Bön mot fienders försåt

59 (A) För körledaren, "Fördärva inte". En sång av David när Saul sände män för att bevaka huset och döda honom[a].

Rädda mig, min Gud,
        från mina fiender,
    beskydda mig
        från mina motståndare!
Rädda mig från förbrytarna,
    fräls mig från de blodtörstiga!
(B) Se hur de lurar på min själ,
    mäktiga män gaddar ihop sig
        mot mig
    utan att jag har begått
        brott eller synd, Herre.
(C) Jag är utan skuld,
    men de rusar fram
        och gör sig redo.
    Vakna, kom till mig och se!
Herre Gud Sebaot, du Israels Gud,
    vakna och ställ alla folk till svars,
        skona inga trolösa förrädare!
            Sela

De kommer tillbaka mot kvällen,
    de morrar som hundar
        och stryker runt i staden.
(D) Se vad de spyr ut med sina munnar.
    De har svärd på sina läppar
        och tänker: "Vem hör oss?"

(E) Men du, Herre, ler åt dem.
    Du gör narr av alla hedningar.
10 (F) Du min styrka,
        jag vill hålla mig till dig,
    för du, Gud, är min borg.
11 (G) Min Gud möter mig med sin nåd,
    Gud låter mig se
        mina förföljares fall.

12 (H) Döda dem inte,
        då kan mitt folk glömma det.
    Skingra dem med din kraft,
        störta dem, Herre,
            du vår sköld!
13 Varje ord på deras läppar
        är en synd i deras mun.
    Låt dem fångas i sitt högmod
        av den förbannelse och lögn
            som de talar.
14 Förgör dem i vrede,
    förgör dem så att de inte
        finns mer!
    Låt dem veta att Gud härskar
        i Jakob och till jordens
            yttersta ändar. Sela

15 De kommer tillbaka mot kvällen,
    de morrar som hundar
        och stryker runt i staden.
16 (I) De strövar omkring efter föda,
    blir de inte mätta så gnyr de[b].

17 (J) Men jag ska sjunga om din makt
    och jubla var morgon
        över din nåd,
    för du är en borg för mig,
        en tillflykt när jag är i nöd.
18 Du min styrka,
        jag vill lovsjunga dig,
    för Gud är min borg,
        min nådige Gud.

Footnotes

  1. 59:1 när Saul sände män för att bevaka huset och döda honom   Se 1 Sam 19:11f.
  2. 59:16 gnyr de   Annan översättning: "stannar de över natten".

Bible Gateway Sponsors