Add parallel Print Page Options

Ích-ma-ên Ðược Sinh Ra

16 Khi ấy Sa-rai vợ Áp-ram vẫn không sinh cho ông được người con nào. Bà có một nữ tỳ người Ai-cập tên là Ha-ga. Sa-rai nói với Áp-ram, “Anh xem đấy, Chúa đã buộc dạ em, không cho em sinh con cho anh; bây giờ anh hãy đến với nữ tỳ của em; biết đâu nhờ nó em sẽ có con.” Áp-ram nghe theo lời của Sa-rai.

Sau mười năm Áp-ram kiều ngụ trong xứ Ca-na-an, Sa-rai vợ Áp-ram đem Ha-ga người Ai-cập, nữ tỳ của bà, đến cho Áp-ram chồng bà để nàng làm vợ ông. Ông đến với Ha-ga, và nàng mang thai. Khi Ha-ga thấy mình có thai, nàng khinh bỉ bà chủ của nàng ra mặt. Bấy giờ Sa-rai nói với Áp-ram, “Em bị nhục là tại anh đó! Em đã trao nữ tỳ của em cho anh ôm ấp; thế mà từ khi nó thấy nó có thai, nó lại nhìn em với cặp mắt khinh bỉ. Nguyện Chúa đoán xét giữa anh và em.”

Áp-ram nói với Sa-rai, “Kìa, nữ tỳ của em đang ở trong tay em. Em muốn làm gì với nó thì làm.” Sa-rai bèn đối xử cay nghiệt với Ha-ga; nàng đành phải bỏ bà chủ của nàng mà trốn đi. Thiên Sứ của Chúa thấy nàng đang ở bên một dòng suối trong đồng hoang, tức bên suối trên con đường đi đến Su-rơ. Thiên Sứ nói với nàng, “Hỡi Ha-ga nữ tỳ của Sa-rai, ngươi từ đâu đến đây, và ngươi tính sẽ đi đâu?

Nàng đáp, “Con bỏ bà chủ của con là Sa-rai mà trốn đi.”

Thiên Sứ của Chúa nói với nàng, “Hãy trở về với bà chủ của ngươi và thuận phục dưới tay bà ấy.” 10 Thiên Sứ của Chúa lại nói tiếp với nàng, “Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi trở nên đông đúc, đông đến nỗi không thể đếm hết.” 11 Thiên Sứ của Chúa lại nói với nàng,

“Bây giờ ngươi đang có thai,
Ngươi sẽ sinh một con trai,
Hãy đặt tên cho nó là Ích-ma-ên,[a]
Bởi vì Chúa đã nghe rõ nỗi khổ của ngươi.
12 Ðứa con ngươi rồi sẽ như một con lừa rừng,
Nó sẽ đưa tay ra chống lại mọi người,
Và tay của mọi người sẽ chống lại nó;
Nó sẽ sống đối nghịch với tất cả các em nó.”

13 Ha-ga gọi danh Chúa, Ðấng đã phán với nàng, là “Ðức Chúa Trời, Ðấng Thấy Tôi,”[b] vì nàng nói, “Phải chăng ở nơi đây tôi đã được nhìn thấy Ðấng đã thấy tôi?” 14 Vì thế người ta đã gọi giếng đó là Giếng La-khai Roi.[c] Giếng ấy nằm ở giữa khoảng Ca-đe và Bê-rết.

15 Ha-ga sinh cho Áp-ram một con trai. Áp-ram đặt tên cho con trai ông do Ha-ga sinh ra là Ích-ma-ên. 16 Áp-ram được tám mươi sáu tuổi khi Ha-ga sinh Ích-ma-ên cho Áp-ram.

Footnotes

  1. Sáng Thế 16:11 Ích-ma-ên nghĩa là Ðức Chúa Trời lắng nghe
  2. Sáng Thế 16:13 nt: El Roi
  3. Sáng Thế 16:14 nghĩa là Giếng của Ðấng Hằng Sống thấy tôi