Tacksamhet för seger över fiender

[a]För körledaren, till "Sonens död".[b] En psalm av David.

(A) Jag vill tacka Herren
        av hela mitt hjärta,
    jag vill förkunna alla dina under.
Jag vill glädja mig och jubla i dig,
    jag vill lovsjunga ditt namn,
        du den Högste.

Mina fiender viker tillbaka,
    de faller och förgås
        inför ditt ansikte,
(B) för du har hävdat min rätt
        och fört min talan.
    Du sitter på din tron
        som en rättfärdig domare.
(C) Du har straffat hedningarna
        och förgjort de gudlösa,
    utplånat deras namn
        för alltid och för evigt.
(D) Fienden är borta,
        utrotad för alltid.
    Du har ödelagt deras städer,
        minnet av dem är utplånat.

(E) Herren regerar för evigt,
    han har rest sin tron till dom.
(F) Han ska döma världen
        med rättfärdighet,
    hålla dom bland folken
        med rättvisa.
10 (G) Herren är en borg
        för den förtryckte,
    en borg i nödens tider.
11 De som känner ditt namn
        litar på dig,
    för du överger inte dem
        som söker dig, Herre.
12 (H) Lovsjung Herren som bor i Sion,
    förkunna hans gärningar
        bland folken,
13 (I) för han som straffar blodsdåd
        kommer ihåg dem,
    han glömmer inte
        de svagas rop.

14 (J) Förbarma dig över mig, Herre!
    Se hur jag plågas
        av dem som hatar mig,
    du som lyfter mig
        från dödens portar
15 för att förkunna allt ditt lov
    och jubla över din frälsning
        i dottern Sions portar.
16 (K) Hedningarna sjönk
        i den grav som de grävde,
    deras fot fastnade
        i nätet de lade ut.
17 (L) Herren har gjort sig känd,
        han har skipat rätt.
    Den gudlöse snärjs
        av sin egen gärning.
            Higgajón[c], Sela

18 De gudlösa ska vika tillbaka
        ner i dödsriket,
    alla hedningar som glömmer Gud.
19 (M) Men den fattige ska inte
        vara glömd för alltid,
    de svagas hopp ska inte
        försvinna för evigt.

20 (N) Res dig, Herre!
    Låt inte människor få makten,
        låt hedningarna bli dömda
            inför ditt ansikte.
21 (O) Slå dem med skräck, Herre.
    Låt hedningarna förstå
        att de bara är människor. Sela

Footnotes

  1. Ps 9 Alfabetisk psalm tillsammans med Ps 10. Troligen var de ursprungligen en enda psalm.
  2. 9:1 till "Sonens död"   Troligen en melodi. Annan översättning (så Septuaginta): "Sonens hemligheter".
  3. 9:17 Higgajón   En musikterm som kan översättas med "meditativt mellanspel".

Bible Gateway Sponsors