Add parallel Print Page Options

Rajwaxiˈ tican kayeˈtak macunc

¿Nencˈu tikabˈijtak? ¿Toncˈu katakejtakaˈ macun chiwch Kakaj Dios pire tijyeˈ mas rutzil ranm chike? ¡Maˈ jiˈtaˈlonli! Oj nicˈ riqˈuil xojcamtakaˈ jwiˈl taˈ chiquiˈ wojtak laj jkˈabˈ kamac. Jwiˈliˈli taˈ chiquiˈ tijnaˈ tikatakejtak macun laj kacˈaslemal. Cuxtaj awiˈlak, oj juntir ri bˈanal jaˈtiox chike, ojchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo, jwiˈliˈli nicˈ riqˈuil xojcamtakaˈ riqˈui Kakaj Jesucristo.

Jilonli cuando xansaj jaˈtiox chike nicˈ riqˈuil xojmuksajiˈ riqˈui Kakaj Jesucristo jwiˈl nicˈ riqˈuil xojcamtakaˈn. Y chapcaˈ Kakaj Jesucristo xcˈastasaj jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ jwiˈl jcwinel Kakaj Dios, jilon oj nicˈ riqˈuil xcˈastasaj chiquiˈ kawch laj kacamnakl jwiˈl Kakaj Dios pire ojwaˈx li jun aacˈlaj cˈaslemal. Wi xojranaˈ jun riqˈui Kakaj Jesucristo cuando xcamc, ojiˈ jun riqˈuil cuando xcˈastasaj jwich laj jcamnakl. Jwiˈl ketamiˈ chi juntir mak etzltak noˈj ri bˈanalch kawiˈl laj kacˈaslemal chapcaˈ xtzˈocsajiˈ wich curs pi jpach Kakaj Jesucristo pire xsachsaj jwich jcwinel man mac chikabˈ. Jilonli taˈ chiquiˈ wojtak laj jkˈabˈ kamac. Jwiˈl wi jun cristian ticamc, taˈ chiquiˈ titakon man mac chibˈ.

Pero wi nicˈ riqˈuil xojcamiˈ riqˈui Kakaj Jesucristo, cubˈuliˈ kachˈol chi ojyoˈriˈ riqˈuil. Ketamiˈ chi Kakaj Jesucristo xcˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ y taˈ chiquiˈ ni jun bˈwelt ticamc, jwiˈl man camic taˈ chiquiˈ ticwin chirij. 10 Kakaj Jesucristo jun bˈweltke xcam chi resaj jcwinel man mac, pero lajori yoˈliˈn y xike tran lawiˈ raj Kakaj Dios tran. 11 Y jilon atak chomorsajtak chi nicˈ riqˈuil xatcamtakaˈ jwiˈl taˈ chiquiˈ watak laj jkˈabˈ amacak. Y lajori yoˈlcatakaˈn, pero chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak, jwiˈl atakchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo.

12 Jwiˈliˈli atak ma yeˈtak luwar re man mac titakon chic chibˈ atioˈjlak ri tike saach jwich pire maˈ tabˈantak mak etzltak raybˈl ri raj tabˈantak. 13 Ma jach aybˈak chi jbˈanic mac. Riˈ jach aybˈak laj jkˈabˈ Kakaj Dios jwiˈl nicˈ riqˈuil xatcamtakna y xcˈastasaj awchak laj acamnaklak. Jwiˈliˈli jach aybˈak laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire tabˈantak lawiˈ ri tzi chiwch re. 14 Jilonli man mac taˈ chiquiˈ titakon chabˈak y taˈ chiquiˈ watak laj jkˈabˈ Jpixbˈ Kakaj Dios. Atak watakchak laj jkˈabˈ Kakaj Dios ri xyeˈ rutzil ranm chawechak.

Yak ri tijjach ribˈak chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios

15 ¿Nencˈu tikabˈijtak? ¿Toncˈu jnaˈ tikatakejtak macun jwiˈl taˈ chiquiˈ wojtak laj jkˈabˈ Jpixbˈ Kakaj Dios jwiˈl rutzil ranm Kakaj Dios chikij? ¡Maˈ jiˈtaˈlonli! 16 Jwiˈl awetamakiˈ chi wi xajach aybˈak laj jkˈabˈ jono cristian pire atcojontak chiwch, riˈ re awajwak. Y jiˈcˈulon riqˈui man mac, wi tajach aybˈak chi macunc, nicˈ riqˈuil riˈ man mac awajwak y riˈ atcˈamowtakbˈi pi camic. Pero wi tajach aybˈak laj jkˈabˈ Kakaj Dios chi cojon chiwch pire tran sucˈul awanmak chiwch, riˈ Kakaj Dios awajwak. 17 Atak ojr jachemiˈ aybˈak laj jkˈabˈ man mac chapcaˈ jun cristian ri wiˈ rajw, pero lajori cˈomo re Kakaj Dios nojelchak awanmak tijin tabˈantak nen mo ri xattijojtak.

18 Atak cuando xateltak laj jkˈabˈ man mac, xajach aybˈak laj jkˈabˈ Kakaj Dios chi jbˈanic lawiˈ ri tzi chiwch re. 19 In jilonri tambˈijbˈi chawechak, riˈ chwaj chi taˈ cˈax tatijtak chi jtaic jcholajl jwiˈl atak taˈ kes tatatak jcholajl. Ojr jachemiˈ aybˈak laj jkˈabˈ man mac chi jbˈanic mak etzltak noˈj pire tabˈantak mas mac chiwch Kakaj Dios, pero lajori xajachaˈ aybˈak chi jbˈanic laj acˈaslemalak ri tzi tril Kakaj Dios pire tran chi attosmajtak pire re.

20 Cuando aj jachemiˈ aybˈak laj jkˈabˈ man mac, taˈ watak laj jkˈabˈ Kakaj Dios chi jbˈanic lawiˈ ri tzi tril, jwiˈl taˈ sucˈul awanmak chiwch. 21 Atak taˈ nen xachˈectak chirijak mak mac ri xabˈantak ojr ri lajori atchak qˈuixibˈtak jwiˈl, xike roj xatjcˈamtakbˈi pi camic. 22 Pero lajori xatesajtakaˈ laj jkˈabˈ amacak ri awajwak jwiˈl Kakaj Dios pire riˈchak re awajwak, ri tachˈectak, attossajtak jwiˈl Kakaj Dios pire re ri quiek jwiˈl tataˈtak jun tzilaj cˈaslemal riqˈuil lecj ri taˈ jqˈuisic. 23 Jwiˈl man tojbˈl ri tijchˈectak mak cristian ri timacuntak, riˈ tijchˈectak tibˈetak pi camic. Pero ri sipan ri tijyeˈ Kakaj Dios, riˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈuil lecj ri taˈ jqˈuisic pi rechak yak cristian ri juntakchak riqˈui Kakaj Jesucristo ri Kajawl.