Add parallel Print Page Options

19 Fiindcă(A) ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu(B). 20 În adevăr, însuşirile nevăzute(C) ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi, 21 fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s-au dedat la gândiri deşarte(D) şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. 22 S-au(E) fălit că sunt înţelepţi şi au înnebunit

Read full chapter