Add parallel Print Page Options

Den rättfärdige kungen

72 Av Salomo.

Gud, ge kungen din rättvisa,
    åt kungasonen din rättfärdighet!
Han ska döma ditt folk rättfärdigt,
    dina betryckta med rättvisa.

Bergen ska lyfta fram frid åt folket
    och höjderna rättfärdighet.
Han ska försvara de betryckta,
    rädda de fattigas barn
    och krossa deras förtryckare.
De ska frukta dig[a] så länge solen och månen består,
    från generation till generation.
Han ska bli som ett regn över nyslagna fält,
    som en regnskur som vattnar jorden.
Den rättfärdige ska blomstra under hans tid
    och stor fred råda tills månen inte längre finns.

Hans välde ska sträcka sig från hav till hav,
    från floden[b] till jordens ändar.
De som bor i öknen ska böja sig för honom,
    och hans fiender ska slicka stoft.
10 Kungar från Tarshish och avlägsna kuster ska betala skatt,
    och kungar från Saba och Seba ska komma med sina gåvor.
11 Alla kungar ska buga sig för honom
    och alla folk tjäna honom.

12 Han räddar den fattige som ropar
    och den betryckte som inte har någon som hjälper.
13 Han känner medlidande med den svage och behövande
    och räddar de fattigas liv.
14 Han befriar dem från våld och förtryck,
    för deras blod är dyrbart i hans ögon.

15 Må han leva länge och få guld från Saba.
    Må man alltid be för honom
    och välsigna honom dagen lång.
16 Låt det bli rika skördar i landet,
    så att de vajar på bergstopparna.
Låt dess frukter frodas som Libanons skogar
    och åkerns kärvar stå täta som markens gräs.[c]
17 Låt kungens namn bestå för evigt,
    leva vidare så länge solen finns till.

Alla folk ska bli välsignade genom honom,
    alla folk kommer att kalla honom välsignad.

18 Välsignad vare Herren Gud, Israels Gud,
    han som själv gör allt detta underbara!
19 Välsignat vare hans stora namn i evighet!
    Hela jorden ska fyllas av hans härlighet!
Amen, amen!

20 Här slutar bönerna av David, Jishajs son.

Footnotes

  1. 72:5 Enligt bl.a. Septuaginta och Vulgata: Han (kungen) ska bestå/må han bestå så länge…
  2. 72:8 Det är floden Eufrat som avses.
  3. 72:16 Innebörden i versens sista del är okänd i grundtexten.