A A A A A
Bible Book List

Romanos 11 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caguíngˈˋ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ Israel

11  Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ lana jmɨngɨɨˉ jnea˜ lala: ¿Su Fidiéeˇ nɨcatiúumˉbre jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ dseaˋ Israel? ¡U̱˜, dseángˈˉ o̱ˈ lajo̱! Co̱ˈ té̱e̱ˊ óoˊnaˈ e dseaˋ Israel lɨ́ɨngˊ jnea˜ cajo̱, jo̱ dseaˋ sɨju̱ˇ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham lɨ́ɨnˊn, jo̱guɨ jee˜ ˈléˈˋ quiáˈˉ Mim˜ iuunˉ cajo̱. Jo̱ Fidiéeˇ, lají̱i̱ˈ˜ latɨˊ mɨ˜ uiim˜, caguíñˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ Israel e laco̱ˈ niˈuíiñˈˉ do dseaˋ quiáˈrˉ, jo̱guɨ cartɨˊ lana jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ ya̱ˈˊ jaˋ mɨˊ catiúungˉneiñˈ do cajo̱. Co̱ˈ líˈˆ dsiiˉ e guiʉ́bˉ ñíˆ ˈnʉ́ˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e cajíngˈˉ Líiˆ, jaangˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ ie˜ malɨɨ˜guɨ do, ie˜ lamɨ˜ caféiñˈˊ Fidiéeˇ e caˈnɨ́ɨiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ Israel lala: “Fíiˋi, nɨcajngamˈˊ dseaˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ féˈˋ cuaiñ˜ quíiˈˉ, jo̱guɨ nɨcajgiéemˉbre jaléˈˋ nifeˈˋ quíiˈˉ lɨ˜ jmiféngˈˊ dseaˋ ˈnʉˋ; jo̱ lají̱i̱ˈ˜ jneab˜ dseaˋ quíiˈˉ i̱ jaˋ mɨˊ cajngangˈˊ dseaˋ, jo̱ dsʉˈ lajo̱b iiñ˜ nijmérˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ cajo̱.” Jo̱ dsʉˈ lalab cañíiˋ Fidiéeˇ quiáˈˉ i̱ Líiˆ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do lala: “Líiˆ, dsʉˈ o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ ˈnʉˋ dseaˋ quiéˉe i̱ seengˋguɨ lana, co̱ˈ seemˋbɨ guiéˉ milguɨ dseaˋ quiéˉe i̱ jaˋ mɨˊ casíˈˋ uǿˉ jni˜ e jmiféiñˈˊ i̱ diée˜ dseacu̱u̱˜ i̱ siiˋ Baal.” Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ lana cajo̱, co̱ˈ seemˋbɨ tú̱ˉ ˈnɨˊ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ Israel i̱ nɨcaguíngˈˋ Fidiéeˇ e laco̱ˈ nilíiñˈˉ do dseaˋ quiáˈrˉ. Jo̱ nɨcalɨ́ˉ lajo̱ uíiˈ˜ e eáangˊ ˈneáangˋ Fidiéeˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ. Jo̱ Fidiéeˇ nɨcaguíngˈˋneiñˈ do uíiˈ˜ e eáangˊ ˈneáamˋbreiñˈ jo̱ o̱ˈ uíiˈ˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e nɨcajméeiñˈˋ do. Co̱ˈ faco̱ˈ nɨcaguíngˈˋ Fidiéeˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e nɨcajméeiñˈˋ do, jo̱baˈ cuǿøngˋ feˇeeˈ jóng e e eáangˊ ˈneáangˋ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ do joˋ cuøˊguɨr lɨ́ˈˆ táˈˉ cuørˊ e iáangˋ dsíirˊ jóng.

Jo̱ lalab lɨ́ɨˊ, jaˋ calɨ́ˈˉ dseaˋ Israel e niˈuíiñˉ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ e ˈnóˈrˊ. Jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ i̱ caguíngˈˋ Fidiéeˇ ˈñiaˈrˊ do, calɨ́bˈˉ íˋ e caˈuíiñˉ dseaˋ quiáˈˉ dseaˋ do. Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ caguiaangˉguɨ do calɨˈuebˈˋ moguir˜, co̱ˈ jaˋ iiñ˜ faˈ canúurˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ calɨ́ˉ lajo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ lala: “Jo̱ Fidiéeˇ cajméerˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ Israel e ueˈˋ moguiñˈ˜ e laco̱ˈ jaˋ ningáiñˈˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ, jo̱guɨ cajméeˋbre jminiñˈ˜ cajo̱ e lafaˈ jaˋ cuǿøngˋ nijǿøiñˉ jo̱guɨ loguaiñˈ˜ cajo̱ e lafaˈ jaˋ cuǿøngˋ ninúiñˈˉ.” Jo̱ lanab lɨ́ɨngˊ i̱ dseaˋ íˋ cartɨˊ lana. Co̱ˈ lalab féˈˋguɨ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajíngˈˉ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ Davíˈˆ:

Mɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉˋ, Fidiéeˇ, e lajeeˇ e seángˈˋ rúngˈˋ dseaˋ góoˊo dseaˋ Israel e gøˈrˊ ir˜ co̱lɨɨng˜ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨiñˋ,
jo̱ lajeeˇ jo̱, lajeeˇ jí̱i̱ˈ˜ e jaˋ líˈˆbre,
mɨɨˉ e niˈuíingˉ gaˋ quiáˈrˉ e laco̱ˈ nitéiñˈˋ fɨˊ ni˜ dseeˉ,
jo̱ lajo̱baˈ niˈíñˈˋ iihuɨ́ɨˊ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ.
10 Jo̱guɨ mɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉˋ cajo̱, Fidiéeˇ, e lafaˈ güɨjnɨ́ɨbˆ jminir˜ e laco̱ˈ jaˋ cuǿøngˋ nijǿørˉ
jo̱guɨ e lafaˈ nijúmˈˉ mocóoˈr˜ conguiaˊ.

Mɨ˜ caleáangˋ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáiñˈˉ

11 Jo̱ lana nijmɨngɨɨˇtú̱u̱ caléˈˋ catú̱ˉ: Jo̱ mɨ˜ caquiungˈˆ dseaˋ Israel, ¿su dseángˈˉ conguiabˊ caˈnaaiñˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ? U̱˜, dseángˈˉ o̱ˈ lajo̱. Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ cajméeˋ dseaˋ Israel saangˋ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, jo̱ e jo̱ calɨˈíingˉ ta˜ e laco̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel nitɨ́iñˉ e nileángˉ Fidiéeˇ írˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáiñˈˉ. Jo̱ lajo̱baˈ eáamˊ nilíˋ dsihuɨ́ɨngˊ jaléngˈˋ dseaˋ Israel quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ uíiˈ˜ e lajo̱ nɨcajméeˋ Fidiéeˇ có̱o̱iñˈ˜ do. 12 Jo̱ co̱ˈ saamˋ dsíiˊ jaléngˈˋ dseaˋ Israel cajméerˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, jo̱baˈ dseebˉ caˈéerˋ. Jo̱ dsʉˈ e jo̱ eáamˊ calɨˈíingˆ ta˜ e laco̱ˈ caˈuíingˉ guiʉ́ˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱ nañiˊ faˈ jaˋ calɨ́ˈˉ dseaˋ Israel e caˈíngˈˋ Fidiéeˇ írˋ, dsʉˈ eáamˊ guiʉ́ˉ nɨcaˈuíingˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ cuǿøngˋ líˋ feˇeeˈ jóng e eáangˊguɨ guiʉ́ˉ niˈuíingˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel ie˜ lamɨ˜ nijáˈˉ líingˋ jaléngˈˋ dseaˋ Israel júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

