A A A A A
Bible Book List

Romanos 6 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Lafaˈ dseaˋ ˈmɨ́ɨngˉ nɨlɨ́ɨˊnaaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ

Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e jaˋ cuǿøngˋ e niˈíˆguɨ dsiˋnaaˈ e nibeáangˈ˜guɨ dseeˉ yee˜naaˈ e laco̱ˈ eáangˊguɨ nilɨguiúngˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ. ¡Co̱ˈ dseángˈˉ o̱ˈ lajo̱! Dsʉco̱ˈ jneaa˜aaˈ lafaˈ nɨcajúmˉbaaˈ uíiˈ˜ e nɨcaˈnángˋnaaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ e lamɨ˜ quie̱ˊ nifɨˊ quíˉiiˈ. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b nɨlɨ́ɨˊnaaˈ, jo̱baˈ joˋ cuǿøngˋ faˈ e nibeáangˈ˜guɨ dseeˉ yee˜naaˈ. Dsʉco̱ˈ nɨne˜baaˈ guiʉ́ˉ e ie˜ mɨ˜ cajgáangˉnaaˈ jmɨɨˋ uíiˈ˜ e nɨlɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ lafaˈ e cajúmˉbaaˈ jóng có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do fɨˊ dseˈˋ crúuˆ. Co̱ˈ ie˜ mɨ˜ cajgáangˉnaaˈ jmɨɨˋ do lɨ́ɨˊ lafaˈ e røøbˋ caˈángˉnaaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajúiñˉ. Jo̱guɨ mɨ˜ cají̱ˈˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e güeaˈˆ ˈgøngˈˊ quiáˈˉ Tiquiáˈrˆ Fidiéeˇ, jo̱baˈ lafaˈ cají̱bˈˊtu̱ jneaa˜aaˈ cajo̱ e laco̱ˈ nilɨse̱e̱ˉnaaˈ e nɨlɨ́ɨˊnaaˈ lafaˈ dseaˋ ˈmɨ́ɨngˉ.

Jo̱ co̱ˈ lafaˈ cajúmˉbaaˈ ie˜ lamɨ˜ cajúngˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ lana lafaˈ jaamˋ dseaˋ nɨlɨ́ɨˊnaˈ có̱o̱ˈr˜. Jo̱ co̱ˈ cají̱bˈˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱baˈ jneaa˜aaˈ cajo̱ nijí̱bˈˊtú̱u̱ˈ ie˜ jo̱ e laco̱ˈ nilɨse̱e̱ˉnaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈr˜. Jo̱ nɨne˜baaˈ guiʉ́ˉ e ie˜ mɨ˜ catángˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, cacó̱ˉbre lajaléˈˋ e jaˋ dseengˋ e lamɨ˜ jmooˉnaaˈ do, jo̱ lajo̱baˈ caˈímˉ e siˈˊ fɨˊ quíˉiiˈ e niˈeeˉnaaˈ dseeˉ do. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b calɨ́ˉ, jo̱baˈ lana joˋ quiʉˈˊguɨ ta˜ jneaa˜aaˈ jaléˈˋ dseeˉ. Dsʉco̱ˈ faˈ mɨ˜ júungˉ jaangˋ dseaˋ, jo̱baˈ joˋ cuǿøngˋ faˈ e nijmɨrǿngˋguɨ ˈñiaˈrˊ dseeˉ.

Jo̱guɨ co̱ˈ jneaa˜aaˈ lafaˈ nɨcajúmˉbaaˈ røøˋ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ nɨtab˜ dsiˋnaaˈ e dseángˈˉ nilɨse̱e̱ˉbaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈr˜ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜. Jo̱ co̱ˈ cají̱bˈˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajúiñˉ, jo̱baˈ guiʉ́bˉ nɨne˜naaˈ e joˋ cuǿøngˋguɨ faˈ e nijúungˉtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ, co̱ˈ joˋ seaˋ bíˋ quiáˈˉ ˈmóˉ faˈ e niquiʉ́ˈˉguɨ ta˜ írˋ. 10 Jo̱ co̱o̱ˋ ya̱ˈˊbaˈ cajúngˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ uíiˈ˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ, jo̱ lajo̱baˈ caˈíiñˉ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜ e bíˋ quiáˈˉ jaléˈˋ e dseeˉ jo̱. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cají̱ˈˊtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ e laco̱ˈ lana nɨseeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜. 11 Jo̱ lajo̱b jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱ ˈnéˉ ɨ́ˆ óoˊnaˈ e lafaˈ nɨcajúmˉbaˈ uíiˈ˜ e joˋ quiʉˈˊguɨ ta˜ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ dseeˉ quíiˉnaˈ. Co̱ˈ lanaguɨ ˈnéˉ ɨ́ˆ óoˊnaˈ e seengˋnaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ laˈeáangˊ e nɨlɨ́ɨngˊnaˈ jaangˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ.

