Bön och lovsång i nöden

57 (A) För körledaren, "Fördärva inte[a]". En sång av David när han hade flytt undan Saul och var i grottan[b].

(B) Förbarma dig, Gud,
        förbarma dig över mig!
    Till dig flyr min själ,
        i dina vingars skugga
    tar jag min tillflykt
        tills faran är över.
(C) Jag ropar till Gud, den Högste,
    till Gud, som fullbordar
        sitt verk för mig.
(D) Han sänder sin hjälp från himlen
        och frälser mig
    när mina förföljare hånar mig.[c]
            Sela
    Gud sänder sin nåd
        och sin sanning.

(E) Min själ är omgiven av lejon,
        jag ligger bland människoätare
    med tänder[d] som spjut och pilar
        och tungor som skarpa svärd.
Visa din höghet över himlen, Gud,
    och din härlighet över hela jorden!
(F) De lägger nät för mina fötter,
        min själ är nerböjd.
    De gräver en grop för mig,
        men de faller själva däri.
            Sela

(G) [e]Mitt hjärta är frimodigt, Gud,
        mitt hjärta är frimodigt.[f]
    Jag vill sjunga och spela.
(H) Vakna, min ära[g],
        vakna, lyra och harpa!
    Jag vill väcka morgonrodnaden.
10 (I) Jag vill tacka dig bland folken,
        Herre,
    lovsjunga dig bland folkslagen,
11 (J) för din nåd är stor
        och når till himlen,
    din sanning ända till skyarna.
12 Visa din höghet över himlen, Gud,
    och din härlighet över hela jorden!

Footnotes

  1. 57:1 "Fördärva inte"   Troligen namn på en melodi (även i Ps 58, 59, 75).
  2. 57:1 när han hade flytt undan Saul och var i grottan   Se 1 Sam 22:1 och Ps 142.
  3. 57:4 när mina förföljare hånar mig   Annan översättning (så Septuaginta): "och vanärar mina förföljare".
  4. 57:5 människoätare med tänder   Annan översättning: "eldsprutare, människor med tänder".
  5. 57:8f Stycket i vers 8-12 är närmast identiskt med Ps 108:2-6. De kan ha bevarats i två separata samlingar (42-72, 107-150) som sedan sammanförts.
  6. 57:8 frimodigt   Annan översättning: "redo".
  7. 57:9 min ära   Ofta uppfattat som liktydigt med "min själ". Kan också syfta på Herren själv som den troendes ära.

Bible Gateway Sponsors