A A A A A
Bible Book List

ROMANOS 8 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Waral cäkil wi ri cˈaslemal ri cuya ri Lokˈalaj Espíritu

Cämic cˈut, ri winak ri xa e jun chic rucˈ ri Cristo Jesús, man cäkˈat tä na tzij pa qui wiˈ chi cäcˈäjisax qui wäch. E are cˈu tak waˈ ri man cäcaˈn tä ri qui rayibal ri man utz taj, xane are cäcaˈno jas ri craj ri Lokˈalaj Espíritu. Ri pixab cˈut ri rech ri Lokˈalaj Espíritu ri cuya cˈaslemal rumal ri Cristo Jesús, are xinesan pu kˈab ri pixab re ri mac xukujeˈ re ri cämical. Ri Dios xubano jachique ri man xcowin tä chubanic ri Pixab ri xutzˈibaj ri ka mam Moisés. Ri Pixab riˈ man cˈo tä u chukˈab chuqˈuexic ri qui cˈaslemal ri winak. Ri Dios cˈut xutak lok ru Cˈojol ri ya winak chic, xucoj cˈu che sipanic chutojic ri ka mac. Xutak lok jeˈ ta ne are xa jun winak ajmac. Je riˈ ri Dios xucˈäjisaj u wäch ri mac rumal ru cämical ri Jesús. Jeˈ xuban waˈ ri Dios rech ri uj cujcowin chubanic jas ri cätakan wi ri Pixab, man cäkaˈn tä chi cˈut xa jas ri cäkaj uj, xane are cäkaˈno jas ri craj ri Lokˈalaj Espíritu.

Ri winak cˈut ri cäcaˈno xak jas ri cäcaj ri e areˈ, are queboc il chubanic ri qui rayibal ajuwächulew. Are cˈu ri cäcaˈno jas ri craj ri Lokˈalaj Espíritu, are queboc il chubanic jas ri craj ri Areˈ. Ri coc il jun chubanic ri ka rayibal ajuwächulew cäcˈaman bi waˈ pa ri cämical. Are cˈu ri coc il jun chubanic jas ri craj ri Lokˈalaj Espíritu cuban chi curik na cˈaslemal, xukujeˈ cubano chi cuxlan ri ranimaˈ. Ri winak ri xa cäquichomaj u banic ri qui rayibal ajuwächulew cäcaˈn qui cˈulel che ri Dios rumal chi man quecowin taj queniman che ru Pixab ri Dios, xukujeˈ man cäcaj taj. Rumal riˈ ri winak ri cäcaˈno xak jas ri cäcaj ri e areˈ, man cuyaˈ taj cäkaj ri qui cˈaslemal chuwäch ri Dios.

Ri ix cˈut man benak tä iwanimaˈ chubanic xak jas ri quiwaj ix, xane are quibano jas ri craj ri Lokˈalaj Espíritu, we kas cˈo ri Espíritu rech ri Dios pa ri iwanimaˈ. Jachin cˈu ri man cˈo tä ri Espíritu rech ri Cristo pa ranimaˈ, man rech tä ri Cristo riˈ. 10 We ri Cristo cˈo pa iwanimaˈ, pune baˈ cäcäm na ri i cuerpo rumal ri mac, cäcˈasi cˈu ri iwespíritu rumal chi xjicomataj ri iwanimaˈ cho ri Dios. 11 We pa ri iwanimaˈ ix cˈo wi ri Espíritu rech ri Dios ri xcˈastajisan ri Jesús chquixol ri cäminakib, ri Dios are cäyoˈw na cˈacˈ u cˈaslemal ri i cuerpo ri xa cäcämic. Jeˈ cuban waˈ rumal ri Lokˈalaj Espíritu rech ri Areˈ ri cˈo pa iwanimaˈ.

12 Je cˈu riˈ, kachalal, cˈo ri rajwaxic cäkaˈno, man are tä cˈu ru banic xak jas ri cäkaj uj. 13 We cˈu ri ix quiban xak jas ri quiwaj ix, quixcäm na. We cˈu rumal ri Lokˈalaj Espíritu quicämisaj ri i rayibal ri man utz taj, quixcˈasi na.

14 Conojel cˈu ri cˈamom qui be rumal ri Espíritu rech ri Dios, e are waˈ ralcˈual ri Dios. 15 Ri Espíritu ri yoˈm chiwe rumal ri Dios man are tä jun espíritu ri xak ix u cojom che tak patäninelab ri xukujeˈ cuban chiwe chi quixej iwib, xane are ri Lokˈalaj Espíritu ri xubano chi ix ralcˈual ri Dios. Ri Espíritu riˈ cuya chke chi cäkabij: “¡Ka Tat!” che ri Dios. 16 Tzare cˈu we Espíritu riˈ cubij pa ri kanimaˈ chi uj ralcˈual chi ri Dios. 17 Rumal chi uj ralcˈual ri Dios, yaˈtalic chi cäyiˈ ke ri echbal ri xuchiˈj ri Dios, cäkacˈam cˈu na waˈ junam rucˈ ri Cristo. Je riˈ we junam cäkarik cˈäx rucˈ ri Cristo, rech junam rucˈ ri Areˈ cänimarisax na ka kˈij.

18 Ri in cˈut quinchomaj chi ri cˈäx ri tajin cäkarik pa tak we kˈij cämic, man cäjunamataj tä waˈ rucˈ ri nimarisabal ka kˈij ri cäyiˈ na chke pa tak ri kˈij ri junab ri quepe na. 19 Ronojel cˈu ri banom rumal ri Dios xak reyeˈm chi cäpe ri kˈij aretak quekˈalajisax na jachin tak ri e ralcˈual ri Dios. 20 Je riˈ, rumal chi ronojel ri banom rumal ri Dios, xkˈat tzij puwiˈ chi man cˈo tä u patän. Man are tä cˈu waˈ ri u rayibal, xane are ri Dios xbanow che. Pune je riˈ, cˈo jas ri cäreyej na. 21 Are laˈ chi cäpe na ri kˈij aretak ronojel ri banom rumal ri Dios cätzokopitaj na, man cäcanaj tä chi can pu kˈab ri cämical, cänimarisax cˈu na u kˈij junam cucˈ ri e ralcˈual ri Dios. 22 Cämic riˈ, ketam chi ronojel ri banom rumal ri Dios quel chˈuj, cˈo pa kˈoxom, jeˈ jas ru kˈoxom jun yawab ixok. 23 Man xuwi tä cˈu ri banom rumal ri Dios quel chˈuj, xane ri uj xukujeˈ ri yoˈm ri Lokˈalaj Espíritu chke, ri nabe kechbal ri xuya ri Dios. Ri uj xukujeˈ cäkˈoxow kanimaˈ, keyeˈm cˈut jampaˈ cujkˈalajisax chi uj kas ralcˈual ri Dios, rech quel ri ka cuerpo pu kˈab ri cämical. 24 Xkarik ru tobanic ri Dios rumal chi cˈo ri xcuˈbi wi ka cˈux. We cäcuˈbi u cˈux jun chrij ri tajin cäril chic, man cuˈlbal cˈux tä riˈ. Ri tajin cäril chic man rajwaxic tä riˈ chi cäreyej na. 25 We cˈu ri keyeˈm are ri mäjaˈ cäkilo, rajwaxic chi rucˈ paciencia cujeyen na che.

26 Ri uj man cˈo tä ka chukˈab. Tzare cˈu ri Lokˈalaj Espíritu cujtoˈwic. Man ketam taj cäkaˈn orar, man cäkachˈob tä cˈut jas ri rajwaxic cäkataˈ che ri Dios, tzare cˈu ri Lokˈalaj Espíritu cäbochiˈn che ri Dios pa ka wiˈ rucˈ okˈej ri man cujcowin tä uj cäkabij rucˈ ri ka tzij. 27 Are cˈu ri Dios ri cäcaˈy pa tak kanimaˈ, ri Areˈ retam jas ri craj cubij ri Lokˈalaj Espíritu, rumal chi ri Lokˈalaj Espíritu cubochiˈj ri Dios jas ru rayibal ri Areˈ pa qui wiˈ ri winak ri e rech.

Waral cäkil wi chi cujchˈacan na puwiˈ ronojel

28 Ketam cˈut chi ri Dios cubano chi utz quel na ronojel ri cäpe pa qui wiˈ ri winak ri lokˈ cäquil wi ri Areˈ. E are cˈu tak waˈ ri winak ri e siqˈuim rumal ri Areˈ jas ri u chomam lok. 29 Conojel cˈu ri xetamax qui wäch rumal ri Dios ojer, e are tak waˈ xeuchaˈ rech quejunamataj na rucˈ ru Cˈojol. Je riˈ xubano rech ru Cˈojol coc che nabeal chquixol qˈuia winak ri cachalal quib. 30 Ri xechaˈtaj rumal ri Dios ojer e areˈ tak waˈ xeusiqˈuij, ri xeusiqˈuij e areˈ tak waˈ ri xujicomaj canimaˈ, ri xujicomaj canimaˈ cˈut, e areˈ tak waˈ xunimarisaj qui kˈij junam rucˈ ri Areˈ.

31 ¿Jas cˈu ri cäkabij chrij waˈ? Cäkabij cˈut: We ri Dios are cˈo pa ka wiˈ, man cˈo tä jun ri cuyaˈ cuyac rib chkij. 32 Ri Dios man xukˈil tä rib chuyaˈic ri u Cˈojol, xane xujach pa ri cämical rumal kech uj nimalaj konojel. ¿A mat cˈu cuya ri Areˈ junam rucˈ ri u Cˈojol ronojel ri cajwataj chke? ¡Jeˈ, je riˈ! 33 ¿Jachin ta ri cäcowinic cumol ka mac uj, ri uj chaˈtal rumal ri Dios? Ri Dios cˈut u bim chkij chi jicom kanimaˈ. 34 ¿Jachin ta lo ri cuyaˈ cukˈat tzij pa ka wiˈ chi cäcˈäjisax ka wäch? Are cˈu ri Cristo xcäm che ka qˈuexwäch. Man xuwi tä waˈ, xane xukujeˈ xcˈastaj chquixol ri cäminakib. Tˈuyul ri Areˈ cämic pa ru wiquiäkˈab ri Dios, tajin cˈu cäbochiˈn pa ka wiˈ cho ri Dios. 35 ¿Jachin ta lo ri cäcowinic cujtasow chrij ri rutzil ranimaˈ ri Cristo? ¡Man cˈo taj! Pune cˈu cäkarik ri cˈäx, pune cäpe ri bis, pune cˈo winak ri cäquetzelaj ka wäch, pune cäkarik numic, pune man cˈo tä chi katzˈiak ri cäkajalbej, pune xa jubikˈ man cujcämic, pune cˈu cujcämisaxic, man cˈo tä ri cäcowinic cujtasow chrij ri rutzil ranimaˈ ri Cristo. 36 Cubij cˈu ru Lokˈ Pixab ri Dios ri Tzˈibtalic:

Rumal ech la uj cˈo cho ri cämical
amakˈel ronojel kˈij.
Jeˈ cäban chke jas ri cäban
chque ri chij ri quecˈam bi pa pilic, ―cächaˈ. 37 Pa ronojel cˈu tak waˈ ri cˈäx ri cäkariko, cujchˈacan na, rumal ru tobanic ri Jun ri cujraj. 38 Rumal riˈ nu jiquibam nu cˈux chi man cˈo tä jas ri cäcowinic cujtasow chrij ri rutzil ranimaˈ ri Dios. Man are tä ri cämical, man are tä ri cˈaslemal, man are tä ri ángeles, man are tä cˈu niqˈuiaj ri cˈo takanic pa qui kˈab, xukujeˈ ri cˈo qui chukˈab ri man queilitaj taj. Man are tä ri cˈo pa tak ri kˈij cämic, o ri cäcˈoji na pa tak ri kˈij ri quepetic. 39 Man cˈo tä jas ri cˈo chicaj, man cˈo tä jas ri cˈo pulew, man cˈo tä cˈu jun jasach chic ri banom rumal ri Dios ri cäcowinic cujutas chrij ri rutzil ranimaˈ ri Dios ri u cˈutum chkawäch rumal ri Cristo Jesús ri Kajaw.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes