18 Cel Viu! Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor! Eu am cheile morţii şi ale Locuinţei Morţilor[a]!

Read full chapter

Footnotes

  1. Apocalipsa 1:18 Gr.: Hades