Add parallel Print Page Options

Guds ära och makt

68 För körledaren. Av David. En psalm, en sång.

Gud reser sig och hans fiender skingras,
    de som hatar honom flyr från honom.
Liksom rök förs bort av vinden
    blåses de bort av dig,
som smält vax i eld
    utplånas de onda inför Gud.
Men de rättfärdiga gläds inför Gud,
    de fröjdar sig och jublar av glädje.

Sjung till Gud, sjung lovsång till hans namn!
    Hylla honom som rider på molnen[a]!
Herren är hans namn!
    Gläd er inför honom!
En far för de faderlösa,
    en änkornas försvarare är Gud i sin heliga boning,
en Gud som ger de ensamma ett hem
    och för ut fångarna i frihet.
Men de upproriska får bo i öknen.

Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk
    och marscherade med det genom öknen,[b] séla,
då darrade jorden, och från himlen strömmade regnet ner,
    inför Gud, Sinais Gud, inför Israels Gud.
10 Du sände regn i överflöd, Gud,
    för att din uttorkade arvedel skulle blomstra igen.
11 Din skara[c] fick slå sig ner där,
    i din godhet tog du dig an de fattiga.

12 Herren har gett sina befallningar,
    stor är härskaran av kvinnor som förkunnar det.
13 Kungar och härar flyr, de flyr,
    och husfrun delar bytet i lägret.
14 Ska ni då ligga stilla bland fållorna[d]?
    Duvans vingar är täckta med silver,
    dess fjädrar med skimrande guld.
15 När den Väldige skingrade kungarna,
    föll det snö på Salmon.

16 Ett Guds berg är Bashan,
    ett berg med höga toppar är Bashan.
17 Varför ser ni, höga toppar, med avund på det berg,
    där Gud har valt att bo,
    där Herren ska bo i evighet?
18 Guds vagnar var tiotusentals, tusen och åter tusen,
    Herren är bland dem i Sinais helighet.
19 Du steg upp i höjden och tog fångar,
    du fick gåvor bland människorna,
    ja, till och med bland de upproriska människor,
för att du, Herre Gud, skulle bo där.[e]

20 Välsignad är Herren!
    Dag efter dag bär han vår börda.
    Gud är vår räddning. Séla
21 Gud är för oss en Gud som frälser.
    Herren, vår Herre, räddar oss från döden.
22 Men sina fiender kommer Gud att krossa,
    det håriga huvudet på den som går vidare i synd.
23 Herren säger: ”Från Bashan ska jag hämta dem,
    jag ska hämta dem från havets djup,
24 så att du kan vada i blod,
    och dina hundar får slicka i sig sin del.”
25 Gud, de ser ditt triumftåg,
    min Gud och kung, i helgedomen.
26 Sångarna går först,
    och framför musikanterna går flickor
    som spelar på tamburiner.
27 Lova Gud i församlingarna!
    Prisa Herren, Israels källa!
28 Där är Benjamins lilla stam,
    som leder dem,
där går skaran av Juda furstar,
    Sebulons furstar, Naftalis furstar.

29 Visa din makt, Gud!
    Visa din styrka så som du gjort förut för oss!
30 För ditt tempels skull i Jerusalem
    kommer kungarna till dig med sina gåvor.
31 Tillrättavisa odjuret i vassen,
    tjurhjorden och folkens kalvar.
Trampa ner dem med deras silvertackor,[f]
    skingra de folk som gillar krig.
32 De kommer med koppar från Egypten,
    Kush skyndar sig att sträcka ut sina händer mot Gud.[g]

33 Sjung till Gud, alla riken på jorden!
    Sjung lovsånger till Herren, séla,
34 till honom som rider på de uråldriga himlarna
    och vars mäktiga stämma dundrar från skyn.
35 Ge Gud makten!
    Hans majestät är över Israel,
    hans styrka i skyarna.
36 Fruktansvärd är du, Gud, i din helgedom.
    Israels Gud ger styrka och makt åt sitt folk.

Lovad vare Gud!

Footnotes

  1. 68:5 Kan också översättas: …rider genom öknarna.
  2. 68:8 Verserna 8-14 innehåller flera svårförståeliga uttryck och översättningen är i flera fall osäker.
  3. 68:11 Kan syfta på både människor och djur.
  4. 68:14 Eller: stilla vid lägerelden?Eller: stilla mellan sadelväskorna?
  5. 68:19 Grundtextens innebörd är osäker
  6. 68:31 Grundtextens innebörd är osäker.
  7. 68:32 Antagligen för att ge gåvor till Gud, som parallell till versens första del. Koppar är dock också en osäker översättning.