12 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ e jaˋ cuøˈˊguɨ fɨˊ yaang˜naˈ faˈ e dseeˉ quíiˉnaˈ quiʉ́ˈˉguɨ ta˜ ˈnʉ́ˈˋ e laco̱ˈ nijmitíˆnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ˋ óoˊnaˈ yaang˜naˈ. 13 Jo̱ jaˋ jáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ ni˜ dseeˉ e laco̱ˈ nilɨseaˋ fɨˊ quíiˉnaˈ e nijméeˆnaˈ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ e lɨ́ˋ óoˊnaˈ yaang˜naˈ, dsʉco̱ˈ o̱ˈ lajo̱ e ˈnéˉ jméeˆnaˈ lana; co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ jméeˆnaˈ e nijáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ, co̱ˈ lana nɨlɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ i̱ lafaˈ nɨcajúngˉ jo̱guɨ i̱ lafaˈ nɨcají̱ˈˊtu̱ caléˈˋ catú̱ˉ. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b nɨlɨ́ɨngˊnaˈ, jo̱baˈ ˈnéˉ jméeˆnaˈ e nijáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ e laco̱ˈ dseaˋ do nijmérˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ jialco̱ˈ iiñ˜ e nijméeˆnaˈ jmangˈˉ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ. 14 Jo̱ joˋ ˈnéˉguɨ faˈ e quiʉˈˊguɨ ta˜ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ dseeˉ quíiˉnaˈ, co̱ˈ lana nɨseengˋnaˈ uíiˈ˜ e eáangˊ ˈneáangˋ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱ joˋ seengˋnaˈ faˈ e quiʉˈˊguɨ ta˜ quíiˉnaˈ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ e cajmeˈˊ Moi˜ do.

Jial laangˋ dseaˋ e seeiñˋ e joˋ quiʉˈˊ ta˜ dseeˉ írˋ

15 Jo̱ co̱ˈ lana nɨse̱e̱ˉnaaˈ uíiˈ˜ e eáangˊ ˈneáangˋ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ jo̱guɨ e joˋ quiʉˈˊguɨ ta˜ quíˉiiˈ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do, jo̱baˈ jaˋ dseengˋ faˈ e nibeáangˈ˜guɨ dseeˉ yee˜naaˈ. 16 Jo̱ guiʉ́bˉ nɨñíˆ ˈnʉ́ˈˋ e song nijáangˈ˜ yaang˜naˈ e nijméeˆnaˈ ta˜ quiáˈˉ jaangˋ dseaˋ, jo̱baˈ ˈnéˉ jmitíˆbaˈ jóng jaléˈˋ ta˜ e niquiʉ́ˈˉ i̱ dseaˋ do, co̱ˈ lafaˈ dseaˋ sɨˈnɨɨmˇ nilíingˉnaˈ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ fíiˋnaˈ do. Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ e la, song ˈnʉ́ˈˋ jmitíˆnaˈ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈˊ dseeˉ quíiˉnaˈ, jo̱baˈ lafaˈ dseaˋ i̱ nɨsɨjúumˉ lɨ́ɨngˊnaˈ jóng, co̱ˈ nɨsɨˈnaamˋbaˈ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ. Jo̱ dsʉˈ song ˈnʉ́ˈˋguɨ jmooˋnaˈ nʉ́ʉˈ˜naˈ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ niˈímˈˋbre ˈnʉ́ˈˋ jóng e lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ. 17 Dsʉˈ lana guiˈmáamˈˇ Fidiéeˇ uii˜ quíiˆnaˈ, co̱ˈ ie˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ do dseeˉ quíiˉbaˈ sɨlɨ́ɨˈˇ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱ dsʉˈ lanaguɨ nɨcajmitíˆbaˈ e ngocángˋ óoˊnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nɨcaˈíingˈ˜naˈ do. 18 Jo̱ co̱ˈ joˋ sɨlɨ́ɨˈˇguɨ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ dseeˉ quíiˉnaˈ lana, jo̱baˈ nɨcajáangˈ˜ yaang˜naˈ e nijméeˆnaˈ jmangˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ. 19 Jo̱ nifáˈˆa e júuˆ la có̱o̱ˈ˜ júuˆ e féˈˋ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ jmɨgüíˋ e laco̱ˈ ningángˈˋnaˈ røøˋ e júuˆ la, co̱ˈ fɨng jaˋ nijmee˜e lajo̱, huɨ́ɨmˊjiʉ lɨ́ɨˊ quíiˉnaˈ e ningángˈˋnaˈ. Co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ, ie˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ do, dseángˈˉ cajáangˈ˜ yaang˜naˈ e cajmeeˉnaˈ jmangˈˉ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e jaˋ dseengˋ; jo̱ dsʉˈ lajo̱b lana cajo̱ ˈnéˉ e nijáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ e laco̱ˈ nijméeˆnaˈ jmangˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ e iing˜ dseaˋ do e nijméeˆnaˈ.

20 Jo̱ lajeeˇ e sɨlɨ́ɨˈˇ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ dseeˉ quíiˉnaˈ, jaˋ cajáangˈ˜ yaang˜naˈ faˈ e cajméeˆnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ. 21 Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e guiʉ́ˉ cadséˈˋnaˈ quiáˈˉ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ e cajméeˆnaˈ ie˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ do, co̱ˈ lanaguɨ nɨˈɨˈˋ lɨ́ɨmˉbaˈ cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e jo̱. Co̱ˈ mɨ˜ jmóoˋ dseaˋ jaléˈˋ e jo̱, jí̱i̱ˈ˜ fɨˊ ˈmóbˉ siˈˊ. 22 Dsʉˈ lanaguɨ joˋ sɨlɨ́ɨˈˇguɨ quíiˉnaˈ jaléˈˋ dseeˉ, co̱ˈ lanaguɨ nɨcajáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b nɨcajmeeˉnaˈ, jo̱baˈ lana dseángˈˉ jmangˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ e iing˜ Fidiéeˇ nɨjmooˋnaˈ jo̱guɨ e nilɨseengˋnaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜. 23 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ ˈmóˆbaˈ íngˈˋ dseaˋ mɨ˜ éerˋ dseeˉ. Jo̱ dsʉˈ laˈeáangˊ e eáangˊ ˈneáangˋ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ, jo̱baˈ cacuørˊ e iáangˋ dsíirˊ e nilɨse̱e̱ˉnaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜ .

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes