Add parallel Print Page Options

THƯ GỞI BẢY HỘI THÁNH TẠI A-SI-A

(2:1 - 3:22)

Sứ Ðiệp cho Hội Thánh Ê-phê-sô

“Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Ê-phê-sô:

Ðấng cầm trong tay phải bảy ngôi sao, Ðấng đi giữa bảy cây đèn bằng vàng, phán thế này:

‘Ta biết các công việc của ngươi, sự khó nhọc của ngươi, và sự chịu đựng của ngươi. Ta biết ngươi không thể dung túng những kẻ gian tà; ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ, mà kỳ thật không phải là sứ đồ, và ngươi đã nhận ra chúng là những kẻ lừa dối. Ngươi đã kiên trì chịu đựng và chịu khổ vì danh Ta, và không nản lòng thối chí. Nhưng Ta có điều này trách ngươi, ấy là ngươi đã bỏ tình yêu ban đầu. Vậy hãy nhớ lại, xem ngươi đã sa ngã từ đâu, hãy ăn năn, và làm lại những việc ngươi đã làm lúc ban đầu. Nếu không, Ta sẽ đến với ngươi và cất cây đèn của ngươi khỏi chỗ của nó, trừ phi ngươi ăn năn. Nhưng ngươi có được điều này, đó là ngươi ghét những việc của những kẻ theo Ni-cô-la, [a] là những kẻ Ta cũng ghét.’

Ai có tai hãy nghe những gì Ðức Thánh Linh phán với các hội thánh. Người nào thắng, Ta sẽ cho ăn trái của cây sự sống trong vườn vĩnh phước[b] của Ðức Chúa Trời.”

Sứ Ðiệp cho Hội Thánh Si-miệc-na

“Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Si-miệc-na:

Ðấng Ðầu Tiên và Ðấng Cuối Cùng, Ðấng đã chết và đã sống lại, phán thế này:

‘Ta biết cơn hoạn nạn và cảnh nghèo khó của ngươi, mặc dù ngươi giàu có. Ta cũng biết lời vu khống của những kẻ tự xưng là người Do-thái, mà kỳ thật không phải, nhưng chúng là những kẻ thuộc về hội đường của Sa-tan. 10 Ðừng sợ mọi gian khổ các ngươi sắp chịu. Kìa, Ác Quỷ sắp quăng một vài người trong các ngươi vào tù để thử các ngươi, và các ngươi sẽ chịu hoạn nạn trong mười ngày. Hãy trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngươi mão miện đắc thắng của sự sống.’

11 Ai có tai hãy nghe những gì Ðức Thánh Linh phán với các hội thánh. Người nào thắng sẽ không bị sự chết thứ hai làm hại.”

Sứ Ðiệp cho Hội Thánh Pẹc-ga-mum

12 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Pẹc-ga-mum:

Ðấng có thanh gươm hai lưỡi sắc bén phán thế này:

13 ‘Ta biết nơi các ngươi ở, nơi Sa-tan đặt ngai của nó. Thế nhưng các ngươi vẫn giữ vững danh Ta và không chối bỏ đức tin nơi Ta, ngay cả trong ngày An-ti-pa, nhân chứng trung thành của Ta bị giết giữa vòng các ngươi, nơi Sa-tan ở. 14 Nhưng có vài điều Ta trách ngươi, ấy là một số người ở đó còn giữ sự dạy dỗ của Ba-la-am, kẻ đã bày cho Ba-lác đặt cớ vấp ngã trước mặt các con cái I-sơ-ra-ên, dụ dỗ họ ăn của cúng thần tượng và phạm tội gian dâm. 15 Tương tự, ngươi cũng có những người giữ theo sự dạy dỗ của những kẻ theo Ni-cô-la. 16 Vậy hãy ăn năn; nếu không, Ta sẽ đến với ngươi nhanh chóng và sẽ dùng thanh gươm nơi miệng Ta giao chiến với chúng.’

17 Ai có tai hãy nghe những gì Ðức Thánh Linh phán với các hội thánh. Người nào thắng Ta sẽ cho người ấy man-na được giấu kín, và Ta sẽ cho người ấy một viên sỏi trắng, trên viên sỏi đó có ghi một tên mới, mà ngoài người nhận ra, không ai biết.”

Sứ Ðiệp cho Hội Thánh Thy-a-ti-ra

18 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Thy-a-ti-ra:

Con Ðức Chúa Trời, Ðấng có mắt như ngọn lửa và chân như đồng đánh bóng, phán thế này:

19 ‘Ta biết các công việc của ngươi, tình yêu, đức tin, sự phục vụ, và lòng kiên trì chịu đựng của ngươi, và cũng biết những việc sau này của ngươi lớn lao hơn những việc lúc ban đầu. 20 Nhưng điều Ta trách ngươi là ngươi dung túng Giê-xê-bên, người đàn bà tự xưng là nữ tiên tri. Nó dạy dỗ và lừa gạt các tôi tớ Ta phạm tội gian dâm và ăn của cúng các thần tượng. 21 Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, nhưng nó không muốn ăn năn từ bỏ tội gian dâm của nó. 22 Này Ta sẽ quăng nó lên giường bịnh và khiến những kẻ ngoại tình với nó gặp hoạn nạn lớn, trừ phi chúng ăn năn những tội lỗi với nó. 23 Ta sẽ giết chết các con cái nó, và tất cả các hội thánh sẽ biết rằng Ta là Ðấng dò xét tâm trí và lòng dạ loài người. Ta sẽ thưởng phạt mỗi người trong các ngươi tùy theo những việc các ngươi làm. 24 Nhưng ta nói với ngươi, đối với những người còn lại của các ngươi tại Thy-a-ti-ra, những người không nghe theo sự dạy dỗ của người đàn bà ấy, những người không biết những thâm hiểm của Sa-tan, như người ta nói, thì Ta sẽ không đặt trên các ngươi gánh nặng nào khác. 25 Tuy nhiên hãy giữ vững những gì các ngươi có cho đến khi Ta đến. 26 Người nào thắng và trung tín giữ những công việc của Ta cho đến cuối cùng, Ta sẽ cho người ấy quyền cai trị các dân; 27 người ấy sẽ chăn dắt họ bằng cây gậy sắt và đập tan họ như đập vỡ những đồ gốm, 28 như Ta đã nhận quyền ấy từ Cha Ta. Ta cũng sẽ ban cho người ấy sao mai.’

29 Ai có tai hãy nghe những gì Ðức Thánh Linh phán với các hội thánh.”

Footnotes

  1. Khải Huyền 2:6 Truyền thuyết cho rằng những người theo ông Ni-cô-la chủ trương rằng người tin thờ Chúa vẫn có thể tiếp tục thờ các thần khác và có thể ăn của cúng cho thần tượng hoặc cúng cho người chết.
  2. Khải Huyền 2:7 nt: trong paradise