A A A A A
Bible Book List

Romarbrevet 16 Nya Levande Bibeln (SVL)

Personliga hälsningar

1-2 Foibe, en kristen syster från staden Kenchreai, kommer snart och hälsar på er. Hon har arbetat troget i församlingen. Ta emot henne som er syster i Herren och hälsa henne välkommen. Hjälp henne på alla sätt ni kan, för hon har varit ett stöd för många som varit i svårigheter, bland dem också jag själv.

Hälsa Prisca och Aquila. De har varit mina medarbetare när det gäller Jesu Kristi verk.

Faktum är att de har riskerat livet för min skull, och jag är inte den ende som är tacksam till dem. Alla icke-judiska församlingarna är det.

Var snälla och hälsa också alla dem som möts till gudstjänster i deras hem. Hälsa min gode vän Epainetos. Han var den förste i Asien som blev en kristen.

Hälsa också Maria, som har arbetat så hårt för att hjälpa oss.

Likaså Andronikos och Junias, båda av judisk härkomst, och som satt med mig i fängelse. De har stort anseende bland apostlarna och blev kristna före mig. Hälsa dem varmt.

Hälsa Ampliatus som jag har så mycket gemensamt med i tron.

Och Urbanus, vår medarbetare, och den älskade Stachys.

10 Hälsa också Apelles, som har gått igenom mycket för Kristus. Hälsa också dem som arbetar i Aristoboulos hus.

11 Hälsa Herodion, min landsman. Hälsa de kristna slavarna i Narkissos hus.

12 Hälsa Tryfaina och Tryfosa, Herrens arbetare och Persis, som har arbetat så hårt för Herren.

13 Hälsa från mig till Rufus, som Herren har utvalt, och också till hans mor, som har varit som en mor för mig.

14 Hälsa också Asynkritos, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas och de andra bröderna som de är tillsammans med.

15 Hälsa Filologos, Julia, Nereus och hans syster och Olympas och alla de kristna som de är tillsammans med.

16 Hälsa varandra med en helig kyss. Alla församlingar här skickar hälsningar till er.

En sista förmaning

17 Och nu är det bara en sak till jag vill säga, innan jag avslutar det här brevet. Håll er borta från dem som orsakar splittring och berövar människor deras tro, sådant som inte stämmer med det som ni har lärt er om Kristus.

18 Sådana lärare arbetar inte för Herren Jesus, utan bara för att tjäna på det själva. De är goda talare, och godtrogna människor luras ofta av dem.

19 Men alla vet att ni är trofasta och sanna. Det gör mig mycket glad. Jag vill att ni alltid ska ha klart för er vad som är rätt och inte ha något att göra med det som är orätt.

20 Fridens Gud kommer snart att krossa Satan under era fötter. Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er alla.

21 Min medarbetare Timotheos och mina landsmän Lucius, Jason och Sosipatros sänder sina innerliga hälsningar.

22 Jag, Tertius, som skriver det här brevet åt Paulus, sänder också mina hälsningar som en kristen broder.

23 Gaius säger att vi måste hälsa till er från honom. Jag är hans gäst, och församlingen träffas här i hans hem. Erastos, stadskamrern, skickar också sina hälsningar och likadant gör Quartus, en kristen broder.

24 Herrens, Jesu Kristi, nåd må vara med er alla.

25-27 Jag överlämnar er åt Gud, som kan göra er starka och fasta i Herren, precis som jag har undervisat er om. Ni som inte är av judisk härkomst har fått del av Guds frälsningsplan, som har hållits hemlig från tidens början. Men i enlighet med vad profeterna sagt och efter Guds befallning, predikas nu detta budskap överallt, för att människor världen runt ska komma till tro på Kristus och lyda honom. Gud, som ensam är vis, tillhör äran genom Jesus Kristus, vår Herre, i evighet, Amen.HälsningarPaulus

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes