A A A A A
Bible Book List

Romanos 1 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Romanos

Jnea˜ Paaˉ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ Fidiéeˇbingˈ i̱ catǿˈˆ jnea˜ e laco̱ˈ caˈuíinˉn jaangˋ dseaˋ apóoˆ i̱ óoˋ ta˜ quiáˈrˉ jo̱guɨ caguíñˈˋ jnea˜ e laco̱ˈ niguiaaˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ.

Jo̱ nɨcajméebˋ Fidiéeˇ júuˆ quiáˈˉ jaléˈˋ e júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ na lamɨ˜ jéengˊguɨ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ jiˋ e cajmeˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨcaféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈrˉ malɨɨ˜guɨ eáangˊ. 3-4 Jo̱ e júuˆ jo̱ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ lɨ́ɨngˊ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ. Jo̱ dseaˋ do cajárˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, dsʉco̱ˈ lɨ́ɨiñˊ dseaˋ sɨju̱ˇ dseata˜ Davíˈˆ. Dsʉˈ cajmijnéengˋ Fidiéeˇ e laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ ˈñiaˈˊbre e Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáamˉbingˈ lɨ́ɨngˊ i̱ Jó̱o̱rˊ camɨ́ɨngˈ˜ i̱ dsíngˈˉ ˈgøngˈˊ do. Jo̱ cajmijnéeiñˋ lajo̱ ie˜ lamɨ˜ cajmijí̱i̱ˈ˜tu̱r i̱ Jó̱o̱rˊ do jee˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜.

Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ uíiˈ˜ e eáangˊ guiúngˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ cacuøˈrˊ jnea˜ e ta˜ laniingˉ la e caˈuíinˉn jaangˋ dseaˋ apóoˆ quiáˈrˉ. Jo̱ lɨ́ɨnˊn lajo̱ e laco̱ˈ niguiaaˉ júuˆ quiáˈrˉ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱ lajo̱baˈ nijáˈˉ líingˋ dseaˋ jo̱guɨ nijmérˉ nʉ́ʉˈr˜ e júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do. Jo̱ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ quíimˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱, dseaˋ i̱ catǿˈˆ Fidiéeˇ e laco̱ˈ caˈuíingˉnaˈ dseaˋ quiáˈrˉ. Jo̱ e jiˋ la catɨ́ɨngˉ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ na fɨˊ Roma. Jo̱ eáamˊ ˈneáangˋ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ nɨcaguíñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ e niˈuíingˉnaˈ dseángˈˉ dseaˋ quiáˈrˉ. Jo̱ mɨ́ɨˈ˜ɨ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜guɨ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e niˈɨ́rˉ güeaˈˆ quiáˈrˉ jee˜ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱guɨ e nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ e seengˋnaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ.

Lajeeˇ e iing˜ Paaˉ dsiˈeer˜ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ Roma

Jo̱ laˈuii˜ júuˆ quiéˉe e fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, quiáˈˉ e cuǿøˆø guiˈmáangˈˇ Fíiˋi Fidiéeˇ uii˜ quíiˉnaˈ lajɨɨngˋnaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, dsʉco̱ˈ fɨˊ la fɨˊ na féˈˋ dseaˋ jial e jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e carˋ ngocángˋ óoˊnaˈ. Jo̱ guiʉ́bˉ nɨñiˊ Fidiéeˇ e laco̱o̱ˋ ya̱ˈˊ mɨ˜ fǿnˈˋnre, mɨ́ɨˈ˜ɨre uii˜ quíiˉnaˈ. Jo̱ jnea˜ jmóoˋo dseángˈˉ e ngocángˋ dsiiˉ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ dseaˋ do e guiaaˉ e júuˆ quiáˈˉ i̱ Jó̱o̱rˊ Dseaˋ Jmáangˉ do. 10 Jo̱guɨ mɨ́ɨˈ˜bɨ́ɨ yejí̱ˆ Fidiéeˇ cajo̱ e song e iáangˋ dsíirˊ e nicuǿˈrˉ jnea˜ fɨˊ, jo̱baˈ ninii˜i e niˈeeˇe ˈnʉ́ˈˋ jóng. 11 Jo̱ eáamˊ iin˜n e nijmee˜e lajo̱ e laco̱ˈ cuǿøngˋ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜o̱ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e guiʉ́ˆ e ngɨ́ɨngˋnaaˈ e cuøˈˊ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ. Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jo̱baˈ e nisíngˈˉguɨˈ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ; 12 jo̱ laco̱ˈ cuǿøngˋ fáˈˆa e nijmɨcó̱o̱ˈ˜guɨ rúˈˋnaaˈ laˈeáangˊ e jáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

