Rezultatul îndreptăţirii

De aceea, fiindcă am fost îndreptăţiţi prin credinţă, avem pace[a] cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos,

Read full chapter

Footnotes

  1. Romani 5:1 Sau: să avem pace; Pavel foloseşte acest termen nu cu un sens subiectiv (o stare a minţii), ci cu un sens obiectiv (o stare de fapt, o stare a relaţiei dintre Dumnezeu şi om)