Add parallel Print Page Options

Har Gud forlatt Israels folk?

11 Nå spør jeg derfor: Har Gud helt støtt bort folket sitt, israelittene[a]? Nei, slett ikke! Jeg er jo selv israelitt, en etterkommer av Abraham og tilhører Benjamins stamme.

Nei, Gud har ikke støtt dem bort, han som en gang valgte dem ut til sitt eget folk. Husker dere ikke det som står i Skriften[b] om profeten Elia? Han anklaget Israels folk for Gud og sa: ”Herre, de har drept profetene som bar fram budskapet ditt, og de har revet ned alterene dine. Jeg er den eneste profeten som er igjen, og nå vil de også drepe meg.”[c] Hva svarte da Gud? Jo, han sa: ”Det finnes 7 000 personer som ikke har tilbedt Baal[d], og de har jeg bevart som mine.”[e]

På samme måten har Gud i sin godhet innbudt Israels folk til å tilhøre ham. En liten del har takket ja. Dersom de tilhører Gud på grunn av innbydelsen, da har det jo ikke noe med deres gode gjerninger å gjøre. Dersom de hadde fortjent dette, ville det jo ikke vært noe som Gud i sin godhet hadde gjort.

Altså, det som Israels folk søkte etter med stor iver, å bli skyldfri innfor Gud, det oppnådde de aldri. Denne friheten fra skyld ble i stedet gitt til den lille gruppen som har takket ja til Guds innbydelse om å tilhøre ham. De andre ble døve og blinde for det Gud ville. Det står i Skriften:

”Gud gjorde personligheten deres avstumpet.
    Helt til denne dag har han hindret øynene deres fra å se og ørene deres fra å høre.”[f]

Kong David skriver om dette:

”La festene deres blir en felle,
    slik at de faller for fristelsene og blir straffet.
10 La øynene deres bli forblindet, slik at de ikke kan se.
    La ryggene deres bli krummet under framtidens byrder.”[g]

11 Nå spør jeg på nytt: Det at folket som Gud utvalgte, syndet mot ham, betyr det at de skal gå til grunne for alltid? Nei, slett ikke! Men etter som israelittene syndet mot Gud, har frelsen også nådd andre folk, og nå er israelittene misunnelige på disse folkene. 12 Om nå hele verden fikk del i Guds rikdom fordi israelittene syndet, ja, om deres tragiske tabbe ble til andre folks lykke, hvor mye større rikdom skal ikke da verden få oppleve når hele Israels folk tar imot Guds frelse.

Frelse for folk som ikke er jøder

13 Nå henvender jeg meg til dere som ikke er jøder: Gud har valgt meg ut til å være en spesiell utsending for folk som ikke er jøder, og jeg er stolt over oppgaven min. 14 Kanske jeg gjennom denne stoltheten kan få mitt eget folk til å lengte etter det som de egentlig allerede skulle ha, slik at i det minste noen blir frelst. 15 Da Gud støtte bort Israels folk, innebar det at resten av verden ble forsonet med Gud og framsto som hans venner. Hvor herlig skal det ikke da bli når Gud for andre gangen aksepterer Israels folk. Det skal bli som når døde får liv! 16 Jødene tilhører egentlig Gud, etter som forfedrene deres, Abraham, Isak og Jakob[h], gjorde det. Det står i Skriften[i], at dersom den første biten med gjær bli ofret til Gud, da er det et symbol på at hele deigen tilhører Gud.[j] Og om røttene til et tre tilhører Gud, da tilhører også grenene Gud.

17 Israels folk er som et plantet oliventre, der noen av grenene har blitt brukket av. Du som ikke er jøde, er som grenen fra et vilt oliventre. Du har blitt podet inn på den ekte stammen i stedet for de grenene som var brukket av. Derfor får du nå også del i sevjen som stiger opp fra roten av treet. 18 Men for all del, ikke begynn å skryte over at du har blitt plassert der i stedet for grenene som ble brukket av. Husk på at du bare er en gren som er podet inn. Det er roten som holder deg oppe og ikke tvert om.

19 Nå tenker kanskje noen som så: ”Men disse grenene ble jo brukket av for å gi plass til meg.” 20 Det er sant. Men glem ikke at de ble brukket av fordi de ikke trodde på det Gud sa. Du har fått plassen fordi du tror på Guds budskap! Vær ikke hovmodig, men ta deg i vare! 21 Dersom Gud til og med straffer de ekte grenene, da vil han også straffe deg.

22 Legg merke til at Gud er både god og streng samtidig. Han er streng mot dem som synder mot ham, men han er god mot deg så lenge du innser at det er hans godhet som frelser deg. I motsatt tilfelle vil han skjære bort deg også. 23 Dersom en jøde begynner tro på Guds budskap om frelse, da kommer Gud til å pode ham tilbake på treet. Det har han makt til å gjøre. 24 Dersom Gud var villig å ta imot dere, som er grenene fra et vilt oliventre, og mot naturens orden pode dere inn i et plantet oliventre, hvor mye lettere er det ikke da for ham å pode inn de ekte grenene igjen.

Gud viser nåde mot alle

25 Kjære søsken, jeg vil at dere skal kjenne til denne sannhet som Gud først nå har avslørt, slik at dere ikke blir innbilske og tror at dere selv er best i alt. Noen av jødene nekter å tro, og slik kommer det til å være til alle som ikke er jøder, har fått mulighet til å komme til Kristus. 26 Senere skal hele Israels folk bli frelst.

Det står i Skriften[k]:

”Redningsmannen skal komme fra Jerusalem[l].
    Han skal ta bort all ondskap fra Israels folk[m].
27     Og jeg inngår en pakt der jeg lover å ta bort syndene deres.”[n]

28 Vi kan se på jødene på to forskjellige måter: De er Guds fiender, etter som de nekter å ta imot Guds budskap om frelse. Takket være dette ble dere frelst. Samtidig er jødene Guds utvalgte og elskede folk, takket være de løftene forfedrene fikk av Gud. 29 Dersom Gud gir oss noe godt eller innbyr oss til å være hans, da angrer han seg aldri og trekker innbydelsen tilbake. 30 Før var det dere som var opprørske mot Gud, men da jødene nektet å ta imot den nåde Gud ville vise, ga han den i stedet til dere. 31 Nå er det jødene som er opprørske mot Gud, men Gud kan vise nåde også mot dem, etter som han allerede har vist dere sin nåde. 32 Gud lot alle mennesker bli fanget i sin egen opprørske innstilling for at han kunne vise nåde mot alle.

33 Hvilken fantastisk Gud vi har! Han vet alt, kan alt og eier alt! Hvem kan fatte og forstå hans beslutning og plan?

34 Som det står i Skriften:

”Hvem kjenner til hvordan Herren tenker?
    Hvem vet nok til å gi ham råd?
35 Hvem kan gi noe til Gud,
    slik at han blir tvunget til å betale tilbake?[o]
36 Alt kommer jo fra Gud. Alt er skapt av ham og finnes til for å ære ham.
    Æren er for evig hans. Ja, dette er sant![p]

Footnotes

 1. 11:1 Israelitter er et annet navn på jødene. Israelitt betyr etterkommere til Israel. Han hadde en sønn som het Juda, og som har gitt navn til jødene.
 2. 11:2 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
 3. 11:3 Se Første Kongebok 19:10,14.
 4. 11:4 Ba`al var en kanaaneisk fruktbarhetsgud. Se Andre Mosebok 34:13-15.
 5. 11:4 Se Første Kongebok 19:18.
 6. 11:8 Se Femte Mosebok 29:4 og Jesaja 29:10.
 7. 11:10 Se Salmenes bok 69:23-24.
 8. 11:16 Jakob ble kalt også Israel. Se Første Mosebok 32:27-28.
 9. 11:16 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
 10. 11:16 Se Fjerde Mosebok 15:17-21.
 11. 11:26 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
 12. 11:26 I grunnteksten: Sion. Jerusalem er bygget på fjellet Sion.
 13. 11:26 I grunnteksten: Jakob. Jakob ble kalt også Israel. Se Første Mosebok 32:27-28.
 14. 11:27 Se Jesaja 59:20-21.
 15. 11:35 Se Jesaja 40:13 og Job 41:11.
 16. 11:36 I grunnteksten: Amen!