tất cả, và quyền lực con cũng cao trọng hơn các em con.
Nhưng như nước đụng đâu chảy đấy, con sẽ không còn trỗi hơn ai nữa,
Vì con đã lên giường cha; con đã lên chõng cha và làm hoen ố nó.
Si-mê-ôn và Lê-vi là hai anh em;
Lưỡi gươm chúng là khí giới bạo tàn.
Nguyện linh hồn cha không đồng mưu với chúng;
Nguyện danh dự cha không hiệp với chúng;
Vì chúng giết người trong cơn nóng giận;
Trong lúc nổi xung chúng cắt nhượng bò tơ.
Ðáng nguyền rủa thay là cơn giận của chúng, vì nó thật dữ dằn!
Ðáng nguyền rủa thay là cơn thịnh nộ của chúng, vì nó thật bạo tàn!
Cha sẽ chia cách chúng ra trong nhà Gia-cốp,
Cha sẽ cho chúng tản mác trong khắp cả I-sơ-ra-ên.
Hỡi Giu-đa, các anh em con sẽ khen ngợi con;
Tay con sẽ chận cổ quân thù;
Các con trai của cha con sẽ phủ phục trước mặt con.
Giu-đa là một sư tử tơ;
Con ơi, khi con bắt được mồi mang về,
Con nằm xuống, thế nằm khác nào sư tử đực,
Giống như sư tử cái canh mồi,
Ai dám chọc nó đứng lên?
10 Vương trượng sẽ không lìa khỏi Giu-đa;
Gậy chỉ huy sẽ không rời khỏi hai gối nó,
Cho đến khi Ðấng mọi người thần phục[a] sẽ đến,
Tức Ðấng muôn dân vâng phục lệnh của Người.
11 Người buộc lừa mình vào cây nho,
Người buộc lừa con mình vào cây nho quý;
Người giặt y phục mình trong rượu nho đỏ thẳm,
Lấy máu trái nho để giặt áo choàng mình.
12 Mắt Người đỏ hơn rượu nho,
Răng Người trắng hơn sữa.
13 Xê-bu-lun sẽ định cư bên bờ biển;
Nó sẽ là bến an toàn cho những thuyền bè,
Ranh giới nó sẽ xa tận đến Si-đôn.
14 I-sa-ca là con lừa mạnh mẽ, nằm nghỉ giữa chuồng;
15 Nó thấy được một nơi nghỉ ngơi tốt đẹp,
Và vùng đất lại xinh tươi;
Nên nó bằng lòng quằn vai gánh nặng,
Chấp nhận làm vất vả như một lao nô.
16 Ðan sẽ xét xử dân tộc mình, như một chi tộc trong các chi tộc I-sơ-ra-ên.
17 Ðan sẽ là một con rắn bên đường,
Một con rắn lục nằm dọc theo lối đi,
Cắn vào gót chân ngựa,
Khiến người cỡi ngựa té bật ngửa ra sau.
18 Lạy Chúa, con trông đợi ơn giải cứu của Ngài.
19 Gát sẽ bị quân cướp đến cướp bóc,
Nhưng nó sẽ đuổi theo bén gót và cướp lại quân thù.
20 A-se sẽ có đầy những món ăn béo bổ,
Nó sẽ cung cấp cao lương mỹ vị cho các vua.
21 Náp-ta-li là con nai cái tự do bay nhảy,
Sinh những nai con trông thật dễ thương.
22 Giô-sép là một cây sai trái,
Một cây sai trái bên dòng suối,
Có các cành vươn quá bờ tường.
23 Những xạ thủ đã tấn công nó dữ dội;
Chúng bắn vào nó và cố áp đảo nó;
24 Nhưng nhờ tay Ðấng Toàn Năng của Gia-cốp,
Nhờ danh Ðấng Chăn Chiên, Vầng Ðá của I-sơ-ra-ên,
Cây cung nó vẫn luôn vững chắc,
Cánh tay nó luôn vững mạnh phi thường.
25 Nguyện xin Ðức Chúa Trời của cha con phù hộ con,
Nguyện xin Ðấng Toàn Năng[b] ban phước cho con,
Bằng những phước hạnh từ trời cao đổ xuống,
Bằng những phước hạnh nằm sâu dưới lòng đất trào lên,
Và bằng những phước hạnh của vú sữa và dạ con.
26 Những phước hạnh cha chúc cho con thật trổi hơn các núi non vạn cổ,
Và vượt hơn những gò nổng thiên thu.
Nguyện những phước hạnh ấy ở trên đầu Giô-sép,
Ở trên trán của người được biệt riêng ra khỏi anh em mình.
27 Bên-gia-min là chó sói cắn xé dữ dằn,
Buổi sáng nó ra đi hạ sát con mồi,
Chiều về nó phân chia mồi bắt được.”

28 Tất cả những người ấy là tộc trưởng của mười hai chi tộc I-sơ-ra-ên, và đó là những lời cha họ chúc phước cho họ. Cụ chúc cho mỗi người một lời chúc phước riêng.

Gia-cốp Qua Ðời và Ðược An Táng

29 Sau đó cụ dặn dò họ, “Cha sắp quy về với tổ tiên. Các con hãy chôn cha chung với các tổ tiên của cha trong hang nơi cánh đồng của Ép-rôn người Hít-ti, 30 tức trong hang đá nơi cánh đồng Mạch-pê-la, gần Mam-rê, trong xứ Ca-na-an; cánh đồng đó Áp-ra-ham đã mua của Ép-rôn người Hít-ti làm nghĩa địa. 31 Nơi đó Áp-ra-ham và Sa-ra bà cố các con đã được chôn; nơi đó I-sác và Rê-be-ca bà nội các con đã được chôn; và nơi đó cha cũng đã chôn Lê-a. 32 Cánh đồng và hang đá ở trong đó đã được mua của người Hít-ti.”

33 Khi Gia-cốp đã dặn dò các con cụ xong, cụ rút chân lên giường, trút hơi thở cuối cùng, và được quy về với tổ tiên mình.

Footnotes

  1. Sáng Thế 49:10 nt: Si-lô (shiloh, shello [Samaritan], shaylo [Rabbinic])
  2. Sáng Thế 49:25 nt: Shaddai