Fredskungen och hans rike

72 (A) Av Salomo.

Gud, ge kungen dina domar,
    kungasonen din rättfärdighet!
Han ska döma ditt folk
        med rättfärdighet,
    dina förtryckta med rättvisa.
(B) Bergen ska bära frid åt folket,
    höjderna rättfärdighet.
(C) Han ska skipa rätt
        för de förtryckta bland folket,
    han ska frälsa de fattigas barn
        och krossa förtryckaren.

(D) Dig ska man vörda[a]
    så länge solen finns till,
        så länge månen skiner,
    från släkte till släkte.
(E) Han ska komma som regn
        över nyslagen äng,
    en regnskur som vattnar jorden.
(F) I hans dagar
        ska den rättfärdige blomstra,
    stor frid ska råda
        tills månen inte mer
            finns till.

(G) Han ska härska från hav till hav,
    från floden[b] till jordens ändar.
(H) Öknens folk
        ska böja knä för honom,
    hans fiender ska slicka stoftet.
10 (I) Kungar från Tarshish
    och kustländerna
        ska komma med tribut,
    kungar från Saba och Seba[c]
        ska bära fram gåvor.
11 (J) Alla kungar ska falla ner för honom,
    alla folk ska tjäna honom.

12 Ja, han ska rädda den fattige
        som ropar
    och den förtryckte
        som ingen hjälpare har.
13 Han ska vara mild
        mot den svage och fattige
    och frälsa de fattigas själar,
14 (K) han ska befria deras själ
        från förtryck och våld.
    Deras blod är dyrbart i hans ögon.

15 Må han leva och få guld från Saba,
    må man ständigt be för honom
        och välsigna honom dagen lång.
16 (L) Må säden växa rikt i landet,
        ända upp till bergens toppar.
    Må dess frukt vaja
        som Libanons skogar
    och städernas folk blomstra
        som markens örter.
17 (M) Må hans namn leva för evigt,
    må hans namn blomstra
        så länge solen skiner.
    I honom ska man välsigna sig,
        alla hednafolk
            ska prisa honom salig.


18 (N) Välsignad är Herren Gud,
    Israels Gud som ensam gör under!
19 (O) Välsignat är hans härliga namn
        för evigt.
    Må hans ära fylla hela jorden!
        Amen, amen.

20 Slut på Davids, Ishais sons, böner.

Footnotes

  1. 72:5 Dig ska man vörda   Andra handskrifter (Septuaginta): "Han ska bestå".
  2. 72:8 floden   Eufrat.
  3. 72:10 Tarshish … Saba och Seba   Troligen dagens Spanien eller Kartago, samt Jemen.