Add parallel Print Page Options

Tzul tkˈoˈn Dios tcastiwa teeylex juun laˈ alcye xbint tuˈn

Ja tzunkej xjal cyxola nchi mlon tiˈ cybinchbil kej xjal kaˈ nbint cyuˈn, cyuyax mlay cycol cyiib twitz Dios. Ka tzin cykbaˈna aj il kej xjal lu tuˈnj kaˈ nbint cyuˈn, cyuyaxa aj ilkey, cuma nbint cyuˈna tisenx nbint cyuˈn. Tzin cykbaˈna cyjulu: “Ejooˈ ktzkiˈn tkˈaˈ Dios cycastiwa te cykilca kej xjal nbint il cyuˈn juˈwa, laˈ alcye il nbint cyuˈn,” tz̈ikey. Ka nchi yolena cyiˈ aj il tuˈnj il nbint cyuˈn, bix juˈx key nbint il cyuˈna, ¿tiiˈn cwaˈ cybisena chi elela libre tiˈ cycastiwey tzul tuˈn Dios? O tzaj tkˈoˈn Dios nim xtalbil te cyey. Chˈima maj o weˈ tkˈojxin cyiˈja bix o tziyˈx tuˈnxin cyiˈja. Pero miˈn tkba cycˈuˈja ka miˈn tzaj cycastiwey tuˈn Dios tuˈnj cyila. O tzaj tkˈoˈnxin kej xtalbil lu tuˈntzen tcyaj cykˈoˈna cyila. Pero kej cyxola n‑el cyxooˈn t‑xtalbil Dios, bix min cyaj cykˈoˈn cyil, nbaj tchmoˈn Dios cycastiwa. Ccyiikˈel cycastiwa oj tpon tumel tuˈn toc jaca juun xjal tuj xkelbil tuˈn Dios, bix cˈoquel tcyeˈyenxin tiˈxix tumel. Ctzaal tkˈoˈnxin teeylex juun laˈ alcye xbint tuˈn. Ctzaal tkˈoˈnxin chunkˈlal te junx maj cyej xjal nbint jtajbil Dios cyuˈn bix n‑oc cyipen tuˈn cypon tuya Dios bix tuˈn cycaman cycotz bix cychunkˈlal mintiiˈ tbajlel. Pero ja tzunkej xjal min cyniman ti taj Dios bix nuk nchi jyon cyex cyajbil bix nuk jaj kaˈ nbint cyuˈn, cyibajtzen cˈuˈla tkˈoj Dios bix cycastiwa. Jaca juun xjal aj il nim qˈuixcˈaj bix nim bisbajil qˈuiyax tuˈn tuj tcastiwa. Judíole, bix yaaˈnle judío, pero cykil aj il ccyiikˈel cycastiwa. 10 Ja tzunkej xjal baˈn nbint cyuˈn, chi pomel jaaˈ taˈ Dios bix chi camal cycotz bix chi temel tuj ttz̈yal. Judíole, bix yaaˈnle judío, pero cykilca kej nchi binchan baˈn, cycaman cycotz. 11 Oj toc tcyeˈyen Dios ke xjal, min‑al jun mas jawnex twitz juntl. 12 Cykilca kej xjal cyaj tuˈn tbint il cyuˈn, judíole, yaaˈnle judío, pero ccyiikˈel cycastiwa tuˈn Dios. Kej xjal yaaˈn judío min e cybi ti toc tuˈn tley Moisés. Juˈ tzunj miˈn tzˈoc tcyeˈyen Dios ejeeˈ laˈ ka e cynima tley Moisés bix ka min. Pero ctzaal tkˈoˈn Dios cycastiwa, cuma e binchanke il. Yal tzunkej xjal judío, e cyiikˈ tley Moisés. Juˈ tzunj jtley Moisés cˈajbel te Dios oj tmlon tiˈ cybinchben, tuˈntzen tkˈontexin cycastiwa kej min e cyniman tley Moisés. 13 Yaaˈn kej judío nuk n‑oc cybiˈn tley Moisés chi temel jiquen twitz Dios, sino nuk ejeeˈj nbint cyuˈn alcyej tzin tkbaˈn. 14 Ja tzunkej xjal yaaˈn judío, amale mint cytzkiˈn tley Moisés, pero tuj cyanem n‑el cyniyˈ tiˈj alcyej baˈn bix tiˈj alcyej yaaˈn baˈn. Ka jaj baˈn nbint cyuˈn, tzin cyyeecˈan at tley Dios tuj cyanem. 15 Amale mint cytzkiˈn tley Moisés, pero ka kˈiˈn tley Dios cyuˈn, nyeecˈantzen tisenx at tley Moisés tuj cyanem, cuma kej caˈba ley lu junx eteˈ. Ka tzin tkbaˈn cynaabl ka kaˈ nbint cyuˈn bix ka baˈn, juˈtzen ntyeecˈan at tley Moisés tuj cyanem. 16 Tuj tzunj kˈij oj toc tcyeˈyen Dios cykilca xjal, tujtzen tcwent Jesucristo cˈaale tkˈoˈn Dios tuˈn toc tcyeˈyen jcˈuˈn tuj cyanem xjal. Kej e cyniman, cchicˈajaxel jiquenke twitz Dios. Juˈ toc tuˈn tyol Dios, bix juˈx weya.

