Psalm 61

Kungens bön om välsignelse

För sångmästaren, till stränginstrument, av David.

Gud, hör mitt rop,
    lyssna till min bön!
Från jordens ände ropar jag till dig,
ty mitt hjärta försmäktar.
För mig upp på en klippa som är högre än jag.
Ty du är min tillflykt,
    ett starkt torn mot fienden.
Låt mig bo i ditt tält för evigt
    och ta min tillflykt under dina vingars skugga. Sela.
Du, Gud, hör mina löften,
    du ger mig det arv som tillhör dem
som fruktar ditt namn.
Du förökar kungens dagar,
    hans år skall vara från släkte till släkte.
Han skall sitta på sin tron inför Gud för evigt.
Låt din nåd och sanning bevara honom.
Då skall jag alltid lovsjunga ditt namn
och infria mina löften dag efter dag.