A A A A A
Bible Book List

Romanos 12 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ lafaˈ co̱o̱ˋ feáˈˉ

12  Dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, uíiˈ˜ e eáangˊ fɨˈˋ lɨ́ɨngˉ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ, jo̱baˈ mɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉ́ˈˋ jmɨˈeeˇ e nijáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ jaguórˋ e lɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ co̱o̱ˋ feáˈˉ e jí̱ˈˋ, jo̱guɨ e güeangˈˆnaˈ e lɨ́ɨngˊnaˈ dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ e quiáˈˉbre, jo̱guɨ e jloˈˆ nitɨ́ˉ dsíirˊ cajo̱; co̱ˈ e nab feáˈˉ e ˈnéˉ nijí̱i̱ˈ˜naˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ e laco̱ˈ nijmiféngˈˊnaaˈre. Jo̱guɨ jie˜ mɨˊ síngˈˋ yaang˜naˈ e fɨˊ jaˋ dseengˋ lɨ˜ ngɨˊ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ seengˋ jmɨɨ˜ na, co̱ˈ jaˋ ˈnéˉ jméeˉnaˈ lajo̱. Co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e nicuǿˈˉ fɨˊ yaang˜naˈ e nilɨsɨ́ɨngˉ jialco̱ˈ ɨˊ óoˊnaˈ, jo̱ lajo̱baˈ nilɨsɨ́ɨngˉ jialco̱ˈ eeˉnaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱guɨ cajo̱ e quɨ́ɨˈ˜naˈ jmɨɨ˜ e nilɨñíˆnaˈ e˜ e iing˜ Fidiéeˇ e nijméeˆnaˈ lɨ́ˈˆ lajaléˈˋ e guiʉ́ˉ jo̱guɨ e jloˈˆ e tɨˊ dsíiˊ dseaˋ do jo̱guɨ cajo̱ e røøˋ e jaˋ cǿøngˋ có̱o̱ˈ˜.

Jo̱ Fidiéeˇ nɨcacuøˈrˊ jnea˜ co̱o̱ˋ ta˜ uíiˈ˜ e lajo̱ calɨˈiáangˋ dsíirˊ cajméerˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b cajméeˋguɨr, jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ ˈnéˉ niˈɨ́ˆ áaˊnaˈ e niingˉguɨ eáangˊ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨngˉ niˈɨ́ˆ áaˊnaˈ cuaiñ˜ quíiˉnaˈ. Co̱ˈ ˈnéˉ e niˈɨ́ˆ áaˊnaˈ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ catɨ́ɨmˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ tíiˊ e cangɨ́ɨngˋnaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ e jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ júuˆ quiáˈrˉ. Dsʉco̱ˈ lajaangˋ lajaangˋ jneaa˜aaˈ seabˋ jminiˇnaaˈ có̱o̱ˈ˜guɨ loguáˆnaaˈ jo̱guɨ e jiéˈˋguɨ cajo̱, jo̱ laco̱o̱ˋ e jo̱ quíˉiiˈ jmaquíimˊ ta˜ íingˆ laco̱o̱ˋ. Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ jneaa˜aaˈ cajo̱, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ nañiˊ faˈ fɨ́ɨmˊbaaˈ eáangˊ, dsʉˈ lafaˈ jaamˋ dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ jaˋ eeˋ lɨ́ɨˊ lɨ˜ lɨ́ɨˊnaaˈ jmaquíingˊ lajaangˋ lajaangˋnaaˈ, dsʉˈ lafaˈ jaamˋ dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ lajaléngˈˋnaaˈ.

