Psalm 99

Tillbedjan av den helige Konungen

Herren är konung,
    folken darrar.
Han tronar på keruberna,
    jorden skälver.
Herren är stor i Sion,
    upphöjd över alla folk.
Därför prisar man ditt namn,
    det stora och fruktansvärda.
Helig är han.

Konungen i sin makt älskar det rätta.
Du håller rättvisa vid makt,
    i Jakob har du gjort det som är rätt och rättfärdigt.
Upphöj Herren, vår Gud,
    och tillbed vid hans fotapall!
Helig är han.

Mose och Aron var bland hans präster,
Samuel bland dem som åkallade hans namn.
De ropade till Herren och han svarade dem.
I molnstoden talade han till dem.
    De höll hans vittnesbörd och den lag han gav dem.
Herre, vår Gud, du svarade dem,
    du var för dem en Gud som förlåter
men som också hämnas deras gärningar.
Upphöj Herren, vår Gud,
    tillbed vid hans heliga berg!
Ty helig är Herren, vår Gud.