Psalm 87

Staden där folken föds på nytt

En psalm, en sång av Koras söner.

Den stad han har grundat
    står på de heliga bergen.
Herren älskar Sions portar
    mest bland alla Jakobs boningar.
Härliga ting har talats om dig,
    du Guds stad. Sela.
"Rahab[a] och Babel skall jag räkna
    bland mina bekännare,
likaså Filisteen och Tyrus tillsammans med Kush,
    dessa är födda där."

Om Sion skall det sägas:
    "Var och en är född där."
Och han, den Högste, håller det vid makt.
När Herren upptecknar folken,
    skall han räkna så:
"Dessa är födda där." Sela.
Under sång och dans skall man säga:
"Alla mina källor har jag i dig."

Footnotes

  1. Psaltaren 87:4 Rahab är ett poetiskt namn för Egypten.