Den trefalt helige Kungen

99 (A) Herren är kung,
        folken bävar!
    Han tronar på keruberna,
        jorden skälver!
(B) Herren är stor i Sion,
    upphöjd över alla folk.
(C) De prisar ditt namn,
        det stora och fruktade.
    Helig är han.

(D) Kungen är mäktig,
        han älskar det rätta.
    Du håller rättvisan vid makt,
        rätt och rättfärdigt
            handlar du i Jakob.
(E) Upphöj Herren vår Gud,
        tillbe vid hans fötters pall!
    Helig är han.

(F) Mose och Aron
        var bland hans präster,
    Samuel bland dem
        som åkallar hans namn.
    De ropade till Herren
        och han svarade dem.
(G) I molnpelaren talade han till dem,
    de höll hans vittnesbörd
        och lagen han gav dem.
Herre vår Gud, du svarade dem,
    du var en Gud som förlät dem
        men som även hämnades
            deras gärningar.
Upphöj Herren vår Gud,
        tillbe vid hans heliga berg!
    Ja, helig är Herren vår Gud.

Bible Gateway Sponsors