Glädje över Herrens allmakt

97 (A) Herren är kung!
    Jorden ska jubla
        och alla havsländer glädja sig.
(B) Moln och töcken omger honom,
    rätt och rättfärdighet
        är grunden för hans tron.
(C) Eld går framför honom
    och förtär hans fiender
        runt omkring.
Hans blixtar lyser upp världen,
    jorden ser dem och bävar.
(D) Bergen smälter som vax
    inför Herren,
        inför hela jordens Herre.
(E) Himlen förkunnar hans rättfärdighet,
    och alla folk ser hans härlighet.

(F) Alla ska de skämmas,
        de som dyrkar avgudabilder
    och stoltserar med
        maktlösa gudar.
    Tillbe honom, alla gudar!
(G) Sion hör det och gläds,
    Juda döttrar[a] jublar
        över dina domar, Herre,
(H) för du, Herre, är den Högste
        över hela jorden,
    högt upphöjd över alla gudar.

10 (I) Ni som älskar Herren,
        hata det onda!
    Han vakar över
        sina trognas själar,
    han räddar dem
        ur de gudlösas hand.
11 (J) Ljus bryter fram[b] för den rättfärdige
    och glädje för dem
        som har ärliga hjärtan.
12 (K) Gläd er i Herren, ni rättfärdiga,
    och prisa hans heliga namn!

Footnotes

  1. 97:8 Juda döttrar   Troligen Juda lands städer utanför moderstaden Jerusalem.
  2. 97:11 bryter fram   Andra handskrifter: "är utsått".