Jo̱ e cuøˈˊ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ e iáangˋ dsíirˊ jmaquíimˊ nɨcangɨ́ɨngˋnaaˈ lajaangˋ lajaangˋnaaˈ. Jo̱baˈ song nɨcacuøˈrˊ jneaa˜aaˈ e tɨɨˉnaaˈ guiaˋnaaˈ júuˆ quiáˈrˉ fɨˊ quiniˇ dseaˋ jiéngˈˋ, jo̱baˈ lajo̱b ˈnéˉ jmóˆooˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ tíiˊ e nɨcangɨ́ɨngˋnaˈ e jáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ júuˆ quiáˈrˉ. Jo̱guɨ song nɨcacuøˈrˊ jneaa˜aaˈ e nijméˆnaaˈ ta˜ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜naaˈ dseaˋ rúˈˋnaaˈ, jo̱baˈ lajo̱b ˈnéˉ jmóˆooˈ. Jo̱guɨ song nɨcangɨ́ɨngˋnaaˈ quiáˈrˉ e tɨɨˉnaaˈ e niˈéˈˆnaaˈ dseaˋ rúˈˋnaaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ lajo̱b ˈnéˉ jmóˆooˈ jóng. Jo̱guɨ song nɨcangɨ́ɨngˋnaaˈ quiáˈrˉ e tɨɨˉnaaˈ e nicuǿˈˆnaaˈ bíˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ, jo̱baˈ lajo̱b ˈnéˉ jmóˆooˈ. Jo̱guɨ song nɨcangɨ́ɨngˋnaaˈ quiáˈrˉ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜naaˈ dseaˋ rúˈˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e seaˋ quíˉnaaˈ, jo̱baˈ lajo̱b ˈnéˉ jmóˆooˈ e ngocángˋ dsiˋnaaˈ. Jo̱guɨ song nɨcangɨ́ɨngˋnaaˈ quiáˈrˉ e ooˉnaaˈ co̱o̱ˋ ta˜, jo̱baˈ eáamˊ ˈnéˉ e ñiing˜ dsiˋnaaˈ e nijmóˆnaaˈ e ta˜ jo̱. Jo̱guɨ song nɨcangɨ́ɨngˋnaaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜naaˈ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ li˜ ˈnéˉ quiáˈˉ lajo̱, jo̱baˈ lajo̱b ˈnéˉ jmóˆooˈ e iáangˋ dsiˋnaaˈ.

Jial ˈnéˉ seengˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, dseángˈˉ e ngocángˋ óoˊbaˈ ˈnéˉ nijmiˈneáangˋnaˈ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, jo̱ o̱ˈ lɨ́ˈˆ júuˆ e fóˈˋnaˈ e jmooˋnaˈ lajo̱. Jo̱guɨ ˈnéˉ e ˈníˈˋ máamˊbaˈ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ e guiʉ́ˉbaˈ ˈnéˉ nijméeˆnaˈ. 10 Jo̱guɨ jmiˈneáangˋnaˈ dseaˋ rúngˈˋnaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ catɨ́ɨngˉ e jmóoˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ nijmɨˈgooˋ rúngˈˋnaˈ cajo̱.

11 Jo̱ jaˋ ˈnéˉ jméeˆnaˈ fɨ́ngˈˉnaˈ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e nicuǿˈˆ bíˋ yaang˜naˈ e nijméeˆnaˈ jaléˈˋ ta˜ e nɨcangɨ́ɨngˋnaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

12 Jo̱ e iáangˋ óoˊbaˈ ˈnéˉ seengˋnaˈ laˈeáangˊ e dseángˈˉ nɨtab˜ óoˊnaˈ e nilɨseemˋbaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱. Jo̱guɨ ˈnéˉ e jméeˆnaˈ féngˈˊ óoˊbaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ fɨˈíˆ dsíiˊ e dsingɨ́ɨngˉnaˈ, jo̱guɨ cajo̱ jaˋ ˈnéˉ tʉ́ˆnaˈ e fǿngˈˋnaˈ Fidiéeˇ.

13 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ li˜ seaˋgo̱ fɨˈíˆ dsíiˊ quiáˈˉ, jo̱baˈ ˈnéˉ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜baaˈre jóng. Jo̱guɨ íingˈ˜naˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ røøˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ guilíingˉ fɨˊ quíiˉnaˈ.

14 Jo̱guɨ mɨ́ɨˈ˜naˈ Fidiéeˇ co̱o̱ˋ e guiʉ́ˉ uíiˈ˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmángˈˋ ˈnʉ́ˈˋ gaˋ, jo̱ dseángˈˉ lajo̱b ˈnéˉ jméeˆnaˈ có̱o̱ˈr˜ jo̱guɨ jie˜ mɨ˜ fóˈˋnaˈ júuˆ ˈlɨˈˆ uíiˈ˜ quiáˈrˉ.

15 Jo̱ jmiˈiáangˋ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ iáangˋ dsíiˊ, jo̱guɨ jmeeˉnaˈ fɨˈíˆ fɨng seengˋ i̱ lɨ́ɨngˊ lajo̱.

16 Jo̱ røøbˋ ˈnéˉ seengˋnaˈ jee˜ laˈóˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ jaˋ ˈnéˉ e jmɨjløngˈˆ yaang˜naˈ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e seengˋnaˈ e røøbˋ lɨ́ɨngˊnaˈ laco̱ˈguɨ lɨ́ɨngˊ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ jmɨjløngˈˆ yaang˜ jee˜ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱guɨ jaˋ güɨˈɨ́ˆ óoˊnaˈ e dseángˈˉ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ i̱ tɨɨngˋ ngángˈˋ. 17 Jo̱ jaˋ jmooˋnaˈ quɨˈˊ táaˊ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ rúngˈˋnaˈ song eeˋgo̱ caˈléerˊ quíiˉnaˈ, co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ ˈnéˉ nijmɨˈúungˋnaˈ e nijméeˆnaˈ dseángˈˉ jmangˈˉ e guiʉ́bˉ có̱o̱ˈ˜ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ. 18 Jo̱ jiéˈˋ jí̱i̱ˈ˜ cartɨˊ lɨ˜ quɨ́ɨˈ˜naˈ jmɨɨ˜ jmeeˉnaˈ e nilɨseengˋnaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ có̱o̱ˈ˜ lajaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ. 19 Jo̱ e labaˈ iin˜n fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ ˈneáanˋn eáangˊ, e mɨ˜ eeˋgo̱ caˈléeˊ dseaˋ quíiˉnaˈ, jaˋ ˈnéˉ faˈ e nicóˆnaˈ quíiˉnaˈ, co̱ˈ jaˋ dseengˋ e jméeˆnaˈ lajo̱; co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e nisée˜naˈ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ e júuˆ jo̱, co̱ˈ íˋbingˈ i̱ niˈɨ́ˉ íˈˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ; co̱ˈ lalab féˈrˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ: “Jneab˜ Fidiéeˇ dseaˋ catɨ́ɨnˉn e niˈɨɨ˜ɨ íˈˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ, jo̱ jnea˜bingˈ i̱ niquɨˈˆ táaˊ dseángˈˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ.” Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ɨˊ júuˆ e jíngˈˉ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ. 20 Jo̱ lalab féˈˋguɨ cajo̱ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ: “Jo̱ song jaangˋ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ ˈnʉˋ mɨˈrˊ ˈnʉˋ e nidǿˈrˉ o̱si e niˈɨ̱́ˈrˋ é, jo̱baˈ ˈnéˉ cuøˈˆbaˈre lají̱i̱ˈ˜ e mɨˈrˊ ˈnʉˋ do. Jo̱ mɨ˜ nijmeˈˆ lajo̱, lajo̱baˈ nilíˋ ɨˈˋ lɨ́ɨngˉ i̱ ˈníˈˋ níingˉ ˈnʉˋ do có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ e jmóorˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ do.” 21 Jo̱ jie˜ mɨ˜ cuǿøngˋ uøˈˊ faˈ e jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ nilíˈˋ ˈnʉˋ, co̱ˈ laˈeáangˊ e jmooˈˋ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ, lajo̱baˈ nilíˈˋ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ do.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes