Add parallel Print Page Options

15  Juˈ tzunj, key hermano, jatzen ke n‑el kniyˈ tiˈj alcyej il tiˈj twitz Dios, il tiˈj qˈuiyax kej ocslal min tzˈel cyniyˈ tiˈj kuˈn. Yaaˈn tumel tuˈn tcub kbinchaˈn tikˈch kaj cywitz. Cxeˈlxix kbisen tiˈj alcyej cˈonel cye tuˈn cytz̈ˈiy tuj cyocslabl, cuma il tiˈj tuˈn tbint kuˈn tisenj e bint tuˈn Cristo. Amale Dioset‑xin, pero min e bint tuˈnxin tiˈj tikˈch e tajbexin, sino iyˈx qˈuixcˈaj tuˈnxin te jun baˈn cye cabtl. Tz̈i Cristo tuj tyol Dios cyjulu: “Nuk tuˈnj nchin ajbena tey, kej xjal nchi kˈojl tiˈja nchi yasen wiˈja,” tz̈i Cristo te Tman. Nxiˈ nkbaˈna cyey j‑e cub tzˈiˈbet jatxe ootxa, cuma cˈajbel tyol Dios ke. Tzin tyeecˈan ke yaaˈn nuk kajx niyˈx qˈuixcˈaj cykilca kuˈn, bix tzin tnimsaˈn kcˈuˈj tuˈn kayon tiˈj o cyaj tkbaˈn Dios ke. Jatzen Dios n‑onen kiˈj tuˈn tiyˈx cykilca kuˈn. Bix ja te Dios nnimsan kcˈuˈj tuˈnj tyol. Tzajxittzen tkˈoˈn Dios tuˈn cybeta junx, tisen taj Cristo Jesús. Chi tena tuya junx cyanema, tuˈntzen tuya junx elnina cyyola cjawel cynimsaˈna tbi Dios, jaxj Tman Kaaw Jesucristo.

Jax juˈx kej xjal yaaˈn judío at tuˈn cyclet jaj ka ma tzˈel cyniyˈ tiˈj colbil

Juˈ tzunj, tuˈn tjaw nimset tbi Dios, cyiikˈamtzen cyiiba, tisenj e tiikˈ Cristo ejooˈ. Ajbenxin te cykilca. E bint taakˈen Dios tuˈnxin cyxol judío, tuˈntzen tjapa cykilcaj otk cyaj tkbaˈn Dios te Abraham bix te Isaac bix te Jacob. Bix jax juˈx ajbenxin cyej xjal yaaˈn judío. Akˈananxin tuˈntzen tjaw cynimsaˈn tbi Dios tuˈnj e tzaj lastim cye tuˈn Dios tuˈnj e bint tuˈnxin. Tzin tkbaˈn tyol Dios cyjulu: “Juˈ tzunj cjawel nnimsaˈna tbiy cyxol kej xjal yaaˈn Israel. Chin bitzela tuˈntzen tjaw nimset tbiy,” tz̈i jun xjal tuj tyol Dios tuˈn t‑xiˈ tyeecˈan cjawel nimset tbi Dios cyxolj xjal yaaˈn judío. 10 Bix tzin tkbaˈntl tyol Dios cyjulu: “Ja tzunkey yaaˈn aj Israel chi tzalaja junx cyuyaj t‑xjal Dios,” tz̈i tyol Dios. 11 Bix tzin tkbaˈntl cyjulu: “Cynimsanwe tbi Kaaw, ejeeˈy yaaˈn aj Israel. Jawxit cynimsaˈn cykilca ke tnom tbi,” tz̈i tyol Dios. 12 Bix jax juˈx tzin tkbaˈn Isaías, ja tyolel Dios, cyjulu: “Tzul jun tiyˈjil Isaí. Cˈoquel te cawel cyibaj kej xjal yaaˈn aj Israel, bix cˈoquel ke cycˈuˈj tiˈj,” tz̈i Isaías tuˈn t‑xiˈ tyeecˈanxin at Cristo tuˈn tajben te cykil xjal. 13 Jatzen tzin tkˈoˈn Dios cyey tuˈn toc ke cycˈuˈja tiˈ Cristo. Bix tuˈnj cyocslabla tiˈ Cristo, tzajxit tkˈoˈn Dios cyey tuˈnj tipemal Espíritu Santo tuˈn at cytzalajebla bix tuˈn cytena tuj ttz̈yal, tuˈntzen tuya cykil cycˈuˈja chi ayola tiˈj cykilcaj o baj tnincˈuˈn Dios cyiˈja.

14 Key hermano, min baj ncˈuˈja cyiˈja. Ntzkiˈna nojnen cyanema tuya cykilj baˈn, bix ntzkiˈna n‑el cyniˈya tiˈj ti tten tuˈn cyxiˈ lpey tiˈ Dios, bix ntzkiˈna baˈn cyuˈna tuˈn nbaj cyonen cyiiba tuˈn tel cyniˈya tiˈj tyol Dios. 15 Pero amale n‑elet cyniˈya tiˈ tyol Dios, pero mintiiˈ ttz̈i wiˈja tuˈn tcub ntzˈiˈbena jun cyiw yol cyey tiˈj tyol Dios, tuˈntzen tcˈasj cynaabla. Ma cub ntzˈiˈbena te cyey aj Roma, cuma ja waakˈenja o tzaj tkˈoˈn Dios weya. 16 O tzaj tkˈoˈnxin weya tuˈn woca te t‑akˈanal Jesucristo te cyej xjal yaaˈn judío. Ja waakˈenja tuˈn t‑xiˈ nkˈumena jbaˈn tpocbal tyol Dios cyej yaaˈn judío, tuˈntzen cytxjet tuˈn Espíritu Santo tuˈn cyel baˈn twitz Dios, tisen jun oybil baˈn tuj twitz Dios. 17 Juˈ tzunj at woclena tuˈn t‑xiˈ ntxˈolbaˈna cyey tiˈj tyol Dios. O tzaj tkˈoˈn Dios waakˈena, bix nbint wuˈna tuˈn Cristo Jesús. 18 Yaaˈnxsele tumel tuˈn t‑xiˈ nkbaˈna cyey wuˈntza weya nimxsen taakˈen Dios o bint wuˈna. Juˈ tzunj nxiˈ nkbaˈna nuk tuˈn Cristo nbint taakˈen Dios wuˈna. Tuˈnj waakˈena kˈoˈn weya, nim xjal yaaˈn judío o cyniman tyol Dios. O cyniman tuˈnj o txiˈ nkˈumena bix tuˈnj o bint wuˈna cyxol. 19 Tuˈn tipemal Espíritu Santo, nimxsen bix jawnexsen techlal e bint wuˈna jaaˈxja in poniya te kbalte tyol Dios, tuˈntzen tyeecˈj jnbint wuˈna jtaakˈen Dios. Juˈylatzen tten tbajlen bint jbaˈn tpocbal Cristo tuj cykil lugar wuˈna. Tneel wakˈa kbalte tuj Jerusalén, bix in pon baja kbalte hasta maa tuj Iliria. 20 Bix tej t‑xiˈ nkbaˈna tyol Dios, ocxsen wipena tuˈn miˈn txiˈ nkˈumena tpocbal colbil ke tuˈn Cristo jaaˈj otk chi pona juntl t‑akˈanal Dios te kbalte, cuma ncyˈiya tuˈn wakˈanana jaaˈ otk tzyeta taakˈen Dios cyuˈn juntl. 21 Oˈcx e wajbeˈya tuˈn tel jaxxix ja yol lu tuj tyol Dios. Tzin tkbaˈn cyjulu: “Kej xjal bajx pona tpocbal Clol cye cyxol, cpomeltzen tuˈn cybinte. Kej lugar bajx cybiˈ xjal tiˈj ti tten tuˈn cyclet, qˈueleltzen cyniyˈ tiˈj,” tz̈i tyol Dios.

Ncub tbisen Pablo tiˈj tuˈn t‑xiˈ tuj Roma

22 Tiˈj tzunj waakˈena lu mix e bina tuˈn npona cyxola maa tuj Roma, amale nimet maj e wajbeˈya tuˈn npona cyxola. 23 Pero jaˈlewe, mintiiˈtl tnom tzalu tuˈn tocx waakˈena tuj. At‑xxe kˈij tzin wajbeˈna tuˈn npona maa cyxola. 24 Juˈ tzunj, npjaˈ nnincˈuˈna tuˈn nweˈya cyxola oj nxiˈya España. Chin temel tzuna cab kˈij cyuyey. Bix nim chin tzalajela oj toc ncyeˈna ejeeˈy. Bix ojtzen wiyˈ aja cyuyey, nuket jacˈa chi onena wiˈja tuj nbeˈya. 25 Pero tneelxix il tiˈj tuˈn nxiˈya tuj Jerusalén, tuˈn t‑xiˈ wiiˈna jun onbil te cye ke ocslal judío o chmet te cye. 26 Ke ocslal cyuj departamento te Macedonia bix Acaya e cyajbe tuˈn t‑xiˈ cysmaˈn jun onbil te cyej ocslal mebe tuj Jerusalén. 27 Amale yaaˈnt judíoke, pero nchi tzalaj tuˈn t‑xiˈ cysmaˈn jun onbil te cyej ocslal judío, cuma tisen jun cycˈasben tuj cywitz tuˈn cykˈonte. At cycˈasben, cuma kej ocslal judío, ejeeˈ e xiˈ kˈonte tyol Dios te cyej lu, tuˈntzen cyclet. Juˈ tzunj tumelte tzin tyeecˈan cyanem kej ocslal yaaˈn judío te cyej ocslal judío tuˈnj t‑xiˈ cysmaˈn j‑onbil cye. 28 Juˈtzen tten wuˈna. Oj wiˈya kˈol tej pwak te cyej ocslal tuj Jerusalén, chin xeˈl tzuna España bixsen chin iˈyela cyeyˈlte cyey tuj nbeˈya. 29 Bix ntzkiˈna oj npona cyxola, junx ko tzalajel tuˈnj t‑xtalbil Cristo kibaj.

30 Key hermano, cxeˈl ncubsaˈna nwitza cyey tuˈn cynaˈna Dios wiˈja. Chi oney wiˈja tiˈj ja lu, cuma ocslal koˈ tiˈ Kaaw Jesucristo, bix cuma kˈoˈn cyey tuˈn Espíritu Santo tuˈn toc wakˈa cyey. 31 Cykanenxa onbil te Dios wiˈja tuˈn ncleta cywitzj xjal tuj departamento te Judea min tzˈoc cybiˈn tyol Dios, bix oj t‑xiˈ nkˈoˈna j‑onbil cyej ocslal tuj Jerusalén, cykanenx te Dios tuˈn tel baˈn tuj cywitz, amale kˈoˈnt cyuˈnj ocslal yaaˈn judío. 32 Bix cykanenx te Dios tuˈn npona cyxola, bix tuˈn at nim ktzalajebl oj npona, tuˈntzen knimsante kcˈuˈj. 33 Tenxit Dios tuya cykilcakey. Nuk ja texin nkˈonte tuˈn kten tuj ttz̈yal. Juˈxit tzuna.