13 Jo̱ dsʉˈ seaˋbɨ júuˆ e ˈnéˉ fɨ́ɨˆɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ jaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ Israel. Jo̱ Fidiéeˇbingˈ i̱ nɨcasíingˋ jnea˜ e laco̱ˈ niguiaaˉ júuˆ quiáˈrˉ jee˜ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ jnea˜ eáamˊ jmɨˈgooˋ e ta˜ e nɨcangɨ́ɨnˋn quiáˈˉ dseaˋ do. 14 Jo̱ uíiˈ˜ e jmóoˋo lajo̱ có̱o̱ˈ˜ ta˜ quiéˉe, jo̱baˈ jnea˜ iin˜n e faco̱ˈ lajo̱guɨ nilíˈˋi e niˈíngˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ góoˊo dseaˋ Israel e nileáiñˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ. 15 Jo̱ uíiˈ˜ e nɨcaˈnáamˋ ˈñiaˈˊ Fidiéeˇ e seeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ Israel, jo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caguiaangˉguɨ nɨcalɨ́ˈˉbre e nɨseeiñˋ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ. Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ niˈíngˈˋtu̱ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ Israel, e jo̱ lɨ́ɨˊ lafaˈ mɨ˜ jí̱ˈˊtu̱ jaangˋ ˈlɨɨ˜. 16 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ e júuˆ na lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨˊ mɨ˜ jmóoˋ dseaˋ iñíˈˆ; co̱ˈ song laˈuii˜ e iñíˈˆ e nijméˉ dseaˋ do quiáˈˉ e nicuǿˈrˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ lajalébˈˋ e ca̱˜ caguieeˉguɨ do güeamˈˆ cajo̱. Jo̱guɨ song jmóˆ quiáˈˉ co̱o̱ˋ ˈmaˋ catɨ́ɨngˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ güeamˈˆ cajo̱ e guoˈˋ quiáˈˉ e ˈmaˋ do.

17 Jo̱ cuǿøngˋ feˇeeˈ e i̱ lɨɨng˜ dseaˋ Israel lɨ́ɨiñˊ lafaˈ guoˈˋ ˈmaˋ ofɨɨˋ e cajníˋ dseaˋ jo̱ dsʉˈ cahuɨ̱́bˈˋ e guoˈˋ jo̱. Jo̱ eáangˆ quiáˈˉ e guoˈˋ e cahuɨ̱́ˈˋ do, fɨˊ jo̱b caje̱ˊ e guoˈˋ ˈmaˋ ofɨɨˋ e iáangˋ ˈñiaˈˊ fɨˊ jee˜ móˈˋ. Jo̱ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ jaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ Israel, ˈnʉ́ˈˋbingˈ i̱ lɨ́ɨngˊ lafaˈ e guoˈˋ e ˈmaˋ ofɨɨˋ jo̱. 18 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨngˊnaˈ, jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ jie˜ mɨˊ ɨˊ óoˊnaˈ e niingˉguɨˈ laco̱ˈguɨ e guoˈˋ ˈmaˋ e nɨcahuɨ̱́ˈˋ do, co̱ˈ song ɨˊ óoˊnaˈ lajo̱, jo̱baˈ ˈnéˉ e jmiguiéngˈˊ óoˊnaˈ e o̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ i̱ se̱ˈˊ e jmóˆ quiáˈˉ e ˈmaˋ do, co̱ˈ laˈeáangˊ e jmóˆ dobaˈ e jí̱ˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ guoˈˋ ˈmaˋ ofɨɨˋ e caˈiáangˋ ˈñiaˈˊ fɨˊ jee˜ móˈˋ.

