Add parallel Print Page Options

Lovsång till Guds godhet

65 För körledaren. En psalm av David, en sång.

Gud, i stillhet lovprisas du i Sion,
    till dig uppfylls löftet.
Du hör bön,
    till dig kommer alla människor.
Mina syndiga ord är mig övermäktiga.
    Du försonar våra överträdelser.
Lycklig är den som du har utvalt
    till att komma nära dig och bo i dina förgårdar.
Vi fylls av det goda från ditt hus,
    det heliga i ditt tempel.

Med väldiga gärningar svarar du oss i rättfärdighet,
    Gud, du vår räddare,
    du som är en tillflykt för hela jorden och de avlägsna haven,
du som befäster bergen med makt,
    rustad med styrka,
du som stillar havens och vågornas brus
    och folkens larm.
De som bor långt bort fruktar för dina tecken.
    Från öster till väster framkallar du jubel.

10 Du tar hand om jorden och vattnar den,
    du gör den bördig, rik.
Guds flod är full av vatten.
    Du förbereder sådden,
    för så har du ordnat det.
11 Du vattnar fårorna, jämnar de upplöjda fälten,
    låter regnskurar mjuka upp jorden,
    och du välsignar dess växt.
12 Du kröner året med det goda,
    och dina vagnar fylls av överflöd.
13 Betesmarkerna i ödemarken grönskar,
    höjderna klär sig i glädjerop.
14 Ängarna fylls av fårhjordar,
    och dalarna täcks av säd.
Man sjunger och ropar av glädje.