A A A A A
Bible Book List

Rô-ma 12:9-13 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Nếp Sống Yêu Thương

Tình yêu phải chân thật. Hãy ghét điều ác, bám sát điều lành. 10 Hãy thương mến nhau cách thân thiết trong tình anh chị em.[a] Hãy lấy lòng tôn trọng kính nhường nhau. 11 Hãy siêng năng và chớ lười biếng;[b] hãy có tinh thần nóng cháy trong sự phục vụ Chúa. 12 Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong gian khổ, bền lòng trong sự cầu nguyện. 13 Hãy cung cấp nhu cầu cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp đãi khách.

Footnotes:

  1. Rô-ma 12:10 nt: philadelphia, tình thương giữa anh em
  2. Rô-ma 12:11 ctd: Chớ chậm trễ trong việc cấp bách
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 12:1-2 Bản Dịch 2011 (BD2011)

NẾP SỐNG MỚI CỦA NGƯỜI TIN THỜ CHÚA

(12:1 - 15:13)

Khuyên Dâng Mình Cho Chúa

12 Vậy thưa anh chị em, cậy ơn thương xót của Ðức Chúa Trời, tôi nài khuyên anh chị em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, một của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời. Ðó là cách thờ phượng hợp lý[a] của anh chị em. Ðừng rập khuôn theo đời nầy, nhưng hãy để cho mình được biến đổi theo sự đổi mới trong tâm trí mình, hầu anh chị em có thể phân biệt được ý muốn tốt đẹp, vui lòng, và toàn hảo của Ðức Chúa Trời là gì.

Footnotes:

  1. Rô-ma 12:1 nt: logikos; ctd: thuộc linh hay thiêng liêng
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Châm Ngôn 8:13 Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Kính sợ Chúa là ghét những gì gian ác.
Ta ghét tính kiêu căng, thói hống hách, đường lối ác, và lưỡi lươn lẹo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Châm Ngôn 13:5 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Người ngay lành ghét những gì gian dối,
Còn kẻ ác gian mang về những tồi tệ và nhuốc nhơ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Giảng Sư 3:8 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Có thời thương yêu, và có kỳ ghét bỏ;
Có thời chiến tranh, và có kỳ hòa bình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ê-sai 61:8 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Vì Ta là Chúa, Ta yêu công lý,
Ta ghét cướp bóc và tội lỗi;[a]
Ta sẽ ban thưởng cho chúng theo đức thành tín của Ta,
Và Ta sẽ lập một giao ước đời đời với chúng.

Footnotes:

  1. Ê-sai 61:8 Có bản ghi: Ta ghét đi ăn cướp rồi đến dâng của lễ thiêu.
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

A-mốt 5:15 Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 Hãy ghét điều ác và tìm điều thiện;
Hãy duy trì công lý ở chốn công đường,
Biết đâu Chúa, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, sẽ dủ lòng thương xót những kẻ còn sót lại của Giô-sép.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Lu-ca 14:26 Bản Dịch 2011 (BD2011)

26 “Nếu ai đến với Ta mà không yêu Ta hơn[a] cha, mẹ, vợ, con, anh em, chị em, và ngay cả mạng sống của chính mình thì không thể làm môn đồ Ta.

Footnotes:

  1. Lu-ca 14:26 nt: không ghét (cách nói để nhấn mạnh)
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 12:9-13 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Nếp Sống Yêu Thương

Tình yêu phải chân thật. Hãy ghét điều ác, bám sát điều lành. 10 Hãy thương mến nhau cách thân thiết trong tình anh chị em.[a] Hãy lấy lòng tôn trọng kính nhường nhau. 11 Hãy siêng năng và chớ lười biếng;[b] hãy có tinh thần nóng cháy trong sự phục vụ Chúa. 12 Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong gian khổ, bền lòng trong sự cầu nguyện. 13 Hãy cung cấp nhu cầu cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp đãi khách.

Footnotes:

  1. Rô-ma 12:10 nt: philadelphia, tình thương giữa anh em
  2. Rô-ma 12:11 ctd: Chớ chậm trễ trong việc cấp bách
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 12:14-16 Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Hãy chúc phước cho những kẻ bách hại anh chị em, hãy chúc phước và đừng nguyền rủa. 15 Hãy vui với người vui, và khóc với người khóc. 16 Hãy sống hòa thuận với nhau. Ðừng tự cao nhưng hãy hòa mình với những người khiêm hạ. Ðừng tự cho mình là khôn ngoan hơn người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ma-thi-ơ 5:44 Bản Dịch 2011 (BD2011)

44 Nhưng Ta nói với các ngươi, hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bách hại các ngươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Lu-ca 6:27-28 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Yêu Thương Kẻ Thù

27 “Nhưng Ta nói với các ngươi, những người đang lắng nghe: Hãy yêu thương kẻ thù mình. Hãy làm những gì tốt đẹp cho những kẻ ghét các ngươi. 28 Hãy chúc phước cho những kẻ nguyền rủa các ngươi. Hãy cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các ngươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 12:17-21 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Cách Ðối Xử với Những Kẻ Xấu

17 Ðừng lấy ác trả ác cho ai, hãy nghĩ đến những gì mọi người cho là cao thượng. 18 Nếu có thể được, anh chị em hãy gắng hết sức sống hòa bình với mọi người.

19 Anh chị em yêu dấu, xin đừng tự mình báo thù ai, nhưng hãy nhường chỗ cho cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời, vì có chép rằng,

“Sự báo thù thuộc về Ta;
Ta sẽ báo trả;
Chúa phán vậy.”[a]

20 Nhưng

“Nếu kẻ thù của con có đói, hãy cho nó ăn, có khát, hãy cho nó uống.
Vì làm như vậy khác nào con chất những than lửa hừng trên đầu nó.”[b]

21 Ðừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.

Footnotes:

  1. Rô-ma 12:19 Phục 32:35
  2. Rô-ma 12:20 Châm 25:21, 22 LXX.
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes