A A A A A
Bible Book List

Romarbrevet 14 Nya Levande Bibeln (SVL)

Omtanke och hänsyn

14 Acceptera var och en som vill dela er gemenskap, även om någons tro är svag. Kritisera inte andra uppfattningar än era egna om vad som är rätt eller orätt.

Gräla till exempel inte om hur man ska göra med kött som offrats åt avgudar, om det är rätt att äta det eller inte. Ni kanske inte tycker att det är något fel att äta det, men andras tro kan vara svagare. De tycker att det är fel och avstår från kött överhuvudtaget och äter hellre grönsaker.

Den som tycker att det är riktigt att äta kött får inte se ner på dem som inte gör det. Och om du föredrar grönsaker ska du inte söka efter fel hos dem som inte tycker som du. För Gud har tagit emot dem som sina barn.

De är Guds tjänare, inte dina. De är ansvariga inför honom, inte inför dig. Låt honom tala om för dem om de har rätt eller fel. Han kan hjälpa dem att göra vad som är rätt.

Några tycker att de kristna borde fira de judiska helgerna som speciella dagar då man ska be till Gud, men andra menar att det är felaktigt och dumt att göra sig allt detta besvär, för alla dagar tillhör Gud. När det gäller sådana frågor måste var och en få bestämma själv.

Om ni har särskilda dagar för att be till Herren, så vill ni ära honom och ni gör en god sak. Likadant gör den människa som äter kött som offrats åt avgudar. Hon är tacksam till Herren för det och hon gör det som är rätt. Och den som inte rör sådant kött är också angelägen att göra Gud till viljes och är tacksam.

Vi är inte våra egna herrar, så att vi lever och dör som vi själva vill.

Vare sig vi lever eller dör så följer vi Herren och tillhör honom.

Kristus dog och uppstod till livet just för att vara vår Herre, både när vi lever och när vi dör.

10 Du har ingen rättighet att kritisera din bror eller se ner på honom. Kom ihåg att var och en av oss personligen ska stå inför Guds domstol.

11 För det är skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, ska varje knä böjas för mig, och varje tunga ska prisa Gud.

12 Ja, var och en av oss ska svara för sig själv inför Gud.

13 Kritisera därför inte varandra längre. Försök i stället att leva på ett sådant sätt att du aldrig blir orsak till att en medkristen får problem med att se dig göra saker, som han tycker är fel.

14 Själv är jag övertygad om att vi inte är tvungna att avstå från viss slags mat, och jag anser att Herren Jesus också menade det. Men om någon är osäker så ska han avstå från det som han anser är orätt.

15 Och om din bror känner sig sårad över vad du äter, så handlar du inte i kärlek, om du fortsätter att äta det. Låt inte det som du äter bli till skada för någon som Kristus har dött för.

16 Gör inte något som kommer att orsaka kritik mot dig själv, även om du vet att du har rätt.

17 För när allt kommer omkring, så är inte det viktiga för oss kristna vad vi äter eller dricker, utan att vi inspirerar varandra till godhet, frid och glädje i den helige Ande.

18 Om du låter Kristus vara Herre i dessa frågor, så gör du Guds vilja och gläder dina vänner.

19 Sträva efter harmoni i församlingen och uppbygg varandra.

20 Riv inte ner Guds verk för en köttbits skull! Kom ihåg att det inte är något fel på maten, men det är fel att äta något som andra får problem med.

21 Det riktiga är då att sluta upp med att äta kött och dricka vin, eller vad det nu är som orsakar svårigheter i tron för någon.

22 Du bör veta att det inte är något fel i vad du gör, inte ens i Guds ögon, men håll det för dig själv. Skylta inte med din tro inför andra så att de blir stötta av det. Den människa som gör det hon vet är riktigt, kan känna sig lycklig. Hon syndar inte.

23 Men den som inser att det han helst vill göra egentligen är fel måste se upp. Allt som man gör utan övertygelse om att det är rätt, det är synd!

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Romarbrevet 14 Svenska 1917 (SV1917)

14 Om någon är svag i tron, så upptagen honom dock vänligt, utan att döma över andras betänkligheter.

Den ene har tro till att äta vad som helst, under det att den som är svag allenast äter vad som växer på jorden.

Den som äter må icke förakta den som icke äter. Ej heller må den som icke äter döma den som äter; ty Gud har upptagit honom,

och vem är du som dömer en annans tjänare? Om han står eller faller, det kommer allenast hans egen herre vid; men han skall väl bliva stående, ty Herren är mäktig att hålla honom stående.

Den ene gör skillnad mellan dag och dag, den andre håller alla dagar för lika; var och en vare fullt viss i sitt sinne.

Om någon särskilt aktar på någon dag, så gör han detta för Herren, och om någon äter, så gör han detta för Herren; han tackar ju Gud. Så ock, om någon avhåller sig från att äta, gör han detta för Herren, och han tackar Gud.

Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv.

Leva vi, så leva vi för Herren; dö vi, så dö vi för Herren. Evad vi leva eller dö, höra vi alltså Herren till.

Ty därför har Kristus dött och åter blivit levande, att han skall vara herre över både döda och levande.

10 Men du, varför dömer du din broder? Och du åter, varför föraktar du din broder? Vi skola ju alla en gång stå inför Guds domstol.

11 Ty det är skrivet: »Så sant jag lever, säger Herren, för mig skola alla knän böja sig, och alla tungor skola prisa Gud.»

12 Alltså skall var och en av oss inför Gud göra räkenskap för sig själv.

13 Låtom oss därför icke mer döma varandra. Dömen hellre så, att ingen må för sin broder lägga en stötesten eller något som bliver honom till fall.

14 Jag vet väl och är i Herren Jesus viss om att intet i sig självt är orent; allenast om någon håller något för orent, så är det för honom orent.

15 Om nu genom din mat bekymmer vållas din broder, så vandrar du icke mer i kärleken. Bliv icke genom din mat till fördärv för den som Kristus har lidit döden för.

16 Låten alltså icke det goda som I haven fått bliva utsatt för smädelse.

17 Ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

18 Den som häri tjänar Kristus, han är välbehaglig för Gud och håller provet inför människor.

19 Vi vilja alltså fara efter det som länder till frid och till inbördes uppbyggelse.

20 Bryt icke för mats skull ned Guds verk. Väl är allting rent, men om ätandet för någon är en stötesten, så bliver det för den människan till ondo;

21 du gör väl i att avhålla dig från att äta kött och dricka vin och från annat som för din broder bliver en stötesten.

22 Den tro du har må du hava för dig själv inför Gud. Salig är den som icke måste döma sig själv, när det gäller något som han har prövat vara rätt.

23 Men om någon hyser betänkligheter och likväl äter, då är han dömd, eftersom det icke sker av tro. Ty allt som icke sker av tro, det är synd.

Viewing of
Cross references
Footnotes