19 Jo̱ dsʉˈ jangámˉ niˈɨ́ˆ oˈˊ jo̱ nifoˈˆ lala: “Cahuɨ̱́bˈˋ e guoˈˋ quiáˈˉ e ˈmaˋ do e laco̱ˈ nija̱ˋ jnea˜ é̱e̱ˆ quiáˈˉ e lɨ˜ cahuɨ̱́ˈˋ do.” 20 Jo̱ e jábˈˉ, lajo̱b calɨ́ˉ, dsʉˈ cahuɨ̱́bˈˋ jaléˈˋ e guoˈˋ jo̱ uíiˈ˜ e jaˋ jáˈˉ calɨ́ngˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ dsʉˈ ˈnʉˋ, dseaˋ jaˋ lɨnˈˊ dseaˋ Israel, lafaˈ casémˈˉbaˈ e fɨˊ dseˈˋ e ˈmaˋ jo̱ uíiˈ˜ e jáˈˉ calɨ́nˈˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b calɨ́nˈˉ, jo̱baˈ jaˋ ˈnéˉ e jmɨjløngˈˆ uøˈˊ uíiˈ˜ quiáˈˉ e jo̱, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e ñiing˜ oˈˊ. 21 Jo̱ co̱ˈ jaˋ cajméeˋ Fidiéeˇ féngˈˊ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ e guoˈˋ ˈmaˋ e guita˜ cajníˋ dseaˋ jo̱baˈ caquiʉˈˊbre, jo̱ co̱ˈ lajo̱b cajméeˋguɨr có̱o̱ˈ˜ e guoˈˋ jo̱, jo̱baˈ dseáamˈ˜ e nijmérˉ lajo̱ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ cajo̱. 22 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ ne˜naaˈ jial tíiˊ e guiúngˉ Fidiéeˇ lɨfaˈ ɨ́ɨˋbre íˈˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ mɨ˜ eeˋgo̱ jmóoˋ dseaˋ e jaˋ dseengˋ. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨiñˊ, jo̱baˈ iihuɨ́ɨbˊ cacuøˈrˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ cajméeˋ saangˋ dsíiˊ có̱o̱ˈr˜. Jo̱ dsʉˈ eáamˊ guiúiñˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ jaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ Israel, lɨfaˈ ˈnéˉ e seengˋnaˈ e contøøngˉ jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ júuˆ quiáˈˉbre. Jo̱ dsʉˈ song jaˋ jmooˋnaˈ lajo̱, jo̱baˈ dseáamˈ˜ jóng e lafaˈ nihuíngˈˋnaˈ e fɨˊ dseˈˋ e ˈmaˋ jo̱. 23 Jo̱ song jáˈˉ nilíingˋ jaléngˈˋ dseaˋ Israel júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ e niquɨ́ˈˉ jíngˈˋtu̱ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do, jo̱baˈ calébˈˋ catú̱ˉ niˈuíingˉtu̱r lafaˈ guoˈˋ quiáˈˉ e ˈmaˋ e lɨ˜ cahuɨ́iñˈˋ do. Co̱ˈ quɨ́ɨbˈ˜ Fidiéeˇ jmɨɨ˜ e nijméˉtu̱r e niséngˈˉtu̱r e guoˈˋ quiáˈˉ e ˈmaˋ e caquiʉˈrˊ do. 24 Jo̱ co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ jaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ Israel, lafaˈ cahuɨ́ngˈˋnaˈ fɨˊ co̱o̱ˋ ˈmaˋ ofɨɨˋ e caˈiáangˋ ˈñiaˈˊ fɨˊ jee˜ móˈˋ, jo̱ lafaˈ caséngˈˉnaˈ fɨˊ co̱o̱ˋ ˈmaˋ ofɨɨˋ e guita˜ cajníˋ dseaˋ nañiˊ faˈ jaˋ jmóoˋre dseaˋ lajo̱, dsʉˈ lajo̱b calɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ; jo̱ co̱ˈ lajo̱b calɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱baˈ eáangˊguɨb jaˋ huɨ́ɨngˊ e lafaˈ niséngˈˋtu̱ Fidiéeˇ e guoˈˋ e nɨcaquiʉˈrˊ do quiáˈˉ e ˈmaˋ e guita˜ cajníˋ dseaˋ. Jo̱ jaléˈˋ e guoˈˋ jo̱, íbˋ lafaˈ jaléngˈˋ dseaˋ Israel, jo̱ ie˜ mɨ˜ nilíˋ lajo̱, jo̱baˈ nisémˈˋtu̱ caléˈˋ catú̱ˉ e guoˈˋ quiáˈˉ dseángˈˉ e ˈmaˋ e guita˜ cajníˋ dseaˋ.

Nileámˋ jaléngˈˋ dseaˋ Israel jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱

25 Dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, iim˜baa e ñíˆnaˈ e júuˆ la quiáˈˉ Fidiéeˇ e jaˋ mɨˊ cajmijnéeiñˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ e laco̱ˈ lajo̱ jaˋ nijmɨjløngˈˆ yaang˜naˈ e tɨɨngˋnaˈ eáangˊ. Jo̱ e lab e júuˆ jo̱, e i̱ lɨɨng˜ dseaˋ Israel eáamˊ nɨcajméerˋ laaiñˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ dsʉˈ calɨ́ˉ lajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ niˈiéˈˋ jiéˈˋ jí̱i̱ˈ˜ sɨˈíˆ ˈnéˉ tɨ́ˉ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel i̱ nijáˈˉ líingˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 26 Jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ e nidsijéeˊ jaléˈˋ e jo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel, jo̱guɨbaˈ nileángˋ jaléngˈˋ dseaˋ Israel jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ. Jo̱ e na lɨ́ɨˊ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈrˋ lala:

Jo̱ fɨˊ Sión lɨ˜ nijáaˊ i̱ dseaˋ i̱ nileángˉ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáiñˈˉ.
Jo̱ íbˋ i̱ nijé̱ˈˋ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ sɨju̱ˇ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Jacóoˆ.
27 Jo̱ e nab e júuˆ e nijmɨrøøˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ íˋ
mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e niˈíin˜n jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ.

Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ɨˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

28 Jo̱ latɨˊ jmɨɨ˜ na, i̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ Israel ˈníˈˋ níimˉbre Fidiéeˇ, co̱ˈ jaˋ mɨˊ caˈíñˈˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do e quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ. Jo̱ lɨ́ɨˊ lajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cuǿøngˋ nijáˈˉ líingˋnaˈ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ jaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ Israel. Jo̱ dsʉˈ mɨˊ ˈnooˋbɨ ˈneáangˋ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ Israel dsʉˈ uíiˈ˜ e caguíñˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ áangˊ quiáiñˈˉ do jo̱guɨ e cajméerˋ júuˆ tɨguaˇ có̱o̱iñˈ˜ do cajo̱. 29 Co̱ˈ jaléˈˋ e cuøˈˊ Fidiéeˇ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ joˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e niguíˉtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ, o̱ˈguɨ faˈ e nitiúungˉtu̱r jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ nɨcatǿˈrˉ i̱ nɨlɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈrˉ. 30 Jo̱ lamɨ˜ jéengˊguɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ jaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ Israel, eáamˊ cajmeeˉnaˈ e saangˋ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ. Jo̱ dsʉˈ lanaguɨ, uíiˈ˜ e lajo̱b nɨcajméeˋ cajo̱ jaléngˈˋ dseaˋ Israel, jo̱baˈ Fidiéeˇ lana nɨfɨˈˋ lɨ́ɨiñˉ ˈnʉ́ˈˋ. 31 Jo̱ lajo̱b nicajméeˋ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lana, jo̱ dsʉˈ calɨ́ˉ lajo̱ cajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ lana nilíˋ fɨˈˋ lɨ́ɨngˉ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ jaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ Israel, jo̱guɨ calɨ́ˉ lajo̱ cajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ lajo̱ nilíˋ fɨˈˋ lɨ́ɨngˉ Fidiéeˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ Israel do. 32 Jo̱ lajɨɨmˋ dseaˋ jmɨgüíˋ nɨcajméerˋ saangˋ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, co̱ˈ lajo̱b sɨˈíˆ quiáˈˉ dseaˋ do. Jo̱ calɨ́ˉ lajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ mɨ˜ nilɨcøøngˋguɨ, nilíˋ fɨˈˋ lɨ́ɨngˉ Fidiéeˇ lajaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ.

33 Jo̱ dseángˈˉ jaˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ jial tíiˊ e guiúngˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ lajaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ,
jo̱guɨ lajo̱b cajo̱ jaˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ jial tíiˊ e tɨɨiñˋ ngáiñˈˋ.
Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ faˈ e ningáiñˈˋ jial laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e ɨˊ dsíiˊ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e nijmérˉ, jo̱guɨ jial e nijmérˉ lajaléˈˋ e jo̱.

34 Co̱ˈ lalab féˈˋ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ:
    Jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ faˈ e nilɨñirˊ jialco̱ˈ ɨˊ dsíiˊ Fidiéeˇ
    o̱ˈguɨ cajo̱ faˈ e nijíñˈˉ e˜ jaléˈˋ e ˈnéˉ nijméˉ dseaˋ do.
35     Jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ jaˋ eeˋ mɨˊ cacuøˈrˊ Fidiéeˇ jéengˊguɨ
    e laco̱ˈ dseaˋ do nijmérˉ quɨˈˊ táaˊ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ jmɨgüíˋ.

Jo̱ lanab lɨ́ɨˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e tó̱o̱ˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ.

36 Dsʉco̱ˈ lajalébˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ Fidiéeˇbingˈ i̱ cajméeˋ, jo̱guɨ laˈeáangˊ íˋbre e seaˋ jaléˈˋ e jo̱, jo̱guɨ e quiáˈˉbɨr lɨ́ɨˊ lajaléˈˋ e jo̱ cajo̱. ¡Jo̱baˈ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨb˜ ˈnéˉ e nijmiféngˈˊnaaˈ Fidiéeˇ!

Jo̱ lajo̱b ˈnéˉ nilɨti˜.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes