13 Kwa maana, “Kila mtu atakayeliita Jina la Bwana, ataokoka.”

Read full chapter