Bön och bönesvar i djup nöd

(A) För körledaren, med stränginstrument till sheminít.[a] En psalm av David.

(B) Herre, straffa mig inte
        i din vrede,
    tukta mig inte i din glöd!
(C) Förbarma dig över mig, Herre,
        för jag är kraftlös.
    Hela mig, Herre,
        för jag är förskräckt
            i mitt innersta,
(D) min själ är skräckslagen.
    Herre, hur länge?

(E) Kom tillbaka, Herre,
    rädda min själ,
        fräls mig för din nåds skull!
(F) I döden tänker ingen på dig.
    Vem tackar dig i dödsriket?

(G) Jag är så trött av mitt suckande.
    Varje natt fuktar jag min bädd,
        jag dränker min säng
            med mina tårar.
(H) Mina ögon är mörka av sorg,
    de har åldrats av alla mina fiender.

Bort från mig, alla förbrytare,
    för Herren har hört
        min högljudda gråt.
10 Herren har hört mitt rop om nåd,
    Herren har tagit emot min bön.
11 (I) Alla mina fiender ska skämmas
        och bli skräckslagna,
    plötsligt ska de vika tillbaka
        med skam.

Footnotes

  1. 6:1 sheminít   Musikalisk term, ordagrant "den åttonde". Antingen en åttasträngad lyra eller en lägre basoktav (i 1 Krön 15:20-21 kontrasterat mot alamót, ev sopran).