Add parallel Print Page Options

98 Sjung en ny sång till Herren,
    för han har gjort under!
Genom sin väldiga kraft och helighet
    har han vunnit seger.
Herren har gjort sin räddning känd,
    han har uppenbarat sin rättfärdighet för folken.
Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot israeliterna,
    ända till jordens ändar har man sett den räddning som vår Gud ger.

Höj jubelrop till Herren, hela jorden,
    brist ut i glädjerop, sjung, och spela!
Lova Herren med harpa,
    spela på harpor, sjung lovsånger!
Blås i trumpeter och horn!
    Höj jubelrop inför kungen, Herren!

Låt haven brusa och allt som finns däri,
    jorden och alla som bor på den!
Låt floderna klappa i händerna!
    Låt bergen tillsammans sjunga glädjesånger
inför Herren, för han kommer för att döma jorden
    och folken med rättvisa.