Tuj cywitz judío n‑el cyniyˈ tiˈj ti taj Dios

17 Ejeeˈtzen key judío, at juun cyey tzin cykbaˈna nintzaj t‑xjal Dioskey. Tzin cykbaˈna mintiiˈ cycastiwey tkˈaˈ Dios, cuma ejeeˈy e tjoy Dios tuˈn cyiikˈente cyey tley Moisés. Cuma ejeeˈy e tjoy Dios te t‑xjal, juˈ tzunj njaw cyniman cyiiba. 18 Tuj cywitza n‑el cyniˈya tiˈj ti taj Dios tuˈn tbint cyuˈna. Tuj cywitza kˈiˈn cyuˈna tuj tumel, cuma jaj tley Moisés xnakˈtzalte cyey ti tten tuˈn cyela baˈn. 19 Tuj cywitza n‑el cyniˈya tiˈj cykilca, bix juˈ tzunj te cyey cyaakˈena te xnakˈtzalte cyej xjal yaaˈn judío. Tisen mos̈ eteˈ cywitza. Tuj cywitza tuj klolj eteˈ, bix ejeeˈ tzuna te kˈolte spiˈyen te cye. 20 Tuj cywitza ja cyaakˈenja te kbalte tyol Dios te cyej xjal min tzˈel cyniyˈ tiˈj. Tuj cywitza tisen cwalke, bix ejeeˈ tzuna cymaystra, cuma cyuya tzuna taˈ jmera tyol Dios, cuma at tley Moisés cyuyey. 21 Tuj cywitza jawnex maystrakey cye cabtl, pero min o cynimey jn‑oc cyxnakˈtzaˈna. Tzin cykbaˈna miˈn tzˈalkˈan jun xjal, pero ejeeˈxa nchi alkˈana. 22 Tzin cykbaˈna miˈn tzˈoc ipan jun xjal tiˈ t‑xuˈl juntl, pero ejeeˈxa nchi oc ipana tiˈ t‑xuˈl cyuyey. Tzin cykbaˈna kaˈ tuˈn toc cyniman xjal ke sant. Nuk ja Dios, tz̈ikey, pero ejeeˈxa min cynimey Dios. 23 Cuma e tzaj tkˈoˈn Dios tley Moisés cyey, juˈ tzunj njaw cyniman cyiiba, pero min tzˈoc cynimena. Juˈ tzunj nchi yolen kej xjal yaaˈn judío kaˈ tiˈ Dios. 24 Cycyeˈyenx ti toc tuˈn tyol Dios tiˈj lu. “Kej xjal yaaˈn judío, nuk xmucchabl te Dios tzin cykbaˈn tuˈnj kaˈ nbint cyuˈna, ejeeˈy judío,” tz̈i tyol Dios.

25 Ke cyey judío n‑oc ke cycˈuˈja tiˈ cˈupbil ttzˈumel twiˈ cytzˈalbila te techel t‑xjal Dios tzunkey. Baˈn tej cyechela lu, pero oˈcx ka tzin cynimana cykilca tley Moisés. Pero amale atet cyechela toc, pero ka min cynimey tley Moisés, tisencˈax mintiiˈ cyechela. 26 Pero ka at jun xjal yaaˈn judío tzin tniman tley Dios cˈuˈn tuˈn tanem, amale minttiiˈ techel toc tiˈj, pero tuj twitz Dios, t‑xjal Dioste. 27 Ka jun xjal yaaˈn judío nniman tley Dios, amale minttiiˈ techel toc tiˈj, pero telniyˈ t‑xjal Dioste. Pero jun xjal aj judío, ka min tzin tniman tley Moisés, amale ot cpet tchuˈl bix amale atet tley Moisés tuya, pero telniyˈ yaaˈn t‑xjal Dioste. 28 Yaaˈn t‑xjal Dios jun xjal tuˈnj aj judío bix tuˈn oc cpet t‑xumlal. 29 Kej mero t‑xjal Dios ejeeˈj tzin cyniman Dios tuya cykil cycˈuˈj, yaaˈn nuk ejeeˈj o tzˈel keset chˈin cychuˈl. Jun xjal, tuˈn toc te t‑xjal Dios, il tiˈj tuˈn tnimante Dios tuj tanem, yaaˈn nuk tuˈn toc tcyeˈyen tley Dios twitz uˈj. Tuj cywitz judío, kej nchi el baˈn ejeeˈj toc cyechel tiˈ cychuˈl te yecˈbil t‑xjaltzen Dioske. Pero tuj twitz Dios, kej nchi el baˈn, ejeeˈj tzin cyniman Dios tuj cyanem.