13 Jo̱ eáamˊ iin˜n e ñíˆnaˈ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e jmiguiʉbˊ ya̱ˈˊ nɨcaˈɨ́ˋ dsiiˉ e ninii˜i fɨˊ na e niˈeeˇe ˈnʉ́ˈˋ, dsʉˈ cartɨˊ lana jmiguiʉbˊ e nɨcajníingˊ quiéˆe, jo̱baˈ jaˋ mɨˊ calɨ́ˉ faˈ e nɨcagáˉa fɨˊ na. Jo̱ uiing˜ quiáˈˉ e ninii˜i fɨˊ na e laco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈ˜o̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ na e laco̱ˈ niˈuíiñˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e nɨcalɨ́ˉ fɨˊ góoˋ dseaˋ lɨ˜ jiéˈˋ. 14 Co̱ˈ ˈnéˉ e niguiaaˉbaa júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ neáangˊ fɨˊ góoˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ neáangˊ fɨˊ jee˜ móˈˋ lɨ˜ huí̱i̱ˉ, jo̱guɨ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ tɨɨngˋ jiˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jee˜ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ lajo̱; 15 jo̱baˈ dsíngˈˉ iin˜n e ninii˜i fɨˊ na fɨˊ Roma e laco̱ˈ niguiaaˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ neáangˊnaˈ fɨˊ na.

Jial ˈgøngˈˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

16 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jnea˜ dseángˈˉ eáamˊ nɨta˜ dsiiˉ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ ˈgøngˈˊ do nɨquɨ́ɨˈ˜ Fidiéeˇ jmɨɨ˜ e nileáiñˉ jaléngˈˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáiñˈˉ. Jo̱ laˈuii˜ catɨ́ɨngˉ lajo̱ jaléngˈˋ dseaˋ Israel, jo̱guɨ lajo̱bɨ cajo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ lajo̱. 17 Jo̱ e júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ na eˈˊ jneaa˜aaˈ e nɨcaˈíngˈˋ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ laˈeáangˊ e jáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ júuˆ quiáˈrˉ, jo̱ joˋ eeˋ ˈnéˉ jmóˆguɨ́ɨˈ e jiéˈˋguɨ, co̱ˈ lalab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ: “Jo̱ laˈeáangˊ e jáˈˉ lɨ́ɨngˋ jaangˋ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ Fidiéeˇ íñˈˋ i̱ dseaˋ íˋ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ.”

Jalémˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ óorˋ dseeˉ

18 Jo̱ nɨneeˇ jǿøˆbaaˈ e Fidiéeˇ i̱ guiing˜ fɨˊ ñifɨ́ˉ, íbˋ i̱ guíingˉ quiáˈˉ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e jmóoˋ dseaˋ, dsʉco̱ˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e jmóoˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ, jnɨ́ɨiñˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ i̱ iing˜ nilɨcuíiˋ júuˆ seaˋ contøøngˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 19 Co̱ˈ lajaléˈˋ e cuǿøngˋ nilɨñiˊ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, guiʉ́bˉ nɨñiˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ, co̱ˈ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ nɨcajméerˋ e nɨcalɨñiˊ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ lajaléˈˋ e jo̱. 20 Co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ latɨˊ mɨ˜ canaangˋ uiiñ˜ jmɨgüíˋ, lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ɨngˊ Fidiéeˇ e jaˋ quɨ́ɨˈ˜ dseaˋ jmɨɨ˜ nilɨñirˊ, faˈ la e ˈgøiñˈˊ e seaˋ lata˜ jo̱guɨ e dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ íˋbre lɨ́ɨiñˊ Fidiéeˇ, jo̱ lajaléˈˋ e jo̱ cuǿøngˋ nilɨñiˊ dseaˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e nɨcajméerˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ. Jo̱baˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ jaˋ cuǿøngˋ faˈ e niféˈrˋ e jaˋ calɨñirˊ e seengˋ Fidiéeˇ. 21 Jo̱ nañiˊ faˈ nɨñiˊbre e seengˋ Fidiéeˇ, dsʉˈ jaˋ cajmɨˈgórˋ dseaˋ do laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ, o̱ˈguɨ cacuøˈrˊ dseaˋ do guiˈmáangˈˇ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e guiʉ́ˆ e nɨcajméeˋ dseaˋ do. Dsʉˈ o̱ˈ lajo̱, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ɨˊ dsíirˊ jmangˈˉ júuˆ e jaˋ uiing˜ seabˋ, jo̱guɨ nɨcajnɨ́ɨbˉ moguir˜ faˈ e niˈɨ́ˉ dsíirˊ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ. 22 Co̱ˈ féˈrˋ yaaiñ˜ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ i̱ tɨɨngˋ eáangˊ, dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ lajo̱, co̱ˈ í̱i̱bˊ lɨ́ɨiñˊ. 23 Dsʉco̱ˈ joˋ jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ i̱ ˈgøngˈˊ i̱ seengˋ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜, jo̱ nɨcanaaiñˋ cajmeáaiñˋ diée˜ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜ guóorˋ i̱ lɨɨng˜ la lɨ́ɨngˊ dseaˋ jmɨgüíˋ o̱si i̱ lɨɨng˜ la lɨ́ɨngˊ ta̱ˊ é, o̱si i̱ lɨɨng˜ la lɨ́ɨngˊ jóˈˋ quiʉ̱́ˋ tɨɨˉ é, o̱si i̱ lɨɨng˜ la lɨ́ɨngˊ jaléngˈˋ jóˈˋ i̱ dsijñúungˋ uǿˉ é; jo̱ lajaléngˈˋ íbˋ i̱ cajmiféiñˈˊ e lafaˈ e nijmiféiñˈˊ Fidiéeˇ.

24 Jo̱ uíiˈ˜ e jmóoˋ i̱ dseaˋ do jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ do, jo̱baˈ Fidiéeˇ nɨcatiúumˉbre jaléngˈˋ íˋ e laco̱ˈ nijméiñˈˉ do jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ jo̱ e lɨ́ˋ dsíirˊ, co̱ˈ eáamˊ gaˋ beángˈˊ dseeˉ yaaiñ˜ lajeeˇ laˈóˈˋ yaaiñ˜. 25 Dsʉˈ lafaˈ e nijmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e seaˋ contøøngˉ, jo̱ lɨco̱ˈ jmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e o̱ˈ jábˈˉ, jo̱guɨ jmɨˈgórˋ jo̱guɨ jmiféiñˈˊ lají̱i̱ˈ˜ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ e cajméeˋ Fidiéeˇ e lafaˈ e nijmiféiñˈˊ ˈñiaˈˊ Fidiéeˇ i̱ cajméeˋ jaléˈˋ e jo̱. Co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ dseaˋ íbˋ i̱ catɨ́ɨngˉ i̱ nijmiféngˈˊ dseaˋ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜. Jo̱ lajo̱b ˈnéˆ líˋ.

