A A A A A
Bible Book List

Rô-ma 9:30-33 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Tảng Ðá Vấp Ngã

30 Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Các dân ngoại không gắng sức tìm kiếm sự công chính nhưng lại được xưng công chính, một sự công chính có được nhờ đức tin, 31 còn dân I-sơ-ra-ên đã gắng sức làm theo Luật Pháp để được xưng công chính nhưng lại không được xưng công chính, vì họ đã không làm trọn Luật Pháp.

32 Tại sao? Tại vì họ không cậy đức tin mà tìm, nhưng cậy vào việc làm. Họ đã vấp phải tảng đá vấp chân, 33 như có chép rằng,

“Nầy, Ta để tại Si-ôn một tảng đá vấp chân, một tảng đá gây cho vấp ngã,
Nhưng ai tin Người sẽ không bị hổ thẹn.”[a]

Footnotes:

  1. Rô-ma 9:33 Ê-sai 8:14; 28:16 LXX
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 10:1-4 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Người Do-thái Cần Tin Nhận Sự Công Chính Bởi Ðức Tin

10 Thưa anh chị em, sự ao ước trong lòng tôi và điều tôi cầu xin Ðức Chúa Trời cho dân I-sơ-ra-ên[a] là họ được cứu. Tôi có thể làm chứng rằng họ rất nhiệt thành đối với Ðức Chúa Trời, nhưng lòng nhiệt thành ấy không đặt nền tảng trên tri thức. Vì không biết cách Ðức Chúa Trời làm cho người ta được xưng công chính và muốn cậy sức riêng mình đạt đến sự công chính, họ đã không chịu phục dưới cách làm cho được xưng công chính của Ðức Chúa Trời. Vì Ðấng Christ chính là cứu cánh của Luật Pháp, để ai tin Ngài sẽ được xưng công chính.

Footnotes:

  1. Rô-ma 10:1 nt: cho họ
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 10:5-9 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ơn Cứu Rỗi Cho Mọi Người

Môi-se viết về sự công chính đến bởi Luật Pháp rằng,

“Hễ ai làm theo những điều ấy sẽ được sống.”[a]

Nhưng về sự công chính đến bởi đức tin, ông nói,

“Ngươi đừng tự nhủ trong lòng rằng, ‘Ai sẽ lên trời?’”[b]

(Ngụ ý: để đem Ðấng Christ xuống), hoặc

‘Ai sẽ xuống vực thẳm?’

(Ngụ ý: để đem Ðấng Christ từ cõi chết lên). Nhưng điều ấy nói gì?

“Lời[c] ở gần ngươi, trong miệng ngươi, và trong lòng ngươi.”[d]

(Ðó là lời đức tin chúng tôi rao giảng). Vì nếu miệng bạn xưng nhận Ðức Chúa Jesus là Chúa, và lòng bạn tin rằng Ðức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết, bạn sẽ được cứu.

Footnotes:

  1. Rô-ma 10:5 Lê 18:5
  2. Rô-ma 10:6 Phục 9:4
  3. Rô-ma 10:8 Greek: Rhema
  4. Rô-ma 10:8 (10:6-8) Phục 30:12-14
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 10:10-13 Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 Vì ai tin trong lòng sẽ được xưng công chính, và ai xưng nhận bằng môi miệng sẽ được cứu, 11 vì Kinh Thánh dạy,

“Ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.”[a]

12 Thế thì không có sự phân biệt giữa người Do-thái và người Hy-lạp, vì họ có cùng một Chúa, Ngài là Chúa chung của mọi người, và Ngài ban phước dồi dào cho những ai kêu cầu Ngài, 13 

“Ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu.”[b]

Footnotes:

  1. Rô-ma 10:11 Ê-sai 28:16 LXX
  2. Rô-ma 10:13 Giô-ên 12:32
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ma-thi-ơ 6:21 Bản Dịch 2011 (BD2011)

21 Vì của cải các ngươi ở đâu, lòng các ngươi cũng ở đó.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ma-thi-ơ 12:34 Bản Dịch 2011 (BD2011)

34 Hỡi dòng dõi của rắn độc, làm sao các ngươi có thể nói ra điều tốt trong khi lòng các ngươi xấu? Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 1:21-22 Bản Dịch 2011 (BD2011)

21 Vì dù họ đã biết Ðức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn vinh Ngài là Ðức Chúa Trời và biết ơn Ngài; ngược lại, đầu óc họ cứ suy luận viển vông, tâm trí điên rồ của họ đã trở nên u tối. 22 Họ cho mình là khôn ngoan nhưng đã trở nên điên dại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ga-la-ti 4:6 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Vì anh chị em là con, nên Ðức Chúa Trời đã ban Ðức Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, khiến chúng ta gọi Ngài là “A-ba![a] Cha!”

Footnotes:

  1. Ga-la-ti 4:6 Tiếng A-ram, có nghĩa là "Cha"
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes