Bön om snar hjälp

70 För körledaren. Av David, till åminnelse.

(A) Gud, kom till min räddning!
    Herre, skynda till min hjälp!
(B) Låt dem som vill ta mitt liv
        få skam och vanära,
    låt dem som önskar mig olycka
        vika tillbaka och blygas.
Låt dem vända om i sin skam,
    de som säger: "Haha!"

Låt alla som söker dig
        få jubla och glädjas i dig,
    låt dem som älskar din frälsning
        alltid få säga: "Gud är stor!"

(C) Men jag är svag och fattig.
        Gud, skynda till mig!
    Du är min hjälp och min befriare.
        Herre, dröj inte!