Dom över de gudlösa

58 (A) För körledaren, "Fördärva inte". En sång av David.

(B) För ni verkligen rättfärdighetens
        talan när ni tiger[a]?
    Dömer ni rätta domar,
        ni människors barn?
Nej, i hjärtat gör ni onda planer,
    era händer banar väg
        för våld i landet.

(C) De gudlösa är avfälliga
        från födseln,
    lögnarna far vilse
        ända från moderlivet.
(D) De har gift som ormens gift,
    de liknar en döv huggorm
        som stänger sitt öra
och inte hör ormtjusaren,
    den skicklige besvärjaren.

(E) Gud, krossa tänderna i deras mun,
    bryt de unga lejonens käkar,
        Herre!
(F) Låt dem försvinna
        likt vatten som rinner bort.
    När han spänner bågen,
        låt pilen vara utan udd.
(G) Som snigeln smälter bort i slem
        ska han försvinna,
    som en kvinnas dödfödda foster
        som aldrig fick se solen.

10 (H) Innan era grytor
        känner hettan från törnet,
    vare sig det är färskt
        eller brinner,
    ska han svepa bort det
        med en stormvind.[b]
11 (I) Den rättfärdige ska glädja sig
        när han ser hämnden,
    han ska tvätta sina fötter
        i den gudlöses blod,
12 (J) och människor ska säga:
        "Den rättfärdige får sin lön.
    Det finns en Gud
        som dömer på jorden."

Footnotes

  1. 58:2 när ni tiger   Annan översättning: "ni mäktiga", "ni gudar".
  2. 58:10 Grundtextens innebörd är i denna vers oklar.

Bible Gateway Sponsors