Psalm 52

Tröst mot våld och onda tungor

För sångmästaren, en sång av David, när edomiten Doeg kom och sade till Saul: "David har gått in i Ahimeleks hus."

Varför skryter du med det onda, du som är så mäktig?
Guds nåd varar för alltid.
Din tunga tänker ut fördärv,
    den är lik en skarp rakkniv,
du handlar bedrägligt.
Du älskar ont mer än gott,
    lögn mer än sanning. Sela.
Du älskar allt tal som gör skada,
    du falska tunga.
Därför skall Gud slå ner dig för alltid,
gripa dig och rycka dig ut ur din hydda,
utrota dig ur de levandes land. Sela.
De rättfärdiga skall se det och frukta,
de skall le åt honom:
"Se, där är en man
    som ej gjorde Gud till sitt värn!
Han litade på sin stora rikedom,
    han sökte styrka genom att roffa åt sig."

10 Men jag är som ett grönskande olivträd i Guds hus.
Jag förtröstar på Guds nåd,
    alltid och för evigt.
11 Jag skall alltid tacka dig
    för vad du har gjort.
Inför dina fromma skall jag hoppas på ditt namn,
ty det är gott.