26 Jo̱ uíiˈ˜ e jmóoˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do lajo̱, jo̱baˈ Fidiéeˇ nɨcatiúumˉbreiñˈ do e laco̱ˈ nijméiñˈˉ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e lɨ́ˋ dsíiñˈˊ do e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨiñˋ jmóorˋ. Dsʉco̱ˈ la quie̱ˊ cartɨˊ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ nɨcatʉ́ˋbre lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨngˉ jmóorˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseañʉˈˋ, jo̱ nɨcanaaiñˋ jmóorˋ lajo̱ lajeeˇ laˈóˈˋ dseamɨ́ɨiñˉ. 27 Jo̱guɨ lajo̱bɨ cajo̱ cajméeˋ jaléngˈˋ dseañʉˈˋ, nɨcatʉ́ˋbre lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨngˉ jmóorˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ, jo̱ nɨcanaaiñˋ e joˋ téeiñˉ yaaiñ˜, co̱ˈ nɨjmóorˋ lají̱i̱ˈ˜ e jaˋ catɨ́ɨngˉ nijmérˉ lajeeˇ laˈóˈˋ dseañuiñˈˋ. Jo̱ laˈóˈˋ dseañumˈˋbre nɨjmóorˋ lají̱i̱ˈ˜ e ˈlɨˈˆ rúiñˈˋ, jo̱baˈ fɨˊ ngúuˊ táamˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ laˈíˋ íñˈˋ iihuɨ́ɨˊ e jáaˊ quiáˈˉ Fidiéeˇ uíiˈ˜ e jmóorˋ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ lajo̱.

28 Jo̱ co̱ˈ joˋ iing˜guɨ dseaˋ faˈ e nijmicuíiñˋ Fidiéeˇ, jo̱baˈ Fidiéeˇ nɨcatiúumˉbre jaléngˈˋ íˋ, jo̱ joˋ jnɨ́ɨiñˊ quiáiñˈˉ do e niˈɨ́ˉ dsíiñˈˊ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e jáˉ dsíiñˈˊ, jo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ɨˊ dsíiñˈˊ do canaangˋ jmóorˋ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ e jaˋ catɨ́ɨngˉ nijmérˉ. 29 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ jmóorˋ lajɨˋ íingˈ˜ e jaˋ dseengˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ jmóorˋ lajɨˋ íingˈ˜ e lɨ́ˋ dsíiˊ ngúuˊ táaiñˋ, jo̱guɨ eáamˊ jmáiñˈˋ gaˋ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱guɨ eáamˊ dsihuɨ́ɨiñˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱guɨ jmóorˋ ta˜ jngangˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱guɨ jmóorˋ ta˜ tɨ́ɨngˊ, jo̱guɨ jmɨgǿøiñˋ dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱guɨ contøømˉ ɨˊ dsíirˊ e gaˋ quiáˈˉ dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱guɨ jmóorˋ ta˜ quie̱ˊ adseeˋ, 30 jo̱guɨ féˈrˋ júuˆ gaˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱guɨ ˈníˈˋ níimˉbre Fidiéeˇ, jo̱guɨ jaˋ ɨˈˋ lɨ́ɨiñˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e gaˋ e jmóorˋ, jo̱guɨ féˈrˋ júuˆ róoˉ uii˜ quiáˈrˉ yaaiñ˜, jo̱guɨ eáamˊ jmɨjløngˈˆ yaaiñ˜ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱guɨ ˈnóˈrˊ jial nijmiˈuíiñˉ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ, jo̱guɨ jaˋ jmóorˋ nʉ́ʉˈr˜ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈˊ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈrˉ, 31 jo̱guɨ jaˋ iiñ˜ e ningáiñˈˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ e guiʉ́ˉ, o̱ˈguɨ jmitir˜ jaléˈˋ júuˆ e féˈrˋ, jo̱guɨ jaˋ ˈneáaiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱guɨ jaˋ tɨɨiñˋ íiñˉ dseeˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ o̱ˈguɨ fɨˈˋ lɨ́ɨiñˉ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ rúiñˈˋ cajo̱. 32 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ laˈíˋ nɨñiˊbre guiʉ́ˉ e Fidiéeˇ nɨcacuørˊ júuˆ quiáˈrˉ e doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lajo̱, dseángˈˉ ˈnéˉ e nijúumˉbre. Dsʉˈ jaˋ eeˋ lɨ́ɨˊ e nɨñirˊ lajo̱, dsʉˈ mɨˊ ˈnooˋbɨ jmóorˋ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ lajo̱, jo̱ jɨˋguɨ cartɨˊ iáangˋ dsíiˊbre mɨ˜ jmóoˋ jaléngˈˋ dseaˋ jiéngˈˋ e gaˋ lajo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes