FJÄRDE BOKEN

Guds evighet och vår förgänglighet

90 (A) En bön av gudsmannen Mose.

Herre, du har varit vår tillflykt[a]
    från släkte till släkte.
(B) Innan bergen blev till
    och du skapade jorden och världen,
        från evighet till evighet är du,
            Gud.

(C) Du låter människan
        vända åter till stoft,
    du säger: "Vänd om,
        ni människors[b] barn!"
(D) Tusen år är i dina ögon
    som dagen i går som försvann,
        som en av nattens timmar[c].
(E) Du sköljer bort dem,
        de är som en sömn.
    Om morgonen gror de som gräset,
(F) om morgonen gror det och blomstrar,
    mot kvällen vissnar det och torkar.

Vi går under genom din vrede,
    förskräckta av din glöd.
(G) Du ställer våra synder inför dig,
    våra hemligheter
        i ditt ansiktes ljus.
(H) Alla våra dagar försvinner
        genom din vrede,
    vi slutar våra år som en suck.
10 (I) Vårt liv varar sjuttio år,
        eller åttio om krafterna räcker.
    När det är som bäst
        är det möda och bekymmer.
    Snart är det slut och vi flyger bort.

11 (J) Vem känner din vredes kraft
        och din harm
    så att han fruktar dig?
12 (K) Lär oss att våra dagar är räknade,
    så att vi får visa hjärtan.

13 (L) Kom tillbaka, Herre!
        Hur länge dröjer du?
    Förbarma dig över dina tjänare!
14 Mätta oss med din nåd
        när morgonen gryr,
    så att vi får jubla och glädjas
        i alla våra dagar.
15 Gläd oss lika många dagar
        som du plågat oss,
    lika många år
        som vi sett det onda.
16 Låt din gärning bli synlig
        för dina tjänare
    och din härlighet över deras barn,
17 och låt Herren vår Guds ljuvlighet
        vila över oss.
    Ge oss framgång
        med våra händers verk,
    ja, ge framgång
        åt våra händers verk.

Footnotes

  1. 90:1 tillflykt   Annan översättning: "boning".
  2. 90:3 människors   Annan översättning: "Adams".
  3. 90:4 en av nattens timmar   Ordagrant: "en nattväkt" (tretimmarsperiod, se not till Matt 24:43).