Add parallel Print Page Options

Glädjen över Guds tempel

84 För körledaren, till gittit. Av Korachs ättlingar, en psalm.

Hur ljuvliga är inte dina boningar,
    härskarornas Herre!
Jag längtar innerligen till Herrens gårdar.
    Med kropp och själ jublar jag inför dig,
        du den levande Guden.
Även sparven har funnit ett hem och svalan ett bo åt sig
    där den kan lägga sina ungar:
    dina altaren, härskarornas Herre,
        min kung och min Gud!
Lyckliga är de som kan bo i ditt hus
    och alltid sjunga lovsånger till dig. Séla

Lyckliga är de som har sin styrka i dig,
    de som lagt pilgrimsvandringen på sitt hjärta.
När de vandrar genom Bakaträdens dal
    blir den fylld av källor,
    och höstregnet täcker den med välsignelser.[a]
De går från styrka till styrka
    tills de står inför Gud på Sion.

Herre, härskarornas Gud, hör min bön!
    Lyssna, Jakobs Gud! Séla
10 Gud, se vår sköld
    och ge akt på din smorde.

11 En enda dag i dina förgårdar
    är bättre än tusen andra dagar.
Jag vill hellre stå vid tröskeln till min Guds hus
    än uppehålla mig i de gudlösas tält.
12 Herren Gud är sol och sköld.
    Herren ger nåd och ära.
Han undanhåller inget gott från dem
    som lever ostraffligt.

13 Härskarornas Herre,
    lycklig är den som förtröstar på dig!

Footnotes

  1. 84:7 Versens innebörd i grundtexten är osäker. ”Bakaträdens dal” kan också tolkas som tåredalen (så bl.a. Septuaginta), och välsignelser (med en annan vokalisering) vattenpölar.