Förrådd av en falsk vän

55 För körledaren, till stränginstrument. En vishetspsalm av David.

Lyssna, Gud, till min bön,
    göm dig inte när jag ber om nåd,
hör på mig och svara mig!
    Jag är rastlös av mitt bekymmer
        och våndas
när fienden ropar
        och den gudlöse skränar,
    för de vräker ondska över mig
        och jagar mig i vrede.

(A) Mitt hjärta grips av ångest
        i mitt inre,
    dödens fasor faller över mig.
Fruktan och bävan drabbar mig,
    skräck lamslår mig
och jag säger:
    Tänk om jag hade[a] vingar
        som duvan!
    Då skulle jag flyga bort
        och söka mig ett bo,
(B) ja, fly långt bort
    och stanna i öknen. Sela
Jag skulle skynda mig
        att söka skydd
    mot vinande vind och storm.

10 (C) Förvirra dem, Herre,
        splittra deras tungor,
    för jag ser våld och bråk i staden.
11 Dag och natt går de runt den
        uppe på murarna,
    ondska och olycka råder därinne.
12 Den är full av fördärv,
    förtryck och svek viker inte
        från dess torg.

13 Det är inte en fiende som hånar mig,
        det kunde jag bära.
    Det är inte min ovän
        som förhäver sig mot mig,
    för honom kunde jag
        gömma mig.
14 (D) Nej, det är du, min like,
    min vän och förtrogne –
15 vi som levde i ljuvlig förtrolighet,
    vi som gick till Guds hus
        i högtidsskaran!
16 (E) Låt döden drabba dem,
    låt dem gå levande ner
        i dödsriket,
    för ondskan råder i deras boning,
        mitt ibland dem.[b]

17 Men jag ropar till Gud,
    och Herren ska frälsa mig.
18 (F) Afton, morgon och middag
        vill jag sucka och klaga,
    och han ska höra min röst.
19 (G) Han friköper min själ
        och fredar mig
    så att de inte kan närma sig[c],
        för det är många
            som är emot mig.
20 (H) Gud ska höra mig
        och förödmjuka dem,
    han som från urminnes tid
        sitter på sin tron. Sela
    De ändrar sig inte,
        de fruktar inte Gud.

21 (I) Han bär hand på sina vänner,
    han kränker sitt förbund.
22 (J) Hans mun är halare än smör,
        men han har strid i sitt hjärta.
    Hans ord är lenare än olja,
        men de är dragna svärd.

23 (K) Kasta din börda på Herren,
        han ska ta hand om dig.
    Han låter aldrig
        den rättfärdige vackla.
24 (L) Du, Gud, ska störta dem ner
        i fördärvets grop.
    Blodtörstiga och bedragare
        når inte ens halva sin ålder.
    Men jag förtröstar på dig.

Footnotes

  1. 55:7 Tänk om jag hade   Annan översättning: "Vem kan ge mig …?".
  2. 55:16 i deras boning, mitt ibland dem   Annan översättning: "i deras hjärtan, inom dem".
  3. 55:19 närma sig   Annan översättning: "strida mot mig".

Bible Gateway Sponsors