Add parallel Print Page Options

a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a vládce králů země.

Tomu, který si nás zamiloval, který nás osvobodil od našich hříchů svou vlastní krví a který nás učinil králi a kněžími svému Bohu a Otci – jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen.

Read full chapter